I flera års tid har vi då och då tvingats skriva om situationen inom barnomsorgen i Växjö kommun. Förskolor har tvingats stänga, andra har fått öppna med kort varsel, barn har fått gå i baracker och man har experimenterat med olika driftsformer. Nu kommer ytterligare experimentsformer, man vill inrätta s.k. förskolebussar där barnen ska köras runt till olika utflyktsmål och där bussen ska fungera som den fasta punkten för servering av måltider och toalettbestyr samt tak över huvudet vid dåligt väder. Johanna Martin (C) i utbildningsnämnden ser detta som ett billigt sätt att skapa förskoleplatser samt anser att det är miljömässigt bättre än att bygga förskolor.

Vi vet att det på flera platser finns förskolebussar och att man i Danmark har en längre tradition av detta men vi vill ändå uttrycka vår skepsis. Hur det skulle vara bättre för miljön att köra runt barn i bussar har vi väldigt svårt att förstå dessutom tillkommer en säkerhetsaspekt, ska små barn köras runt på våra vägar? Att ta ut barnen på olika utflyktsmål är visserligen bra och stimulerande för dem men det ställer ännu större krav på personalen och deras säkerhetstänkande. Vem ska köra dessa bussar? Professionella yrkesförare eller ska förskolepersonalen fortbildas genom att de förväntas ta bussförarkort?

Vi tror snarare att den borgerliga femklöverns förslag handlar om en panikåtgärd för att hitta en lösning på den stora bristen på förskoleplatser för kommunens barn. Växjö kommun verkar oförmögen att planera och förstå den demografiska utvecklingen och hur olika typer av byggande skapar olika målgrupper, varje år blir de lika förvånade när de upptäcker att det står barn i förskolekö och föräldrar tvingas köra barnen till andra stadsdelar eller ändra när de kan gå tillbaka till sina arbeten efter föräldraledigheten eller i värsta fall tvingas ut i påtvingad deltid. I perioder har det funnits nya förskolor med tomma platser eftersom kommun följer schabloner över hur många barn som ska finnas i ett nybyggt bostadsområde, när t.ex. området Biskopshagen byggdes stod två avdelningar tomma i den nybyggda förskolan eftersom kommunen inte insåg att de byggda bostadsrätterna inte vände sig till barnfamiljer utan till äldre vars barn flyttat ut och det nu var dags att flytta från sin stora villa till en mindre lägenhet.

Vi tycker att det är bra om de små barnen kommer ut i naturen på olika utflykter men de och personalen behöver en fast punkt. Att det finns ändamålenliga lokaler är ett krav, likaså att barngrupperna inte för stora och att personaltätheten är hög. Vissa saker kostar pengar och de måste få kosta pengar. Borgarnas förslag att införa förskolebussar har ekonomiska besparingsmotiv. En riktig satsning hade varit att bygga bort platsbristen samtidigt som man köper in en eller två bussar till förskolebarnens verksamhet så att utflykter och studiebesök kan göras vid behov. En busspool för förskolan så att säga.

Slutligen måste vi kommentera en dumhet i anslutning till denna fråga. Moderaten Oliver Rosengren har i sociala medier spridit nyheten om dessa förskolebussar och kommenterat det som varandes en insats i den pågående flyktingkrisen – suck och god natt!