You are currently browsing all posts tagged with 'bostäder'.

Växjös nya drivhus

  • januari 25, 2017 23:42

Efter stort hemlighetsmakeri kom nyheten om hur det nya kommunhuset i Växjö ska se ut. En jury har valt bland fem förslag och föga förvånande gick uppdraget till kommunens kelgris White arkitektbyrå, ett bolag som fått så många uppdrag av Växjö kommun att man undrar hur många av deras anställda som är systrar och bröder till våra kommunpolitiker. White arkitektbyrå har tidigare bl.a. kommit med förslag till hur kommunens skolor ska disponeras om och därvidlag förändra och anpassa undervisningen till lokalerna, dvs denna arkitektbyrå har ställt krav på förändringar i lärarnas sätt att undervisa för att deras byggidéer ska kunna förverkligas. Arkitekter som pedagoger således; men så mycket till pedagoger verkar de inte vara om man granskar det nya förslaget till kommunhus i Växjö. De tänker sig en 14 000 kvadratmeter stor glastriangel i sex våningar vid stationen där det idag är cykel- och taxiparkering samt tågstation (den nya). Inspirationen verkar vara hämtad från två byggnader i Bilbao, Guggenheim och hälsodepartementet, samt från Louvren i Paris. Att ansvariga inom Växjö kommun har storhetsvansinne har fler än White arkitektbyrå avkodat, men att på detta sätt göra om lilla Växjö utifrån storstadsmodeller är minst sagt tveksamt och uppseendeväckande. Kommunens storhetsvansinne har redan visat sig i det ensidiga rabblandet om att Växjö ska ha 100 000 invånare, att man håller sig med en borgmästare och att man numer allt oftare benämner sig själv som ”Växjö kommunkoncern” i stället för Växjö kommun. Till detta kommer att man kallar det nya byggnaden för stadshus i stället för kommunhus. Men i folkmun har det nya kommunhuset, som liknar ett växthus, redan fått öknamnet ”Drivhuset”, platsen där Växjös politiker driver med kommuninvånarna!

Att kommunledningen driver med oss kommuninvånare visades häromveckan då de styrande inom Moderaterna positionerade om sina poster för att ge den avdankade Bo Frank en reträttväg i form av borgmästarposten och för att kunna hantera den avpolletterade borgmästaren Benny Johansson. Man införde helt sonika kommunala uppdrag som inte finns när man inrättade tre biträdande gruppledare. Arvoderade sådana givetvis. Förutom till Benny Johansson gick dessa uppdrag till Pernilla Tornéus och René Jaramillo; den sistnämnde den avhoppade KD:aren som i valrörelsen välkomnade nazistiska Svenskarnas Parti till Växjö.

Kostnaderna för det nya kommunhuset hålls ännu hemliga, men medieuppgifter gör gällande att det handlar om ett bygge för minst 300 miljoner kronor. För vår del säger vi, driv inte fram ett nytt kommunhus innan ni drivit fram nya bostäder i Växjö. Först måste bostadskön bort, sedan kan vi bygga ett nytt kommunhus. Allt annat är att driva med oss kommuninvånare!

  • Author:
  • Filed under:

Bergendahlska gården hotas av vinsthungrande politiker

  • november 3, 2015 10:01

Bergendahlska gården snett emot kommunhuset är en viktig plats för Växjös ungdomar och platsen är central i vår stads musikliv. Här finns replokaler för många band och ofta sker lokala publika konserter här. Därför kallas Bergendahlska gården även för Musikhuset. Men här ordnas också kurser och konferenser. Kaféet är en omtyckt träffpunkt för en stor grupp ungdomar och här har företrädare för kommunen och andra organisationer kunnat nå och möta ungdomar i en avspänd atmosfär. Huset har donerats till Växjö kommun och har varit en viktig mötesplats för Växjös ungdomar i 55 år.

Nu är Bergendahlska gården och dess verksamhet hotad. Moderata kommunalrådet Bo Frank vill tillsammans med den folkpartistiske ordföranden i byggnadsnämnden, Nils Fransson, riva Bergendahlska gården för att bygga bostäder där. Att det behövs och måste byggas bostäder i Växjö är väl känt, men för den sakens skulle måste man inte bygga just här. Det finns gott om andra ställen där de nödvändiga bostäderna kunde och borde byggas. Byggandet bör t.ex. i första hand handla om hyresrätter och man måste bygga i kommunens alla tätorter.

Men om man granskar Bo Franks och Nils Franssons motiv till sina planer ser man att det handlar om ren ideologisk girighet bakom planerna. Bergendahlska gården ligger mycket centralt och tomten är ganska stor, vilket innebär ett stort ekonomiskt värde. De båda borgerliga politikerna säger själva i Smålandsposten att ”Vi skulle behöva en högre avkastning på den tomten” och här förstår man att det handlar om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Är det någon som tror att de bostäder man säger sig vilja bygga här skulle vara hyresrätter? Bakom Franks och Franssons ord om bostäder ligger påkostade bostadsrätter och kanske affärshus och därmed ytterligare ett steg i utvecklingen mot ett mer segregerat Växjö. Ungdomarna och musiklivet ska skuffas undan och ges en mer perifer plats i kommunen. De båda högerpolitikerna säger sig givetvis uppskatta den verksamhet som bedrivs i Bergendahlska gården och man vill se den leva vidare och det hoppas man ska ske genom en flytt till Växjös nya kommande kulturella centrum på Kristinebergsområdet. Men detta är enbart en förhoppning och inget löfte från deras sida. Kristinebergsområdet som ett kulturellt centrum är enbart tanke på planeringsstadiet för kommunen, inget som finns konkret utan något kommunen bett två privata aktörer att utreda vidare (Volante Research och White arkitekter).

Bergendahlska gården och dess verksamhet är mycket viktig för ungdomarna i Växjö kommun. Det 30-tal band som repar i lokalerna varje vecka berikar vårt kulturliv, fungerar som betydelsefulla integrationsprojekt och skapar meningsfull fritid för många. Att komma på idén att riva upp, försämra och i värsta fall förstöra denna verksamhet är helt befängd. Bergendahlska gården måste få finnas kvar. Att den ligger så centralt som den gör är en viktig del i dess framgång och att den blivit den samlingspunkt som den är. Bo Frank och Nils Fransson borde skämmas för sitt förslag att riva BG. Gör om, gör rätt och be om ursäkt!

  • Author:
  • Filed under: