I SMP 100407 kan vi läsa om hur det hyresrätter i Växjö är 3000 kr dyrare i månaden jämfört med en motsvarande bostadsrätt. Det är givetvis djupt beklagligt att de med minst plånböcker ska behöva betala mer för sitt boende än de som är välbärgade. Men samtidigt kan det inte komma som en överraskning att det i Moderaternas Sverige är dyrare att bo i hyresrätter än i bostadsrätter. Många kommuner säljer ut allmännyttan, så även Växjö kommun, och då höjs hyrorna.

Allmännyttan måste värnas och kommunerna har ett särskillt ansvar att se till att nya hyresrätter byggs. Inte minst ungdomen har ett stort behov av mindre och billiga lägenheter. Om Växjö kommun inte ska vara en hållplats på vägen till storstäderna måste man satsa på att utveckla allmännyttan i kommunen. I Växjö byggs sedan lång tid tillbaka nästan uteslutande villor och bostadsrätter. De privata bolagen är inte intresserade av att bygga hyresrätter eftersom de anser att de tjänar för lite pengar på denna boendeform. Därför måste fler billiga hyresrätter byggas och de måste drivas i kommunal regi.