You are currently browsing all posts tagged with 'bojkott'.

Charlotta Svanbergs politiska facit

  • maj 2, 2014 10:53

Sossarnas kommunalråd i Växjö Charlotta Svanberg har nu avgått efter 16 år på posten. Avgången är troligen ofrivillig eftersom den planerade karriärvägen upp till riksdagen körde i diket då hon av valberedningen placerades först på 8:e plats på sossarnas riksdagslista i Kronobergs län. Svanberg bör ha blivit minst sagt förvånad över denna placering som inte kan beskrivas som något annat än en petning. 8:e plats på listan omöjliggör med största sannolikhet en plats i riksdagen för henne efter den 14 september; hennes möjligheter att kunna kryssa sig förbi de andra kandidaterna får sägas vara obefintliga.
Svanberg hade räknat med att stå på valbar plats. Hon hade tagit ut riksdagsplatsen i förskott och därför meddelande hon att hon skulle avgå som kommunalråd. Med facit i hand hade Svanberg troligen velat vara kvar som kommunalråd, men utåt upprätthåller hon fasaden och säger sig vara nöjd med sitt beslut.

Vad har då Charlotta Svanberg åstadkommit under sina år som hög politiker i Växjö kommun? Vad blir hennes politiska eftermäle?
Vi rannsakar vårt minne och hittar – ingenting! Vi söker och söker och försöker komma på vad hon gjort, men det är tomt. Vi ser att hon varit drivande i bygget av Arenastaden och som sådan är hon ansvarig för det ekonomiska riskprojekt som Arenastaden är och kommer att vara för lång tid framåt. Om de sportsliga framgångarna vänds mot bakslag kommer klubbarna ha svårt att kunna betala sina lån till kommunen. Senast i veckan kunde vi läsa om hur friidrottsklubben IFK Växjö nu splittras i två klubbar till följd av brist på ekonomiska resurser i sin elitsatsning.

Svanberg har i media flera gånger backat upp det moderata kommunalrådet Bo Frank och den är symptomatiskt för hela Charlotta Svanbergs person. Hon är snäll och trevlig men samtidigt konflikträdd och det har präglat hennes roll som oppositionspolitiker; det är därför vi under de åtta borgerliga åren i Växjö kommun har saknat en opposition i kommunfullmäktige. Bo Frank har kunnat styra och ställa i princip hur han vill.

Svanbergs personlighet gör att vi inte har något att skriva, hon kommer således därför inte att gå till historien vare sig som en skandalomsusad politiker eller som en handfast och handlingskraftig politiker. Hon har helt enkelt varit färglös. Vi vill dock avslutningsvis framhålla två saker från den lokala politiken som i våra ögon drar ned hennes gloria och måste skrivas in på bedrövlighetens konto. Charlotta Svanberg var en av de politiker som i kommunfullmäktige röstade nej till vårt medborgarförslag om att Växjö kommun ska bojkotta israeliska varor. Så var det med den solidariteten! Den andra saken är från 2004 då tidningen Kronobergaren gjorde en artikel om 1 maj. Vi ställde då frågan varför sossarna var så få i sitt 1 majtåg och hävdade att svikit arbetarna. Svanberg svarade på kritiken om att de var få i 1 majtåget med: ”Nej, jag var på semester i USA under valborg och 1 maj” (SIC!). Vidare sa hon ”1 maj är en viktig dag men det är en något förlegad form att gå ut och demonstrera”. Sett till dessa ord förstår vi att Charlotta Svanberg valde att göra sin sista arbetsdag den 30 april. Du kunde hon ju vara ledig och ha semester på 1 maj!

  • Author:
  • Filed under:

Allt stöd till Cityhallen!

  • juni 18, 2010 09:38

Israels statsterroristiska övergrepp på Ship to Gaza har upprört en hel värld. Alla inser att situationen är ohållbar och palestininerna måste garanteras sina mänskliga rättigheter, inklusive rätten till sitt eget land. Vi är många som under lång tid arbetat för att den rasistiska staten Israel ska bojkottas. Nu har det kravet spritt sig. Ica supermarket Cityhallen i Växjö bojkottar sedan några veckor tillbaka alla israeliska varor. Israellobbyn har gott i taket och den israeliska ambassaden utövar nu påtryckningar på Ica centralt och man vill försöka utesluta Cityhallens ägare/VD John Curovac från Ica. Vi säger att John Curovac är värd allt stöd. Sverige och världen behöver fler av hans sort, personer som ställer sig upp och säger att nu är det nog!

Vi vill även påminna om det medborgarförslag vi i Kommunistiska Partiet i Växjö lämnade in till kommunfullmäktige 2003, om att Växjö kommun borde införa en kommunal bojkott av alla israeliska varor. Då röstade fullmäktiges alla sju partier emot vårt förslag, från Moderaterna till Vänsterpartiet. Men nu är kanske tiden mogen för kommunen att ta detta steg. vad säger Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Växjö – är det inte dags att bojkotta israeliska varor? Precis som världen bojkottade det rasistiska Sydafrika på 1980-talet, en bojkott som då visade sig vara framgångsrik.

I väntan på att kommunen och Sverige inför en bojkott av detta slag uppmanar vi alla växjöbor att stöda Cityhallen och John Curovac. I hans affär kan ni handla med gott samvete!

Stor Palestinasolidaritet i Växjö

  • juni 2, 2010 16:53

Tisdagens manifestation i Växjö samlande närmare 300 personer. Återigen visade växjöborna en stor solidaritet med det palestinska folket och denna gång även bestörtning och vrede över terrorstaten Israels angrepp på konvojen Ship to Gaza. Hela världen ser att Israel återigen har gjort bort sig, därför försöker ni Israellobbyn på alla sätt misskreditera palestinavänner och förminska och förneka det lidande som det palestinska folket dagligen upplever.
Nu är det hög tid att Växjö kommun inför den bojkott av Israeliska varor som vi i Kommunistiska Partiet tidigare motionerat om i form av ett medborgarförslag. Den gången röstade fullmäktiges alla sju partier emot detta förslag, från mmoderterna till Vänsterpartiet. Nu har troligen flera partier tänkt om och tiden är mogen för att införa en totala bojkott av varor och tjänster från det land som ägnar sig år statsterrorism, sjöröveri, kidnappning, folkrätts brott och mord.
Vi säger allt stöd till Ship to Gaza! Leve palestina. Bojkotta Israel!
Den som vill försäkra sig om vetskap om när nästa solidaritetsmanifestation för Palestina ordnas i Växjö kan gå med i Facebookgruppen ”Växjöbor för Palestina”.

  • Author:
  • Filed under: