Återigen får vi ett exempel på hur illa bostadssituationen är planerad från politikerna i Växjö. I SMP 100430 kan vi läsa att många av de nya lägenheterna i de s.k. passivhusen vid Teleborgsvägen inte är uthyrda. Detta är inte så konstigt med tanke på hur dyrt det är att bo i dem. Runt 7000 kr i månaden för en tvåa och då tillkommer el och vatten.

Växjö kommun måste satsa på ett byggande av billiga hyreslägenheter. Lägenheter som har ungdomar som främsta målgrupp. Det är både möjligt och nödvändigt att satsa på denna typ av byggande. Kommunen har detta behov och det genererar dessutom jobb i byggbranschen samt i alla underleverantörsled. Vi säger: bygg ett hållbart boende så även de med låga inkomster får en fullgod boendemiljö i Växjö kommun!