Bergendahlska gården snett emot kommunhuset är en viktig plats för Växjös ungdomar och platsen är central i vår stads musikliv. Här finns replokaler för många band och ofta sker lokala publika konserter här. Därför kallas Bergendahlska gården även för Musikhuset. Men här ordnas också kurser och konferenser. Kaféet är en omtyckt träffpunkt för en stor grupp ungdomar och här har företrädare för kommunen och andra organisationer kunnat nå och möta ungdomar i en avspänd atmosfär. Huset har donerats till Växjö kommun och har varit en viktig mötesplats för Växjös ungdomar i 55 år.

Nu är Bergendahlska gården och dess verksamhet hotad. Moderata kommunalrådet Bo Frank vill tillsammans med den folkpartistiske ordföranden i byggnadsnämnden, Nils Fransson, riva Bergendahlska gården för att bygga bostäder där. Att det behövs och måste byggas bostäder i Växjö är väl känt, men för den sakens skulle måste man inte bygga just här. Det finns gott om andra ställen där de nödvändiga bostäderna kunde och borde byggas. Byggandet bör t.ex. i första hand handla om hyresrätter och man måste bygga i kommunens alla tätorter.

Men om man granskar Bo Franks och Nils Franssons motiv till sina planer ser man att det handlar om ren ideologisk girighet bakom planerna. Bergendahlska gården ligger mycket centralt och tomten är ganska stor, vilket innebär ett stort ekonomiskt värde. De båda borgerliga politikerna säger själva i Smålandsposten att ”Vi skulle behöva en högre avkastning på den tomten” och här förstår man att det handlar om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Är det någon som tror att de bostäder man säger sig vilja bygga här skulle vara hyresrätter? Bakom Franks och Franssons ord om bostäder ligger påkostade bostadsrätter och kanske affärshus och därmed ytterligare ett steg i utvecklingen mot ett mer segregerat Växjö. Ungdomarna och musiklivet ska skuffas undan och ges en mer perifer plats i kommunen. De båda högerpolitikerna säger sig givetvis uppskatta den verksamhet som bedrivs i Bergendahlska gården och man vill se den leva vidare och det hoppas man ska ske genom en flytt till Växjös nya kommande kulturella centrum på Kristinebergsområdet. Men detta är enbart en förhoppning och inget löfte från deras sida. Kristinebergsområdet som ett kulturellt centrum är enbart tanke på planeringsstadiet för kommunen, inget som finns konkret utan något kommunen bett två privata aktörer att utreda vidare (Volante Research och White arkitekter).

Bergendahlska gården och dess verksamhet är mycket viktig för ungdomarna i Växjö kommun. Det 30-tal band som repar i lokalerna varje vecka berikar vårt kulturliv, fungerar som betydelsefulla integrationsprojekt och skapar meningsfull fritid för många. Att komma på idén att riva upp, försämra och i värsta fall förstöra denna verksamhet är helt befängd. Bergendahlska gården måste få finnas kvar. Att den ligger så centralt som den gör är en viktig del i dess framgång och att den blivit den samlingspunkt som den är. Bo Frank och Nils Fransson borde skämmas för sitt förslag att riva BG. Gör om, gör rätt och be om ursäkt!