Växjö har de senaste åren haft en positiv befolkningstillväxt. I år beräkas kommunen växa med över 1000 nya invånare. Nya invånare är bra för Växjö men samtidigt är bostadssituationen allt annan än bra. Det finns ca 35 000 personer i bostadskö i Växjö. De allra flesta av dem har idag ett boende, men när siffran jämförs med att det finns 40 lediga lägenheter i centralorten så visar det på ett mycket stort behov av nya bostäder.

Förra året byggdes endast 98 hyresrätter och det gick tio sökande på varje lägenhet. Sedan millienieskiftet har kommunen endast byggt 613 familjebostäder. De privata bolagen byggde ynka 356 familjebostäder under samma tid. Förra året byggdes det 49,7 % färre bostäder än året innan. Siffrorna här visar på en ohållbar utveckling och på behovet av kommunala åtgärder.

Kommunistiska partiet säger att Växjö måste satsa på att bygga nya hyreslägenheter. I första hand mindre och billiga så ungdomen kan flytta hemifrån. Sedan bör man även rusta upp det befintliga bostadsbeståndet och renovera kommunens skolor. Förutom att komma till rätta med bostadsproblematiken skapar man även nya arbetstillfällen och kan på så sätt öka kommunen skatteinkomster.

En rättvis kommunpolitik kräver en annan inriktning på politiken i Växjö och det ropar efter en annan inställning till bostadsbyygande – satsa främst på hyresrätter i stället för enbart villor. Kommunistiska Partiet i Växjö erbjuder detta alternativ och man kan läsa mer om detta i vår valplattform, som just nu sprids i kommunens brevlådor.