Växjö kommuns omstridda kommunchef Monica Skagne slutar.
Formellt heter det att hon slutar som ett naturligt steg efter höstens regimskifte i Växjö och att det sker i samförstånd. I verkligenheten lär det handla om att Skagne gjort sig omöjlig hos ett stort antal medarbetare, inte minst bland skolpersonalen. Skagne ligger bakom omstöpningen av Växjö kommun till ”Växjö kommunkoncern”, ett grepp hon hämtat från sin tidigare privata profession som IT-chef på IKEA. Här har det handlat om att göra om en fungerande kommunal organisation till ett marknadsinspirerat företag. Organisationen skulle slimmas och många anställda flyttas flera steg bort från verksamheten och svåröverblickbara beslutskejdor långt bort från dem som utför jobbet har blivit följden. Växjös skolor skulle t.ex. likriktas och genomsyras av ett gemensamt digitalt system, oavsett om det var en förskola eller en gymnasieskola. De flesta har hört talas om fiaskosystemet SAITS från Växjöföretaget IST. Ett system som upphandlades på felaktiga grunder, något som kommunens revisorer kritiserat och Växjö kommun har tvingas slopa systemet och göra om upphandling. Med omfattande merkostnader som följd.

För detta datasystemfiasko har Monica Skagne varit ytterst ansvarig. Men hon har vägrat ta sitt ansvar och ständigt skyllt i från sig på andra. Hon har genom åren fått omfattande kritik för att detaljstyra förändringar och lägga sig i andra arbete. Representation med sprit som vi skattebetalare fått stå för har hon heller inte dragit sig för att bjuda vänner och chefer på. Den omfattande korruptionsskandalen som utspelats mellan den högsta kommunledningen och det privata företaget IST group AB har väl speglats i Smålandspostens granskning även om bevisen inte räckt till åtal. Men de olämpliga kopplingarna kan du läsa om här, inklusive hur kommunkoncernchefen Monica Skagne bad IST om privata tjänster då hon ville att företaget skulle bli fadder åt hennes dotter samt att hon använt sin tjänsteadress för privata ändamål, vilket kunnat uppfattas som ett påtryckningsmedel.

För uppdraget som kommunens högste tjänsteman har Skagne haft en lön på 125 000 kronor i månaden och nu när hon slutar efter en gemensam diskussion med kommunalrådet Malin Lauber får hon 1,5 miljoner kronor i avgångsvederlag. En fallskärm på 1,5 miljon som hon får behålla oavsett om hon får ett nytt jobb eller inte. Växjö kommun gör verkligen skillnad på sina anställda. Vissa belönas rejält medan andra får se både lönen sänkas och arbetsmiljön försämras.

Självklart borde alla anställda i Växjö kommun behandlas lika och arbeta under samma villkor. Får en chef en fallskärm i miljonklassen måste alla andra anställda få samma sak. Politiker och höga tjänstemän borde leva under samma villkor som alla andra. Valda politiker ska ha en lön motsvarande en genomsnittlig arbetarlön och kommunala chefer borde ha en lön motsvarande en genomsnittlig kommunal tjänsteman, tex motsvarande en förskollärare som i snitt tjänar 33 100 kr/månad.

Med Skagnes uttåg hoppas vi det blir slut på dumheterna med att se Växjö kommun som ett företag. Ta nu bort den här löjliga Växjö kommunkoncern och se till att verksamheterna nere på golvet får de resurser de behöver. Se även till att sänka de höga kommunala tjänstemännens och politikernas löner!