You are currently browsing all posts tagged with 'avgå'.

Osund chefskultur på gymnasiet

 • oktober 16, 2013 13:30

Återigen gör ledningen för gymnasieskolorna i Växjö bort sig. Denna gång är det förvaltningschefen Johan Harryson som köpt in lyxiga kavajer till sig och skolledarna för över 41 000 kr. Det handlar om 20 st kavajer där styckpriset är mellan 1998 kr och 2298 kr.

Att kommunens skolor ständigt får minskade resurser är väl känt men att man göder de som befinner sig i beslutsfattande positioner kanske inte är lika känt. Så kommenterar den ansvarige politikern René Jaramillo det inträffade med orden ”jag har inte tyckt att det varit något fel. I kommunen köper man massor med grejer, till exempel resväskor. Så jag har sett det som att det ingår i representationspaketet”. Vi ser alltså att det inte bara handlar om kläder utan uppenbarligen även om väskor som politiker och höga tjänstemän låter skattebetalarna bekosta åt dem. Vem vet vad som mer döljer sig bakom Jaramillos ”massor med grejer”. Här är det pappren på bordet som gäller. Redovisa alla inköp!

De minskade resurserna i skolan har överförs till personliga privilegier hos beslutsfattarna. Det är skamligt, ömkligt och vittnar om ett förakt för de längre ned i hierarkin. Hur många av kommunens vanliga anställda har som löneförmån att få arbetskläder av kommunen? Hur många av kommunens vanliga anställda har arbetskläder där styckpriset är över 2000 kr? Vi säger att måttet är rågat. Lundsbergaren Johan Harryson måste nu avgå! Han har visat att under hans vingar är inte skola, utbildning, kvalité och resurser prioriterat utan omorganisationer, en växande chefsorganisation och en osund ledarkultur som gynnar huvudet på kroppens bekostnad. Det hela påminner om en klassisk överklassmentalitet.

Gymnasienämndens ordförande René Jaramillo måste ta avstånd från kavajinköpen och be om ursäkt för sina uttalanden i denna fråga. Gör han inte det bör även han avgå! För övrigt anser vi att skolan behöver tillföras mer resurser, till eleverna, inte till cheferna!

Tillägg 1301017
Kavajhistorien har kommit upp på riksnyheterna och fått flera uppföljande artiklar. I radions P4 kunde man höra en minst sagt pressad förvaltningschef passa på journalistens frågor.

Efter att nu mer har blivit känt om den ansvarige politikerns agerande och uttalande under denna affär (dvs René Jaramillo) skärper vi nu våra krav på honom. Vi instämmer helt i en av kommentarerna till denna affär från Smålandspostens hemsida: ”uppseendeväckande är den ansvarige politikerns uttalande. René Jaramillo verkar tycka att det är kommunens uppgift att tillhandahålla kläder, väskor och ”en massa grejer”. Sådana politiker är direkt skadliga för samhället och för förtroende till beslutsfattare. Därför borde René Jaramillo gå och representera någon annan!” Väl formulerat där!

Idag har det även blivit känt att rektorerna på Teknikum kommer bära de omstridda kavajerna på lördagens Öppet Hus. Man undrar hur de tänker här egentligen? Har de ingen förståelse alls för det som hänt och vad det innebär? De borde ju ha den goda smaken att inte bära dessa kavajer.  Eller är de utsatta för påtryckningar uppifrån, att de måste bära dem? Förvaltningschef Johan Harryson sparkade ju rektorn på denna skola förra läsåret och har nu infört en organisation där han själv har huvudansvaret för Teknikum.

 • Author:
 • Filed under:

Sabuni är ”nöjd och klar” – säger allt om regeringens politik

 • januari 21, 2013 13:43

Idag avgick Sveriges jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Hon säger sig vara ”nöjd och klar” med sitt politiska arbete i regeringen och riksdagen. Detta säger väldigt mycket om borgarnas politik; regeringens företrädare är nöjda och klara med arbetslösheten, integrationen, jämställdheten, bostadsbristen, den ekonomiska krisen, resurserna till vården, skolan och omsorgen, klyftorna mellan rika och fattiga och jämlikheten mellan världens länder och folk.

Vi kommunister är inte nöjda och klara, vi anser att det finns mycket, mycket mer att göra och förbättra. Därför uppmanar vi nu övriga statsråd som arbetat i regeringen tillsammans Nyamko Sabuni att också avgå. Att ni är nöjda och klara visar bara på er maktfullkomlighet och ert förakt för dem ni anser er företräda. Bort med det gamla och in med det nya och friska, Kommunistiska partiet står redo att ta över!

 • Author:
 • Filed under:

Nytt rekord i dumhet – rattfull politiker belönas med fyra årslöner!

 • december 8, 2012 18:42

Som kommuninvånare i Växjö vet man inte om ska skratta eller gråta åt det senaste exemplet på idioti inom Växjöpolitiken. För några veckor sedan lämnade Folkpartiets ledande kommunpolitiker Patric Svensson alla sina uppdrag efter att ha åkt fast för rattfylleri. Svensson som satt i Kommunstyrelsen och som ordförande för Skol- och barnomsorgsnämnden får nu behålla sin lön på 55 000 kr/mån i fyra (4) år, som utbetalas med 80% första året och 70% de tre kommande åren. Detta ger honom ett avgångsvederlag på totalt 1 932 000 kronor.

1 932 000 kronor för att köra rattfull och lämna sina politiska uppdrag. Det är inte dåligt det! Eller snarare: det är skamligt, förkastligt och avskyvärd! Här visar Växjö kommun upp ett mycket dåligt omdöme och sätter ett nytt rekord i dumhet.
Att politiker lever under helt andra villkor än vanliga medborgare är sedan länge kännt, men att de trots skriverier och protester fortsätter på den inslagna vägen, ja man till och med utvecklar den och tillskansar sig nya och större förmåner, är både förvånande och skandallöst.
Politiker ska leva under samma villkor som dem som de säger sig företräda. Det innebär att de som ersättning för sina politiska uppdrag ska ha en ersättning som motsvarar en genomsnittlig arbetarlön. I Patric Svenssons fall innebär det också att han inte ska ha rätt till en högre ersättning än taket i A-kassan, dvs 18 700 kr i månaden och eftersom han säger upp sig själv måste han ha en karens på 45 dagar innan de första pengarna börjar betalas ut. Detta är helt i enlighet med de regler som hans eget parti varit med om att skapa för oss vanliga medborgare.
Om Patric Svensson hade någon som helst skam i kroppen skulle han omedelbart säga nej till den del av ersättningen som överstiger 18 700 kr/mån och han skulle gå helt utan ersättning de första 45 dagarna. Sedan gäller naturligtvis att ersättning betalas ut som längst under 300 dagar och han omedelbart anmäler sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen och söker de jobb han anvisas. Om så inte sker skall hans ersättning omedelbart dras in.

Patric Svenssons fall är tragiskt, både på ett samhälleligt och ett personligt plan. På det samhälleliga eftersom det visar på att man i Sverige år 2012 inte behandlar medborgarna lika och att samhället har ett stort demokratiskt underskott. På det personliga eftersom Patric Svenssons ansträngda förhållande till alkohol länge varit känt såväl av hans partikamrater som på hans tidigare ”arbetsplats” i den akademiska världen. Här finns troligen även orsaken till att Svensson fått omfattade kritik för sitt ledarskap från anställda inom hans ansvarområden.
Vi ska i ärlighetens namn säga att Patric Svensson inom politiken oftast agerat respektfullt, vilket bl.a. tagit sig uttryck i att han är en av ytterst få politiker från Folkpartiet i Växjö som hälsar på oss i Kommunistiska partiet samt att han direkt vid rattfylleriet insåg det omöjliga i att vara kvar på sina politiska poster, därför avgick han direkt, utan trixande och utan att ta en ”time-out” så som så många andra gör i motsvarande situation. Därför hoppas vi i Kommunistiska partiet att Svensson kommer tillrätta med sina eventuella problem och vi önskar honom lycka till med besöket på arbetsförmedlingen och välkomnar honom ut i verkligehten utanför den skyddade verkstad som yrkespolitiken innebär.

Mest uppseendeväckande i denna sorglustiga historia är hur det moderata kommunalrådet Bo Frank försvar miljonrullningen till Patric Svensson. Enligt Frank måste man betala ut höga ersättningar till politikerna för att man ska kunna rekrytera kompetent folk till politiken. Man tar sig för pannan! Om det är detta som är Bo Franks budskap till växjöborna så måste han avgå med en gång – kör rattfull och säg upp dig så belönar vi dig med fyra årslöner, för att vi tycker du är kompetent. Ridå!

Vi Kommunistiska partiet kräver att Växjö kommun omgående måste genomföra en översyn av systemen med ersättningarna till politikerna. Här måste man harmoniera reglerna med dem som gäller för vanligt folk och man måste införa regler om att ersättingar inte betalas ut till politiker som gjort kriminella saker.  Vi anser även att Bo Frank ska lämna sin post, utan en enda krona i ersättning!

 • Author:
 • Filed under:

Borgerlig skolpolitik = sparkade lärare!

 • februari 5, 2012 22:11

Som kom då det besked som de flesta vetat om skulle komma; att Växjö kommun ska säga upp ett stort antal gymnasielärare. 29 tjänster ska nu bort inom den kommunala gymnasieskolan i Växjö. Orsaken är de 13 miljoner kr i nedskärningar som gymnasienämnden beslutat om.
Vi tycker att det är bra att man nu synliggör konsekvenserna av borgarnas skolpolitik i Växjö, en skolpolitik som även den s.k. oppositionen står bakom. Såväl S som MP och V har röstat för nedskärningarna i nämnden men nu när man kännt av hur det blåser så försöker man på insändarsidorna i SMP låtsas som att man är emot besparingarna. Ett agerande som inte är annat än pinsamt! Man kan inte sitta på två stolar samtidigt och man måste kunna stå för sina handlingar och beslut! (Tyvärr har SMP inte lagt ut många av insändarna på sin hemsida, men ett intressant inlägg i debatten finns här)

I vanlig ordning har nämndens ordförande René Jarmillo (KD) förnekat att det handlar om nedskärningar, han vill inte kännas vid att det handlar om 29 övertaliga tjänster (Radio Kronoberg 120203) och han  fortsätter att skylla på staten och minskade elevkullar. Men den som granskar siffrorna lite närmare inser att Jaramillo förhåller sig till verkligheten på ett sätt som är bedrägligt och gränsar till lögnen. Av de 13 miljonerna står staten för minskade statsbidrag på 6 miljoner, dvs mer än hälften av budgetneddragningarna står nämnden själv för och här är Jaramillo själv ytterst ansvarig!
Det minskade elevunderlaget handlar om ca 70 färre elever i år jämför med förra året och nu när valen till nästa läsår är gjorda ser vi att de kommunala skolorna står sig mycket väl. De tre kommunala skolorna Kundsmadskolan, Teknikum och Katedralskolan samlar 932 elever, vilket är 32 färre än förra året (men då återstår valen från några av våra grannkommuner + att detta innebär att andelen som läser en kommunal utbildning ökar och att andelen som läser på friskolor minskar. Något som vi tycker är mycket glädjande; ju färre som väljer en friskola desto bättre).

Rene Jaramillos och gymnasienämndens politik gör alltså att 29 lärartjänster ska försvinna för att det kommer att gå 32 elever färre i skolorna. Vem som helst inser att det inte går ihop, att det är falsk matematik. Eller tror René Jaramillo att det går en lärare på varje elev?

Politikernas neddragningar har mötts av stora protester från lärarna, t.ex. skrev 56 lärare från Teknikum en skarp debattartikel i SMP och denna följdes upp med en artikel från 41 lärare på Kungdsmadskolan och strax efter skrev hela 111 lärare på Katedralskolan (vilket är i stort sett alla som arbetar på skolan) under en debattartikel om att skolorna måste få behålla de medel man hittills haft och där man kräver att de ansvariga politikerna ska klaragöra vilken kunskapssyn de har.
Svaret på denna viktga fråga har tyvärr lyst med sin frånvaro från skolpolitikerna och man kan undra varför. Svaret kanske är så enkelt som att de inte har någon kunskapssyn utan enbart tittar på pengar och att ha en ständigt krympande budget i balans. Men då ska man veta att det förra året skapades ett överskott inom Växjös gymnasieskolor med 6,6 miljoner och ändå ska man sparka lärare!

Utvecklingen är inte bara oroande utan närmast skandallös. Växjö kommun är rik, det finns närmare 600 miljoner i kassakistan. Utbildningar är en viktig investering i framtiden, både för kommunen i stort och för de enskilda. Behovet på skolorna är mycket stort, inte minst är behovet av speciallärare skriande, liksom av kuratorer och SYV:are. Men man måste även påtala behovet av minskade gruppstorlekar. Det är inte rimligt att det ska gå 32 eller fler elever i varje klass. Lärarna hinner inte individualisera alla och många riskerar att slita ut sig. Här passar det att påminna om det krav som vi i Kommunistiska Partiet drivit i de tre senaste valen – att det maximalt ska gå 20 elever i varje klass.

Vi i Kommunistiska Partiet gläds åt protesterna från lärarna och ger dem vårt fulla stöd. Stå på er! Ert arbete och er kamp är mycket viktig!
Vi vill här passa på att upprepa de krav som vi slog fast i januari:

* Stoppa neddragningarna på gymnasieskolorna – återför de 12,9 miljoner som man nu berövat dem!
* Utred behovet av extraresuser på skolorna så att t.ex. elever i behov av särskilt stöd får detta.
* Växjös skolpolitiker måste uttala en konkret vision för skolpolitiken i kommunen, en vision där kunskap och inte budget står i centrum.
* Rene Jaramillo måste avgå!

Och till detta vill vi nu även aktualisera:

* Max 20 elever i varje klass!

 • Author:
 • Filed under:

En gymnasieskola utan lärare?

 • januari 21, 2012 14:26

Den fråga som just nu är allra mest aktuell inom Växjös lokalpolitik är gymnasieskolan. Alliansen har med stöd av oppositionen beslutat om att minska de tre kommunala gymnasieskolornas budget med 12,9 miljoner. Men både beslut och hur ansvariga politiker och tjänstemän skött frågan har kritiserats och mötts av protester från lärarkår och skolledare. Frågan har blivit allt mer infekterad och i veckan skrev 58 lärare på Teknikum en mycket skarp debattartikel i Smålandsposten. Man riktade hård kritik mot gymnasienämndens ordförande Rene Jaramillo (KD) för hans arroganta ledarstil och hans nedvärderande syn på lärarna.
Dagen efter kallade Jaramillo till ett möte med lärarna, på vilket han bad om ursäkt för hur han uttryckt sig samtidigt som han enligt SMP gjorde en pudel och tog tillbaka flera av sina uttalanden. Senare förnekade Jaramillo på sin twitter att han gjort en pudel…

I dagens SMP kan man läsa en insändare från 41 lärare på Kungsmadskolan som uttrycker sitt stöd för kollegorna på Teknikum och ifrågasätter de planerade besparingarna. I samma tidning intervjuas Växjös Gud fader själv, Bo Frank. Han uttrycker sitt stöd för Jaramillo och ondgör sig över lärarnas agerande. Bo Frank säger också att han inte kommer att skjuta till några extra pengar ur kommunens välfyllda kassakista. Ideologiska skygglappar går alltså för Frank före den ödmjuka inställningen att inse de negativa effekterna som de egna besluten medför. Här uppvisar både Frank och Jaramillo ett förakt för kommuninvånarnas bästa och för bildningsidealet.

Hela situationen med hur man hanterar skolfrågorna i Växjö kommun visar på en stor okunskap om skola och utbildning. När Rene Jaramillo uttalar sig nämnar han aldrig ordet kunskap. Han rabblar bara upp ett väl inövat mantra om att man måste ha en budget i balans, att det inte är fråga om neddragningar i budgeten utan om en ny ”budgetteknik” och att de neddragningar som görs är någon annans fel (här skyller han ömsom på staten och ömsom på personalen i skolan).

Politiker som endast ser till kamerala intressen och vägar att se behoven kan inte och ska inte vara ansvariga för skolan. Rene Jaramillo har för länge sedan förbrukat sitt förtroende och måste lämna sin post som ansvarig för gymnasieskolan. Han har redan planerat att göra det, men först om några år, för denne man är en karriärist av guds nåde. Redan när han kom till Sverige från Chile 2001 deklarerade han för sina landsmän att han skulle bli riksdagsman!…

Växjö kommun har under det senaste decenniet skurit ned på resurserna till skolan i allmänhet och gymnasiet i synnerhet nästan varje år (i 8 av 10 budgetar). Nu kan skolledarna inte länge utföra dessa nedskärningar via ”osthyvelprincipen” utan nu har det gått så långt att lärare kommer sägas upp och hela inriktningar på skolorna måste läggas ned. Nu finns det inga speciallärare, kuratorer, SYV:are, skolsystrar eller administrativ personal kvar att skära bort. Dessa grupper har men redan minimerat bortom anständighetens gräns. Inte heller kan gruppstorlekarna i klassrummen öka mer för det finns inte fysiskt plats för fler i klassrummen.
Borgarna i Växjö kommun låter påskina att man satsar på skolan. Ett mer bedrägligt förfarande får man leta efter!
Vi Kommunistiska partiet säger att ungdomars behov av kunskap och utbildning måste komma i första hand. Skolorna måste ges de resurser som behövs för att kunna bibehålla kvalitén i utbildningen. Kunskap och utbildning är en mänsklig rättighet, inte något som man ska se som en besparingsmöjlighet. Skolan måste helt enkelt få kosta pengar.
Därför gäller nu:

* Stoppa neddragningarna på gymnasieskolorna – återför de 12,9 miljoner som man nu berövat dem!
* Utred behovet av extraresuser på skolorna så att t.ex. elever i behov av särskilt stöd får detta.
* Växjös skolpolitiker måste uttala en konkret vision för skolpolitiken i kommunen, en vision där kunskap och inte budget står i centrum.
* Rene Jaramillo måste avgå!

Dessutom uttrycker vi vårt fulla stöd till alla de lärare som nu tar ett stort ansvar för skolan och våra ungdomars rättigheter. Stå på er!

Avveckla Ett-IT och sparka IT-chefen!

 • april 6, 2011 19:07

Så har då äntligen härvan med Växjö kommuns IT-support nått media. Alla som arbetar inom gymnasieförvaltningens fyra kommunala skolor vet att IT-supporten sedan länge inte fungerar. Man har fått vänta upp till tio dagar på att få en ny toner till sin skrivare, det kan två veckor innan en felanmäld dator åtgärdas och byråkratin hindrar så väl personal som chefer från att utföra sitt arbete på bästa sätt. Växjö kommun centraliserade sin IT-verksamhet för två år sedan med hänvisning till att det skulle bli enklare, gå snabbare och framförallt bli billigare. I verkligheten blev det precis tvärtom och ingen, vi säger ingen, i den kommunala organisationen (förutom Ett-IT själva) är nöjda med hur saker och ting fungerar.

Nu framkommer det också att Växjö kommun IT-chef, Per Andersson, brutit mot lagen och inte upphandlat tjänster en lagen om upphandling och därmed kört ekonomin i botten. Trots detta säger sig kommunens företrädare med sossarnas kommunalråd Charlotta Svanberg i spetsen ha förtroende för IT-chefen. Något som verkligen är uppseendeväckande. Vi för vår del ser att man slösat rejält med våra skattepengar och försämrat den kommunala verksamheten. Här måste man agera omgående. Vi säger att Ett-IT måste läggas ned, att kommunens datorverksamhet måste fungera och skötas av kompetent personal och därför måste IT-chefen Per Andersson lämna sin post.

Tilläggas skall att vi inte har mycket till övers för lagen om offentlig upphandling, som inte ser till andra värden än rent kapitalistiska. Det är bl.a. annat denna lag man från borgerligt håll hänvisar till när man säger sig inte kunna kräva svenskt kollektivavtal i sina upphandlingar eller varför man inte skulle kunna införa en bojkott av israeliska varor. Rent struntprat i förhållande till vad denna lag egentligen säger. Dessutom är det så om man tycker kraven på svenskt kollektivavtal och bojkott av israelisaka varor är viktiga så kan de genomföras, det handlar bara om att agera utifrån en politisk vilja! Men rätt ska vara rätt och kommunens chefer ska följa kommunens riktlinjer, vilket även gäller för en IT-chef. Men om lagen om offentlig upphandling ligger i vägen för att man ska kunna agera snabbt och lösa uppkomna problem så är det fel på lagen och vi är de första att bejaka att denna lag ska försvinna!

Avgå Benny Johansson!

 • oktober 8, 2010 13:23

Fritidsnämndens moderate ordförande Benny Johansson har på eget bevåg garanterat Europeiska fotbollsförbundet UEFA att en ny fotbollsarena ska stå klar i Växjö till Dam-EM 2012. Johansson har skrivit under en försäkran helt utan reservationer och därmed förbinder han Växjö kommun att se till att en ny arena ska skå klar oavsett vilka kostnader detta medför för kommunen. ”Kommunen lämnar erforderliga garantier för projektets genomförande och den framtida driften” står det i dokumentet som Benny Johansson hävdar att kommunalråden och berörda tjänstemän står bakom. Så är inte fallet och det förefaller som om Johansson agerat helt på eget bevåg. Johansson har förbundit kommunen att den nya arenan ska se ut på ett visst sätt vad gäller publikkapacitet, resturang, sittplatser och lounger.  Benny Johanssons agerande är helt förkastligt och det äventyrar kommunens ekonomi genom att ge carte blanche till de kommande byggherrarna.

Vare sig kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har klubbat detta projekt som är planerat till runt 250 miljoner. Vad slutnotan hamnar återstår att se men med Benny Johanssons självsvåldiga agerande riskerar bygget att bli betydligt dyrare än så för kommunens skattebetalare. Vi i Kommunistiska partiet anser att det behövs en ny fotbollsarena i Växjö, men den får inte gå utöver breddidrotten eller tillgänglighet/tillträde för de andra klubbarna i kommunen. Vi anser också att Benny Johanssons agerande i denna fråga är uppseendeväckande och förkastligt och därför säger vi att han bör ta konsekvenserna och avgå från sina uppdrag!