You are currently browsing all posts tagged with 'avdrag'.

Katarina Brännström (M) är en fifflare

  • september 9, 2014 20:53

Att vara politiker är att sitta på ett förtroendeuppdrag, att sitta i riksdagen är att av Sveriges invånare utsetts till lagstiftare och därmed till ett föredöme. Växjös moderata riksdagskvinna Katarina Brännström har missförstått båda dessa saker. Som riskdagsledmot tjänar hon 59 800 kr i månaden samt har en massa andra fördelaktiga villkor och ersättningar. Katarina Brännström är helt enkelt högavlönad men lönen och ersättningarna är inte tillräckliga för henne. Förra året försökte hon fiffla till sig ytterligare 29 500 kr genom att i sin deklaration försöka få skatteavdrag för att hon skickat julkort, prenumererat på tidningen Land och betalat medlemsavgift till Rotary. Att det handlar om försök till medvetet fiffel är alldeles uppenbart, för när Skatteverket bad henne styrka sina avdrag ändrade hon dem från 33 800 kr till 9000 kr. När Skatteverket bad henne styrka vem hon hade givit gåvor och vem som hade bjudits på representationen ville hon inte uppge det trots att reglerna är uppenbara och självklara, det inte bara bör utan måste en riksdagsledamot känna till.

Katarina Brännströms agerande vittnar om en inställning som saknar moral och som ger uttryck för en herrskapsmentalitet, att jag är värd mer än alla andra och reglerna är till för andra men inte för mig.

Vi Kommunistiska Partiet ser politiska uppdrag som ett förtroende och inte som en källa till att berika sig. Därför har vi under många år och så även i denna valrörelse drivit kravet att man ska sänka politikernas löner till genomsnittlig arbetarnivå. Man ska leva under samma förutsättningar som dem som valt en och som dem man representerar. Det är helt förkastligt att man i Sverige har ett system där politikerna får besluta om sina egna löner och om sina egna villkor. De politiker som i valet på söndag förlorar sina mandat skall inte erhålla några ersättningar, övergångssummor, avgångsvederlag eller pensioner. De skall omedelbart ställa sig till arbetsmarknadens förfogande och finns det ingen som vill erbjuda dem ett arbete så skall de underställas samma krav som alla andra, med det förkastliga Fas 3 som en del av åtgärderna. För Katarina Brännströms del är det dock lite annorlunda, hon behöver inte vänta till valet på söndag för att bli av med sitt arbete, hon borde avskedas redan idag. Men eftersom riksdagsledamöter inte kan avskedas (de stiftar ju som bekant sin egna regler) borde hon inse sitt moraliska förfall, ta konsekvenserna och avgå samt meddela att hon inte står tillförfogande för omval.

Ge Katarina Brännström och alla andra självgoda och fifflande politiker en rejäl känga i valet på söndag – rösta på Kommunistiska Partiet!

  • Author:
  • Filed under:

RUT inbjuder till fusk och gynnar bara de rika!

  • februari 18, 2011 08:18

I takt med att Skatteverket nu gör olika stickprov hittas allt fler företag som bluffat med ROT- och RUT-avdragen. Dessa avdrag är i själva verket bidrag till de som har en god ekonomi. Så är det också de allra rikaste som är dem som mest använder sig av detta s.k. ”avdrag”. Vari ligger rimligheten att vi som skattebetalare via statskassan ska gynna de som äger sina hus eller de som har råd att betala för att någon annan ska städa åt dem? Detta samtidigt som man skär ned på den kommunala servicen och låter åldringar vänta allt längre på att hemtjänsten ska komma.

Nu nås vi av nyheten att ett städföretag i Växjö försök lura till sig skattesubvensioner för mer än 200 000 via falska RUT-avdrag . Girigheten vet inga gränser och tyvärr är vi övertygande om att detta inte är en engångsföreteelse utan snarare att det är ett utbrett fusk som försigår med RUT- och ROT-avdrag. Borgarna motiverade dessa bidrag med att det skulle skapa fler jobb och bidra till att göra svarta jobb vita. Fakta visar nu att det är precis tvärtom. De få jobb som skapats med ROT och RUT ska jämföras med alla de jobb som skulle kunna ha skapats om man låtit dessa pengar, som hamnat i de rikas fickor, gå till de offentliga sektorn för att skapa fler händer i vården och omsorgen; eller om man utformat systemet med ROT till att vara ett rättvist systen som är lika för alla och där även hyresrätten hande omfattats av detta bidrag. Men de som hyr, vilka oftast är de med små och låga inkomster, ska inte så skatterabatt, medan de som äger sin bostad, vilket ofta är de som har högre inkomst och är rikare, får utnyttja detta bidrag och på så sätt kan de bli ännu rikare när värdet på deras lägenheter och hus ökar. Och hur var det med att göra svarta jobb vita? ROT och RUT verkar snarare bidra till mer kriminalitet där sockrade fakturor och rena bluffnotor tillhör vardagen.

Vi säger att Skatteverket måste granska dessa avdrag och företag mycket hårdare och vi säger framförallt att det orimliga systemet med ROT och RUT måste avskaffas. Konkret handlar det om att ta bort RUT-avdraget samt omvandla ROT-avdraget till att gälla alla typer av bostäder där hyresrätten måste ges förtur eftersom renoveringsbehovet i t.ex. miljonprogramsområdena är omfattande.

Vilket framtid vill vi se? En solidarisk gemenskap där behoven sätts i centrum eller en indiviualistisk roffarmentalitet där den egna vinsten är vägledande för livet?

  • Author:
  • Filed under: