I dagens SMP läser vi att Bo Frank vill att kommunen ska ta över driften av något! Detta mycket ovanliga yttrande från hans sida förtjänar en kommentar. Nu handlar det om att han vill att Växjö kommun ska ta över skötseln av återvinningsstationerna, och här kan vi inte annat än hålla med kommunens enväldige furste. I stort sett varje miljöintresserad kommuninvånare har väl lagt märke till hur illa våra återvinningsstationer sköts. De töms alldeles för sällan och det ligger mycket skräp utanför dem. Men samtidigt måste man påpeka att skräpet utanför stationer har lagts dit av privatpersoner och ofta blir man mycket förvånad över vad som ligger där som inte borde vara där. Allt från lampor och möbler till bildäck och matavfall slänger folk vid dessa stationer trots att det mycket väl vet (eller borde veta) att det inte är detta som återvinningsstationerna är till för. Så får man då ytterligare ett exempel på hur ”satsa på dig själv ideologin” och egoismen slagit rot i dagens samhälle – bara jag blir av med mitt skärp så är allt frid och fröjd.

Vi håller med Bo Frank om att kommunen ska ta ansvar för och driva återvinningsstationerna, men Bo Frank borde också dra slutsatsen att detta inte bara handlar om återvinningsstationerna utan om i all verksamhet som är samhällelig och faller under ett samhällsintresse. Det handlar om vården, skolan och omsorgen, om en vardag lika för alla och om att skapa kollektiva system i stället för individuella och privata. Återreglera de avreglerade marknaderna och låt samhället sköta sitt samhällsansvar, och låt det göra det i ett transparent system nära medborgarna!