You are currently browsing all posts tagged with 'Arvode'.

Sänk politikernas löner i stället för att höja dem!

  • augusti 13, 2018 22:21

Sedan förra valet har 22 av kommunfullmäktiges 61 ledamöter i Växjö hoppat av sina uppdrag. Våra lokala liberaler hävdar att orsaken till de många avhoppen är att politikerna får för lite betalt och vill höja fritidspolitikernas ersättningar samt införa ersättning för förlorad arbetsinkomst. Men faktum är att ledamöterna har ersättning för förlorad arbetsinkomst, så här är Liberalerna mycket dåligt pålästa (trots att de själva kvitterar ut dessa ersättningar…). Dock får man inte ersättning för den faktiska lön man förlorat för att gå till de politiska mötena utan Växjö kommun betalar ut en schablonersättning på hela 268 kronor i timmen där en påbörjad halvtimme ses som en fullgjord halvtimme.

Men våra förtroendevalda politiker har inte bara denna ersättning utan de får även en inställelseavgift på 405 kronor och semesterersättning. De har även rätt till traktamente och resetillägg. Är du dessutom ordförande, förtroendevald sekreterare i av styrelse, nämnd eller fullmäktige utsett beredningsutskott, arbetsutskott eller liknande samt tillfälliga kommittéer utgår förutom rörliga arvoden en särskild ersättning med 523 kronor per sammanträde.

Att vara folkvald politiker är ett förtroendeuppdrag, därför borde inga extra ersättningar eller speciella förmåner finnas för politikerna. De ska leva under samma villkor som dem som de säger sig företräda. Ersättningarna till kommunfullmäktige och kommunala nämnder ska således endast ersättas med förlorad arbetsinkomst, den faktiska förlorade arbetsinkomsten. För vem tjänar egentligen 268 kr/h? Vilken arbetare eller hemtjänstanställd har en sådan timlön?

Men viktigast av allt är att sänka heltidspolitikernas löner. I Växjö kommun har politikerna själva infört att kommunalrådens löner ska bestämmas av riksdagsledamöternas löner där kommunstyrelsens ordförande ska tjäna 125 % av riksdagslönen, kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande ska tjäna 115 % av riksdagslönen och övriga kommunalråd och övriga uppdrag ska ersättas 105 % av riksdagsledamöternas löner. Varför våra lokala politiker ska tjäna mer än en riksdagsledamot är oklart och något av en gåta.

Värt att påminna om är att på 1960-talet bestämdes riksdagsledamöternas löner av en gymnasielärares lön, de skulle ha lika mycket betalat. Idag tjänar en riksdagsledamot 63 800 kr/mån (samt har en massa tillägg, arvoden och andra förmåner) och en gymnasielärare tjänar ca 32 800 kr/mån.

Växjös moderata kommunalråd Anna Tenje tjänar således 81 750 kr/mån, oppositionsrådet Malin Lauber (S) tjänar 75 210 kr/mån, Per Schöldberg (C) tjänar också 75 210 kr/mån och den moderata påläggskalven Oliver Rosengren tjänar 68 670 kr/mån, vilket även Tomas Thornell (S) gör. Både Moderaterna och Socialdemokraterna i Växjö kommun är överens om att kommunalrådens löner ska höjas och det kraftigt. Moderaterna har sagt att kommunstyrelsens ordförande borde tjäna minst 100 000 kr/månad.

Vi i Kommunistiska Partiet anser att dessa kommunalrådslöner ska sänkas till en genomsnittlig arbetarlön. Ingen ska kunna berika sig på politiskt arbete och inga politiker ska kunna bestämma om sina egna villkor och löner, vilket tyvärr är fallet idag. Liberalernas utspel om att höja politikernas ersättning är ett hån mot vanligt folk. Politikernas löner borde sänkas, inte höjas!

Slutligen vill vi påminna om att Liberalernas företrädare i Växjö kommun tidigare fuskat med de kommunala ersättningarna

  • Author:
  • Filed under:

Rik på politik – nej tack!

  • november 22, 2010 22:38

Kommunpolitikerna i Växjö höjer nu sina redan höga löner. Att själv bestämma om sina egna lönepåslag är få förunnat och därför får nu de ledade politikerna i Växjö: Bo Frank (M), Gunnar Elm (C) och Charlotta Svanberg (S) löneökningar på 12 – 14%. Vilka andra grupper i samhället fick det vid den senaste löneöversynen? Bo Frank får nu en månadslön på drygt 61 000. I Växjö kommun är det många lokalpolitiker som blivit rika på politiken. Förra året betalade Växjö kommun ut ersättningar och arvoden med: 620 562 kr (Bo Frank), 579 024 kr (Gunnar Elm), 579 024 (Charlotta Svanberg), 380 580 kr (Nils Fransson (FP)), 251 724 kr (Daniel Hagberg (MP)), 369 419 kr (Rene Jaramillo (KD)). Även vänsterpartisterna berikar sig på detta system; Anders Mårtensson fick förra året 370 112 kr av kommunen och Örjan Mossberg fick 247 520 kr.  Skattepengar gick även till Sverigedemokraternas Samuel Älgemalm med 116 537 kr varav 99 427 kr var ett arvode som gruppledare för att Älgemalm varit gruppledare över sig själv. Notera att dessa siffror gäller för varje år!

Hela systemet med att politikerna i samhället är en klass för sig, undantagen från övriga löntagares villkor är bestickande. Detta är en form av korruption och ökar klyftan mellan politiker och vanligt folk. Detta system måste bort!

I de tre senaste valen i Växjö har vi i Kommunistiska partiet som enda parti drivit frågan om att politikerna ska leva under samma villkor som alla andra. Man ska inte kunna berika sig på politiken och därför är vårt krav att inga förtroendeuppdrag ska ge mer än en genomsnittlig arbetarlön. Ett krav som fördes fram redan under Pariskommunens dagar 1871 och som alltjämt borde vara vägledande för de som representerar folket i en vald församling.

  • Author:
  • Filed under: