You are currently browsing all posts tagged with 'arbetarlön'.

Kommunchefen slutar och får 1,5 miljoner i fallskärm

  • februari 11, 2023 21:47

Växjö kommuns omstridda kommunchef Monica Skagne slutar.
Formellt heter det att hon slutar som ett naturligt steg efter höstens regimskifte i Växjö och att det sker i samförstånd. I verkligenheten lär det handla om att Skagne gjort sig omöjlig hos ett stort antal medarbetare, inte minst bland skolpersonalen. Skagne ligger bakom omstöpningen av Växjö kommun till ”Växjö kommunkoncern”, ett grepp hon hämtat från sin tidigare privata profession som IT-chef på IKEA. Här har det handlat om att göra om en fungerande kommunal organisation till ett marknadsinspirerat företag. Organisationen skulle slimmas och många anställda flyttas flera steg bort från verksamheten och svåröverblickbara beslutskejdor långt bort från dem som utför jobbet har blivit följden. Växjös skolor skulle t.ex. likriktas och genomsyras av ett gemensamt digitalt system, oavsett om det var en förskola eller en gymnasieskola. De flesta har hört talas om fiaskosystemet SAITS från Växjöföretaget IST. Ett system som upphandlades på felaktiga grunder, något som kommunens revisorer kritiserat och Växjö kommun har tvingas slopa systemet och göra om upphandling. Med omfattande merkostnader som följd.

För detta datasystemfiasko har Monica Skagne varit ytterst ansvarig. Men hon har vägrat ta sitt ansvar och ständigt skyllt i från sig på andra. Hon har genom åren fått omfattande kritik för att detaljstyra förändringar och lägga sig i andra arbete. Representation med sprit som vi skattebetalare fått stå för har hon heller inte dragit sig för att bjuda vänner och chefer på. Den omfattande korruptionsskandalen som utspelats mellan den högsta kommunledningen och det privata företaget IST group AB har väl speglats i Smålandspostens granskning även om bevisen inte räckt till åtal. Men de olämpliga kopplingarna kan du läsa om här, inklusive hur kommunkoncernchefen Monica Skagne bad IST om privata tjänster då hon ville att företaget skulle bli fadder åt hennes dotter samt att hon använt sin tjänsteadress för privata ändamål, vilket kunnat uppfattas som ett påtryckningsmedel.

För uppdraget som kommunens högste tjänsteman har Skagne haft en lön på 125 000 kronor i månaden och nu när hon slutar efter en gemensam diskussion med kommunalrådet Malin Lauber får hon 1,5 miljoner kronor i avgångsvederlag. En fallskärm på 1,5 miljon som hon får behålla oavsett om hon får ett nytt jobb eller inte. Växjö kommun gör verkligen skillnad på sina anställda. Vissa belönas rejält medan andra får se både lönen sänkas och arbetsmiljön försämras.

Självklart borde alla anställda i Växjö kommun behandlas lika och arbeta under samma villkor. Får en chef en fallskärm i miljonklassen måste alla andra anställda få samma sak. Politiker och höga tjänstemän borde leva under samma villkor som alla andra. Valda politiker ska ha en lön motsvarande en genomsnittlig arbetarlön och kommunala chefer borde ha en lön motsvarande en genomsnittlig kommunal tjänsteman, tex motsvarande en förskollärare som i snitt tjänar 33 100 kr/månad.

Med Skagnes uttåg hoppas vi det blir slut på dumheterna med att se Växjö kommun som ett företag. Ta nu bort den här löjliga Växjö kommunkoncern och se till att verksamheterna nere på golvet får de resurser de behöver. Se även till att sänka de höga kommunala tjänstemännens och politikernas löner!

 

  • Author:
  • Filed under:

Moderata rockader och ökade klyftor mellan politiker och kommuninvånare

  • oktober 23, 2016 09:07

Växjös egen furste Bo Frank meddelade för en tid sedan sin avgång som Moderaternas och Växjö kommuns envåldshärskare. Vid årsskiftet träder furst Frank tillbaka från kommunalrådsposten. Vem som varit hans kronprinsessa har varit en illa dold hemlighet men för att hålla det demokratiska skenet uppe låtsades våra lokala moderater genomföra en demokratisk process för att utse furstens efterträdare. Sedan flera år har det varit klart att Värnamobördige Anna Tenje skulle ta över, vilket den interna moderata skådeprocessen också kom fram till. Successionsordningen gick i raka led och efter Tenje som etta flyttas nu den politiske påläggskalven Oliver Rosengren upp på andra plats i det lokala högerpartiet. Frågan för Moderaterna har varit var man ska göra av Bo Frank och alexanderhugget blev att avpollettera den moderata borgmästaren Benny Johansson och ersätta honom med Bo Frank.

Den tillträdande borgmästaren kommer inte kunna hålla fingrarna borta från maktsyltburkarna och således kom han nu med sitt första utspel i denna nya roll innan han ens har tillträtt borgmästarposten; Bo Frank vill kraftigt höja kommunalrådens löner. Vid årsskiftet tillträder Anna Tenje som kommunalråd med en lön på 79 750 kr/mån. Denna vill furst Frank höja till 100 000 kr/mån.

Mycket vill ha mer och inkompetens ska tydligen belönas! Anna Tenje är en betydlig mer arrogant politiker än Bo Frank, som man i ärlighetens namn får säga försöker vara på talefot med Växjöborna, bl.a. genom att röra sig bland allmänheten och prata med kommuninvånarna. Anna Tenje frotterar hellre med sina nära inom den politiska adeln och drar sig inte för att använda sin politiska makt för personlig vinning. Som ordförande i utbildningsnämnden har hon t.ex. på eget bevåg dragit in den studiedag som funnits i skolorna första dagen efter jullovet; och detta för att hon tyckt det vara jobbigt att ordna barnpassning till sina barn under dessa stängningsdagar. Nu är barnen större och då återinför man denna studiedag/stängningsdag, Tenje skämde även ut sig i senaste valrörelsen genom att skriva en debattartikel i Smålandsposten tillsammans med hoppjerkan René Jaramillo som då precis övergett KD för en karriär inom M. Detta upprörde Liberalerna (då Folkpartiet) mycket som förespråkade en politisk inkubationstid vid partibyten. Men då Tenje helt saknar fingertoppkänsla slog hon sig ihop med Jaramillo strax efter att denne offentligt välkomnat nazistiska Svenskarnas Parti till Växjö.

Även Oliver Rosengren har sin bakgrund inom en utbildningsnämnd (i form av gymnasienämnden) där han bl.a. visade sig sakna grundläggande kunskaper om hur den svenska skolan är uppbyggt och fungerar. Den garanterade undervisningstiden för eleverna var för honom ett helt okänt begrepp, men annat var väl inte att vänta från en politisk broiler som gick gymnasiet på en av Växjös friskolor, en skola som är känd för att trixa med just den garanterade undervisningstiden.

Politiker av denna sort förtjänar absolut inte att tjäna fyra gånger mer de flesta andra kommunalt anställda. Deras lön borde sänkas i stället för att höjas. Klyftan mellan politikerna och vanligt folk måste minska, inte öka. Vi Kommunistiska Partiet anser att politiska uppdrag ska vara just förtroendeuppdrag och inget man ska kunna berika sig på. De förtroendevalda ska tjäna en genomsnittlig arbetarlön och leva under samma villkor som alla andra
För övrigt anser vi att den förlegade medeltida titeln ”borgmästare” ska avskaffas; varför inte ersätta det med den mer progressiva titeln ”revolutionshandledare”?!

  • Author:
  • Filed under:

Folkomröstningar vitaliserar demokratin

  • december 10, 2011 21:36

I Kronoberg pågår just nu flera projekt för att få tillstånd lokala folkomröstningar. I Växjö driver t.ex. Hyresgästföreningen en kampanj för en folkomröstning om att bevara hyresrätten. Borgarna i Växjö kommun säljer som bekant ut stora delar av allmännyttan och nu driver man på för att omvandla andra hyresrätter till bostadsrätter. Att de boende själva inte initierat dessa omvandlingar och privatiseringar bekymrar inte Växjös högerpolitiker. Man klampar på med elefantfötterna och bryr sig inte om vad kommuninvånarna tycker. Nu när folk protesterar och skriver på namnlistor i stor omfattning visar borgarna sitt förakt för vanligt folk och för demokratin. Man vill absolut inte veta av några folkomröstningar, inget får störa deras utstakade väg framåt. Likt Sofia Arkelsten, den moderata partisekreteraren som nu skrivit om den politiska historien, ser Växjös moderater sig som samhällets enda goda korsriddare som slåss mot det vanvördiga samhällsintresset och det hotfulla offentliga där människofientliga begrepp såsom solidaritet, samarbete, rättvisa och gemenskap står i centrum.

Vi för vår del välkomnar de krafter som arbetar för fler lokala folkomröstningar. Vi både inser och anser att ökade möjligheter för vanligt folk att påverka politiken vitaliserar demokratin och är ett steg mot att införa verklig demokrati i vårt land. Nu är ju som bekant demokratin reducerad till att en gång vart fjärde år utse vem från den härskande klassen som ska förtrycka och förtrampa folket (för att tala med Karl Marx ord). Idag är våra politiker oavsättbara under fyra år och borgarna i Växjö gömmer sig bakom uppfattningen att om man inte gillar deras politik så kan man avsätta dem i nästa val. Men då är det för sent och visar på det odemokratiska i ett system där politiker inte är omedelbart avsättbara om de inte sköter sina uppdrag; och ett sätt att missköta sitt uppdrag är bedriva en politik som man inte varit öppen med att man ska föra.

Vi i Kommunistiska partiet i Växjö vill se ett politiskt system där medborgarna har ett större inflytande, där de folkvalda kan avsättas omedelbart och där man inte kan berika sig på politiken, dvs att man som politiker inte ska ha mer i lön än en genomsnittlig arbetarlön.
Vi vill se fler lokala folkomröstningar, därför stödjer vi Hyresgästföreningens kampanj. Vi vill även se en folkomröstning om den pågående privatiseringspolitiken i Växjö – kommunal eller privat drift av samhällsservicen?

  • Author:
  • Filed under: