You are currently browsing all posts tagged with 'arbetare'.

Rekord för Volvo i Braås – låt arbetarna få del av vinsten!

  • februari 1, 2018 20:52

Volvo gjorde förra året ett rekordår. Försäljningen ökade med 11 % vilket innebär att Volvogruppen förra året sålde för 335 miljarder kronor. Vinsten blev 30 miljarder kronor. 30 miljarder kronor som arbetarna jobbat ihop för att ägarna ska kunna fylla sina fickor. Inom koncernen går det allra bästa för Volvo Construction Equipment där dumperfabriken i Braås ingår. Deras försäljning ökade med 30 % och vinsten med hela 250 %.

Vi förväntar oss nu att arbetarna på Volvo kommer få löneökningar på minst 11 % och de i Braås ännu mer. Ja, de borde ha löneökningar på 250 % för att ha en lön som står i proportion till den rekordvinst de med sitt arbete jobbat ihop. På fabriken i Braås arbetar 850 personer, men ett antal av dem är inhyrd personal. Vinsten borde därför förutom att gå till höjda löner för arbetarna gå till att erbjuda den inhyrda personalen fasta jobb.

Bemanningseländet på arbetsmarknaden skapar otrygga jobb med splittring och osäkerhet inom arbetarkollektivet. Arbetare får betala med sin trygghet för företagens ”flexibilitet”. Den som är anställd via ett bemanningsföretag kan när som helst få veta att man inte är välkommen till arbetsplatsen nästa dag. Det är inte många som säger ifrån och protesterar mot förhållandena på en sådan arbetsplats. Bemanningsföretagen skapar facklig splittring. De fastanställda kan vara medlemmar i ett fackförbund och de bemanningsanställda i ett annat. Det beror på vilket fack bemanningsföretaget har avtal med. Även om arbetarna är medlemmar i samma förbund får de bemanningsanställda inte gå på samma fackmöten som sina fastanställda arbetskamrater eftersom de inte är anställda av samma företag.

Volvo i Braås borde göra som Scania i Södertälje, Oskarshamn och Luleå; de bestämde igår att sluta hyra in arbetare till sina anläggningar och erbjuda dem riktiga anställningar i stället.

När företagen gör rekordvinster måste arbetarna få del av mervärdet och få rekord löneökningar. Allt annat är djupt felaktigt.

  • Author:
  • Filed under:

Sparkade chefer får bonus, vanligt folk bara foten!

  • november 14, 2012 16:41

Arabyskolan rektor Judit Béres Lagerquist har fått sparken av Växjö kommun efter samarbetssvårigheter med personalen. I det läget gör personalkontoret på kommunhuset en förlikning som går ut på att den sparkade chefen frivilligt säger upp sig och som motprestation för det får hon 16 månadslöner, dvs 700 000 kr.
Visst är det märkligt och uppseendeväckande; chefer och folk högt upp i hierarkin belönas när de missköter sig. Ju högre upp i samhällstoppen desto högre fallskärmar. Men vanligt folk får inte dessa förmåner, de sparkas bara ut i arbetslöshet utan någon ersättning. För det får man 80% av lönen av arbetslöshetsförsäkringen upp till taket på närmare 18 000 kr och bakom hörnet väntar högerregeringens råa politik i form av en häxjakt på de arbetslösa med FAS 3 som avslutande sopstation.

I ett rättvist och demokratiskt samhälle ska alla leva under samma regler, med samma rättigheter och samma skyldigheter. Ska chefer få avgångsvederlag på 16 månadslöner så ska alla andra jobbare också få det. Fallskärmsavtal och bonussystem är ovärdiga vårt samhälle och det är något som Växjö kommun inte borde ägna sig åt!

Nu ska det sägas att vi inte är helt insatta i turerna på Arabyskolan och vi vet inte exakt på vilket sätt Judit Béres Lagerquist ska ha misskött sig; men vi utgår från att hon gjort det eftersom såväl Växjö kommun som Judit Béres Lagerquist själv inte ifrågasatt uppsägningen.

  • Author:
  • Filed under:

Individualistisk dårskap

  • november 3, 2011 00:51

En ny företagsidé har sett dagens ljus genom den f.d. växjöbon Karl Wallin som nu startar en konkurrerande ”fackförening”, där individen och inte kollektivet ska företrädas på arbetsmarknaden. Det lilla företaget vill inte att man ska vara med i facket utan att man ska vända sig till deras ”Jobbgarant AB” för att bli jobbcoachad och göras mer attraktiv för arbetsgivaren.
Vilka tankegångar som gömmer sig bakom denna företagsidé är lätt att se. Det handlar om en ideologisk attack mot den svenska modellen där kollektivavtalen, som är en garant för ordning och reda på arbetsmarknaden, och där principen om lika lön för lika arbete värnas. Karl Wallin och Johnny Swensson vill splittra upp arbetarkollektivet till förmån för individens självpåtagna rätt att profitera på andra individer. Dessutom till ett högt pris i form av avgifter till deras eget företag. Själva företagsidén verkar hafsigt hopkokad, för man finns bara på ett kontor i Stockholm och man har i huvudsak plagierat tjänster från de traditionella fackförbunden. Man har heller inte gjort några marknadsundersökningar om behovet av det företaget säger sig vilja tillhandahålla, men däremot har man gjort en prognos om hur många som kommer vara villiga att betala för deras tjänster – 80 000 personer inom fem år. Låter det seriöst?

Arbete och arbetsmarknad handlar inte i första hand om personlig vinning och karriär utan det handlar om delaktighet, meningsfullhet och likvärdighet samt att alla ska ges samma rätt till livet utanför lönearbetet, till lättjan; precis så som Karl Marx svärson Paul Lafargue uttryckte det i sin skrift ”Rätten till lättja” från 1883. Vi arbetar för att få ta del av frukten av vårt arbete, men inte individuellt utan kollektivt och gemensamt. Alla fungerande och bestående samhällen är resultatet av ett gemensamt kollektivt arbete. Den individualistiska rovdriften på människor och miljö visar en väg mot avgrunden och att försöka får bort fackföreningarna och synen på solidaritet och gemensam rättvisa för ska ett system byggt på individens egen framgång är inget annat än individualistisk dårskap. Så låt Jobbgarant AB mötas med ett kollektivt BU!