You are currently browsing all posts tagged with 'allmänhetens simning'.

Nya simhallen måste drivas i kommunal regi

  • juni 28, 2023 19:13

Så kom då ett besked om den utdragna frågan https://www.vxonews.se/vaxjo/har-ska-vaxjos-nya-simhall-byggas/om simhallen i Växjö. En ny ska byggas och på Bäckaslövsområdet på tomten där gamla kommunförrådet låg. Det meddelande samtliga åtta partier i kommunfullmäktige idag. Vi får se hur Växjöborna tar emot det här beskedet, de flesta verkar vilja ha kvar simhallen på den plats där den ligger idag.

Vi minns att samtliga partier var överens 2019 om att bygga ett nytt sjukhus i Räppe. Något som sedan Liberalerna och Vänsterpartiet ändrade sig över och en storm av kritik från medborgarna över hastigheten och det dåliga underlaget kom. Vi vet var det slutade, för några veckor sedan kröp politikerna i regionen till korset och meddelande att det inte blir något sjukhus i Räppe. Hur blir det då med simhallen?

Den här frågan har verkligen dragits i långbänk. Vi i Kommunistiska Partiet tycker att frågan om placeringen är sekundär. Det viktiga är att Växjös invånare får en funktionsenlig simhall som drivs i kommunalregi. Simhallar är bland det dyraste en kommun kan bygga. En sådan dyr investering ska inte kommunen åta sig och sedan lägga ut på en privatentreprenör att håva in pengarna. Entréavgifterna till simhallen och skjutit i höjden. Här måste kommunen garantera låga och rimliga priser så att alla har råd att besöka simhallen. Redan i valrörelsen 2018 drev vi i Kommunistiska Partiet frågan om att införa allmänhetens simning i simhallen. Likt allmänhetens åkning i ishallen, som är gratis, borde det finnas gratis badtider i Växjös simhall. Inte minst är det viktigt för simkunskapens skull. Det skulle rädda liv.

Till dagens beslut måste det klargöras om simhallsskojaren Mille Örnmark och hans suspekta företag We Group haft ett eller flera fingrar med i spelet bakom dagens beslut? Mille Örnmark är känd som badhuskungen efter att han åkt land och rike runt och lurat kommuner att bygga nya badhus. Brutna upphandlingsregler och lögnaktiga CV:n har kostat kommuner runt om i landet miljontals kronor. Värst har det varit för Kiruna kommun som hittills betalat 820 miljoner kronor för det nya badhuset, en nota som fortfarande växer. Den ursprungliga kalkylen låg på 360 miljoner. Han har även varit i Växjö kommun och erbjudit sina tjänster, vilket TV4:s Kalla Fakta avslöjade under våren.

Växjö behöver en ny simhall. Den behöver vara av fullstor längd, dvs ha en 50 meters bassäng så att simklubbar kan bedriva sin verksamhet fullt ut och så att simtävlingar kan arrangeras, likaså behövs ett fullvärdigt hopptorn simhoppningssporten får rätt förutsättningar. När nu den nya simhallen verkar hamna på en ny plats är det mycket viktigt att den attraktiva tomten vid Växjösjön där simhallen ligger idag inte hamnar i privata händer. Den måste stanna i kommuninvånarnas ägo. Här vore det bra med ett kommunalt äldreboende; en natursjön plats vid sjön och nära till centrum. Det hade varit en ypperlig plats för äldre att få åldras på ihop med en utbygga och fungerande vård och omsorg.

Kommunistiska Partiet välkomnar dagens besked om en ny simhall. Nu gäller det att kommunen tar kontroll över kostnaderna och skapar rätt förutsättningar för en långsiktig och hållbar simhall – i kommunalregi, med låga entréavgifter och som erbjuder gratis allmänhetens simning på vissa tider.

  • Author:
  • Filed under:

Ny simhall behövs, inför allmänhetens simning!

  • juli 17, 2018 23:27

Efter många års lösa diskussioner kom äntligen ett förslag från politikerna om att en ny simhall ska byggas. Planen har varit att bygga en ny simhall på samma plats där den gamla uttjänta ligger, men sedan kommunen schabblat med inköp av marken har man funderat att placera den utmed Söderleden för att nu gå ut med att den ska byggas bredvid Biltema västerut från Arenastaden ut mot Räppe.

Att förslag kommer från de borgerliga precis när valrörelsen sparkar igång är väl värt att notera, men faktum är att Växjö behöver en ny simhall och det är viktigt att det blir en 50 m-bassäng; alla sorters simtävlingar ska kunna hållas även i vår stad. Detsamma gäller för simhoppning. Placeringen i närheten av Arenastaden kan fungera, men då måste ett helhetsgrepp tas, inte minst i förhållande till trafiksituationen. Den nya simhallen är tänkt att ligga på Vaktvägen som ligger inklämd mellan Marketenterivägen och Stora vägen. Korsningarna till dessa två vägar är redan idag två flaskhalsar. Det är ofta långa köer i den felutformade korsningen Vaktvägen/Marketenterivägen/Storgatan vid Burger King. Om ny trafik ska gå till detta område måste dessa korsningar byggas om. Parkeringen vid nya simhallen måste också vara gratis och det måste gå en busslinje dit, om inte är den nu föreslagna placeringen felaktig.

Ett simhallsbygge är bland det dyraste en kommun kan göra. Likväl är det en nödvändig och viktig investering som måste få kosta. Simning är en viktig motionsform som nästan alla kan ägna sig åt. Simundervisningen i skolan är nödvändig för att alla ska kunna simma, i förlängningen handlar det om att rädda liv. Tillgång till simbassänger är även viktigt för sjukvården och den rehabilitering som krävs efter olika skador och sjukdomar. Till detta kommer den glädje och det nöje som alla badgäster upplever.

Den nuvarande simhallen byggdes 1970 och det är hög tid att en ny simhall byggs i Växjö. En simhall som måste vara tillgänglig för alla och fylla kommuninvånarnas behov för lång tid framöver. Den nya simhallen borde drivas i kommunal regi. Det ska inte kosta skjortan att ta ett bad. Priset får inte avskräcka folk med sämre ekonomi från att kunna bada och ta del av denna viktiga rekreationsform. På samma sätt som det i ishallen finns allmänhetens åkning, som är gratis, borde det i simhallen finnas allmänhetens simning, gratis för alla under vissa tider.

Av kostnadsskäl vill kommunpolitikerna inte bygga ett äventyrsbad i den nya simhallen, men vi tror att det vore bra att göra även en sådan satsning på en gång. Risken är annars att ett antal badgäster kanske inte kommer att besöka den nya simanläggningen, vilket främst lär gälla barn och ungdomar, med minskad rörelse och minskad motion och vattenvana som följd. Risken är också att man efter några år ångrar sig och ändå bygger till ett äventyrsbad med ännu högre kostnader som följd.

Vi i Kommunistiska Partiet tycker att en ny simhall ska byggas. Den ska innehålla en 50 m-bassäng samt andra mindre bassänger för simundervisning, rekreation och rehabilitering. Simhallen ska drivas i kommunal regi för att garantera låga entrépriser och det skall införas allmänhetens simning. Vi anser även att man ska undersöka om det finns möjligheter att behålla den gamla simhallen, i alla fall måste man garantera att den vackra och centrala platsen där simhallen idag ligger inte används till att göra ett nytt rikemansområde med svindyra bostadsrätter eller villor. Satsa i stället på att göra detta område till ett tryggt och lugnt boende för våra pensionärer, med tillgång till omsorg, dagcentral och den vackra naturen kring Växjösjön. Gör området runt dagens simhall till ett seniorboende!

  • Author:
  • Filed under: