You are currently browsing all posts tagged with 'alkohol'.

Nytt rekord i dumhet – rattfull politiker belönas med fyra årslöner!

  • december 8, 2012 18:42

Som kommuninvånare i Växjö vet man inte om ska skratta eller gråta åt det senaste exemplet på idioti inom Växjöpolitiken. För några veckor sedan lämnade Folkpartiets ledande kommunpolitiker Patric Svensson alla sina uppdrag efter att ha åkt fast för rattfylleri. Svensson som satt i Kommunstyrelsen och som ordförande för Skol- och barnomsorgsnämnden får nu behålla sin lön på 55 000 kr/mån i fyra (4) år, som utbetalas med 80% första året och 70% de tre kommande åren. Detta ger honom ett avgångsvederlag på totalt 1 932 000 kronor.

1 932 000 kronor för att köra rattfull och lämna sina politiska uppdrag. Det är inte dåligt det! Eller snarare: det är skamligt, förkastligt och avskyvärd! Här visar Växjö kommun upp ett mycket dåligt omdöme och sätter ett nytt rekord i dumhet.
Att politiker lever under helt andra villkor än vanliga medborgare är sedan länge kännt, men att de trots skriverier och protester fortsätter på den inslagna vägen, ja man till och med utvecklar den och tillskansar sig nya och större förmåner, är både förvånande och skandallöst.
Politiker ska leva under samma villkor som dem som de säger sig företräda. Det innebär att de som ersättning för sina politiska uppdrag ska ha en ersättning som motsvarar en genomsnittlig arbetarlön. I Patric Svenssons fall innebär det också att han inte ska ha rätt till en högre ersättning än taket i A-kassan, dvs 18 700 kr i månaden och eftersom han säger upp sig själv måste han ha en karens på 45 dagar innan de första pengarna börjar betalas ut. Detta är helt i enlighet med de regler som hans eget parti varit med om att skapa för oss vanliga medborgare.
Om Patric Svensson hade någon som helst skam i kroppen skulle han omedelbart säga nej till den del av ersättningen som överstiger 18 700 kr/mån och han skulle gå helt utan ersättning de första 45 dagarna. Sedan gäller naturligtvis att ersättning betalas ut som längst under 300 dagar och han omedelbart anmäler sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen och söker de jobb han anvisas. Om så inte sker skall hans ersättning omedelbart dras in.

Patric Svenssons fall är tragiskt, både på ett samhälleligt och ett personligt plan. På det samhälleliga eftersom det visar på att man i Sverige år 2012 inte behandlar medborgarna lika och att samhället har ett stort demokratiskt underskott. På det personliga eftersom Patric Svenssons ansträngda förhållande till alkohol länge varit känt såväl av hans partikamrater som på hans tidigare ”arbetsplats” i den akademiska världen. Här finns troligen även orsaken till att Svensson fått omfattade kritik för sitt ledarskap från anställda inom hans ansvarområden.
Vi ska i ärlighetens namn säga att Patric Svensson inom politiken oftast agerat respektfullt, vilket bl.a. tagit sig uttryck i att han är en av ytterst få politiker från Folkpartiet i Växjö som hälsar på oss i Kommunistiska partiet samt att han direkt vid rattfylleriet insåg det omöjliga i att vara kvar på sina politiska poster, därför avgick han direkt, utan trixande och utan att ta en ”time-out” så som så många andra gör i motsvarande situation. Därför hoppas vi i Kommunistiska partiet att Svensson kommer tillrätta med sina eventuella problem och vi önskar honom lycka till med besöket på arbetsförmedlingen och välkomnar honom ut i verkligehten utanför den skyddade verkstad som yrkespolitiken innebär.

Mest uppseendeväckande i denna sorglustiga historia är hur det moderata kommunalrådet Bo Frank försvar miljonrullningen till Patric Svensson. Enligt Frank måste man betala ut höga ersättningar till politikerna för att man ska kunna rekrytera kompetent folk till politiken. Man tar sig för pannan! Om det är detta som är Bo Franks budskap till växjöborna så måste han avgå med en gång – kör rattfull och säg upp dig så belönar vi dig med fyra årslöner, för att vi tycker du är kompetent. Ridå!

Vi Kommunistiska partiet kräver att Växjö kommun omgående måste genomföra en översyn av systemen med ersättningarna till politikerna. Här måste man harmoniera reglerna med dem som gäller för vanligt folk och man måste införa regler om att ersättingar inte betalas ut till politiker som gjort kriminella saker.  Vi anser även att Bo Frank ska lämna sin post, utan en enda krona i ersättning!

  • Author:
  • Filed under:

Rysk roulette med skattepengar?

  • januari 5, 2012 23:22

Vi har flera gånger tidigare skrivit om miljonrullningen till Arenastaden i allmänhet och till Växjö Lakers i synnerhet. Att det är ett högriskprojekt för kommunen att upplåta kommunala skattemedel för över en halv miljard till bygge och drift av fyra idrottshallar är väl i stort sett alla överens om. Vi upprepar att vi ser positivt på att Växjö kommun satsar pengar på idrotten och på att det finns bra och moderna idrottshallar. Men vi upprepar också att vi inte tycker att det är rätt att det sker på kapitalistiska villkor där kommunala pengar gödslas till idrottsklubbar som drivs som rena företag. Växjö Lakers är tyvärr ett tydligt exempel på detta; eller om man ska kalla klubben för familjeföretaget Öman?

Växjö Lakers har en skuld till Växjö kommun på 256 miljoner kronor och man erhåller ytterligare 18 miljoner kr varje år i kommunala driftsbidrag. Klubben verkar ha en osedvanlig förmåga att hamna i blåsväder. Ni som följt klubben och debatten runt omkring den kommer ihåg hur bygget av VIDA-arena blev flera miljoner dyrare och hur man i vårvintras krävde extra pengar av Växjö kommun. Samma dag som detta krav kom beviljade moderaternas kommunalråd Bo Frank på eget bevåg ett extra anslag på sju miljoner till bygget. För övrigt samma summa som politikerna i Växjö  i somras beslutade att minska de kommunala anslagen till gymnasieskolorna med (en besparing som under hösten ökat till det dubbla). Lakers har de två senaste åren förhindrat sitt damlag från att kvala till en högre serie och under hösten gick arenans matchvärdar ut och protesterade mot hur klubben behandlade dem och deras ideella arbete.

Hur klubben ska lyckas med ekonomin och kunna betala av sin skuld till kommuninvånarna står skrivet i vatten. Visserligen drar man in stora summor på biljettintäkter, där de flesta platser kostar hutlösa 400 kr (och inte har man reducerat pris för barn heller!) och man tjänar stora pengar på all försäljning av alkohol i hallen (något som vi är ytterst skeptiska till då idrott och alkohol måste hållas skillda åt), men samtidigt så satsar man enorma summor på A-laget för att de ska hålla sig kvar i Elitserien. Det hade varit intressant om klubben redovisade spelarnas löner, t.ex. så är det kännt att när man i höstas köpte in den norske spelaren Jonas Holös så fick han en månadslön på 473 000 kr (inkl bonusar) och senast idag så har nyheten kommit ut att man bjudit över HV71:s bud på David Petrasek (HV:s bud är 6 miljoner, Växjö Lakers bud är 8,4 miljoner!).

Till och med Växjö kommuns utvecklingschef, Anders Franzén, anser att bygget av VIDA-arena och Lakers satsningen är ett ”riskprojekt”. Vi vill även påminna om att ishockeyklubben i Växjö redan har gått i konkurs en gång och att man nu med sina satsningar riskerar att göra om det och då kommer Växjö kommun och dess skattebetalare få stå där med en mycket hög nota. En nota som vi redan fått börja betala på eftersom borgarna i kommunen beslutat om generella besparingar i samtliga av kommunens nämnder (med ett undantag). Skola och omsorg drar man alltså ned på samtidigt som man gödslar pengar över vinstdrivande idrottsföreningar. Det är något mycket lurt här!
Man verkar således spela rysk roulette med våra skattepengar.

Vi i Kommunistiska partiet kräver större insyn i hur Växjö Lakers drivs och vi uppmanar föreningens medlemmar tillsammans med kommunen att se till att man inte betalar fantasilöner till några spelare, ledare och ägare. Dessutom måste klubben redovisa en detaljerad ekonomisk plan för hur man ska betala tillbaka sina lån till kommunen och man måste garantera att alla verksamma inom föreningen behadlas lika, vilket givetvis även omfattar damspelare, ungdomsspelare, föräldrar till ungdomarna och de ideella krafter som bidrar till klubben.

För övrigt önskar vi Växjö Lakers all sprotslig lycka och hoppas att det går bra för alla klubbens lag på isen och att fair play är ett ledord där!

  • Author:
  • Filed under:

Arenastaden blir katastofstaden?

  • mars 20, 2011 21:44

Ingen kan ha missat bygget av alla nya idrottsarenor i området kring Värendsvallen; ny ishockeyhall, ny fotbollsstadium samt att första spadtaget snart tas för ny friidrottshall och ny innebandyhall. Turerna har varit många de senaste åren, så även skandalerna. Men nu byggs arenorna med Växjö kommun som garant. Kommunen har gått i borgen för lån på 554 miljoner kronor och man fyrdubblar nu sina driftsanlag till klubbarna och kommer att få betala 40 miljoner om årets i driftskostnader. Inkomsterna kommer dock inte kommunen att få, dem har man villigt lämnat över till idrottsklubbarna som kommer att äga arenorna via egna fastighetsbolag. Växjö kommun ska alltså betala, men vad får man tillbaka och vem får stå för notan om kalkylerna inte går ihop?

Vi i Kommunistiska partiet tycker att det är bra att man bygger idrottsanläggningar i kommunen, men vi ifrågasätter det sätt som det nu sker på. Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse. Idrotten ger många mervärden såsom livsglädje och bättre hälsa. Men det är viktigt att framhålla idrottens grundläggande karaktär och själ. Det handlar om idrott åt alla och att få tävla på lika villkor. Utvecklingen inom idrotten i vårt land har under en längre tid distanserat sig från dessa värden. Elitsatsning allt längre ned i åldrarna har ökat utslagningen. Klubbarna drivs idag alltmer efter affärsmässiga principer vilken gör avkastning, sponsoravtal och styrelsearvoden till huvudsidan och det idrottsliga förpassas till en verksamhet i marginalen. Se bara på inställningen till dagens idrott, för 25 år sedan var alla överens om att idrott och alkohol inte hörde ihop. Idag byggs det flera restauranger och pubar i de nya arenor; att publiken ska vara berusad är idag normen och en viktig inkomst för föreningarna. Vilka bilder sänder vi till alla de ungdomar som kommer till arenorna för att se på sina favoritlag? Vi kan även se till hur Växjö Lakers behandlat sitt damlag de två senaste säsongerna när man förvägrat dem rätten att få kvala till en högre serie.

När nu Växjö kommun åtar sig ett ekonomiska ansvar till en nivå som riskerar att på ett dramatiskt sätt gå ut över kommuninnevånarnas bästa har man inte ställt några som helst krav på inflytande eller motprestationer från klubbarna. De kan tryggt arbeta vidare på sin marknad och håva in pengar som de kan spendera efter eget gottfinnande. Inga krav på att alla lag ska behandlas lika, inga krav på jämställdhetsplaner, inga krav på ungdomsverksamheten, inga krav på insyn i verksamheten, inga krav på etiska eller arbetsrättsliga riktlinjer.

Vi noterar att Växjö kommun under lång tid skurit ned på anslagen till skolan och vården. Vi noterar att kommunen har ca 500 miljoner i sin kassakista, pengar som sparats ihop genom att snåla i verksamheten och skära ned på servicen. Vi noterar att hela denna summa nu pantsätts i kommunens borgensåtagande. Vi noterar att kommunen lagt sig platt för klubbarnas krav, så var ju t.ex. tanken att Växjö kommun inte skulle skjuta till några skattepengar alls för arenastadsbygget men att man nu sitter där och har undertecknad avtal för kostnader på 40 miljoner om året. Vi hoppas att NI noterar att vi inte litar på Charlotte Svanberg (S), Gunnar Elm (C) och Bo Frank (M). Vi kommer tyvärr säkert att få anledning att återkomma i detta ärende.

  • Author:
  • Filed under: