You are currently browsing all posts tagged with 'äldreboende'.

Förstörd verksamhet med privatisering

  • september 23, 2010 11:12

Direkt efter valet möts vi av beskedet av hur delar av den privatiserade kommunala verksamheten har blivit förstörd i vår kommun. I det nyligen privatiserade äldreboendet Norrelid har de nya ägarna i Norlandia Care skurit ned på personalstyrkan och inför fullständigt oacceptabla arbetsförhållanden för de anställda. De tidigare kommunanställda som mer eller mindre tvingades byta arbetsgivare ska nu arbeta på ställtider, dvs några timmar då och då för att ha några timmars hål emellan.  Ägarnas nya schemat innebär nio delade turer på ett fyraveckorsschema. Upp till fyra delade turer per vecka. Schemat blir 08–14 och 18–22.15, vardag som helg.

Ingen ska behöva acceptera dessa orimliga arbetstider som omöjliggör ett normalt privat- och familjeliv! De anställda på Norrelid är värd allt stöd i sina protester mot försämringarna av arbetstiderna och de boende på Norrelid har rätt till sin personal; man ska minst ha den bemanning som fanns när kommunen hade hand om driften. Vi i Kommunistiska partiet kräver att ansvaret för Norrelid omgående går tillbaks i kommunal regi. De boende och de anställda kan inte vara försöksdjur i ”den fria marknadens” experimet och jakt på vinster. Vård, skola och omsorg skall inte skötas av det privata utan det är allas vårt ansvar och därför måste stat, kommun och landsting vara de enda som driver denna typ av verksamhet. Kommunistiska partiet i Växjö kommer fortsätta att agera mot privatiseringshysterin i Växjö kommun.

  • Author:
  • Filed under:

Fick kommunen vara med i upphandlingen?

  • april 20, 2010 15:01

Ytterligare en del av den offentliga och gemensamma kommunala verksamheten i Växjö säljs nu ut till privatkapitalet att få göra vinst på. I SMP 20/4 beskrivs hur äldreboendet Norrelid i höst ska tas över av Norlandia Care AB från Skene. Aktieägare ska tillåtas berika sig på en så fundamental sak som människors behov av vård och omsorg. Det är djupt orättvist att tillåta detta. Vården och omsorgen är en samhällelig angelägenhet och inget som några vinsthungrande aktieägare ska tillåtas profitera på. Frågan som måste ställas är om Växjö kommun tillåtits vara med i upphandlingen? Eller handlar det som så många gånger förr om att skicka ut en väl fungerade verksamhet i osäkerhet av rent marknadskapitalistisk ideologi? Nu skapar man en stor osäkerhet för de vårdbehövande och för personalen, som måste söka om sina jobb eller flytta till andra kommunala arbetsplatser om de inte blir utlasade eftersom de blir övertaliga.

Skola, vård och omsorg kan inte och ska inte drivas av privata aktörer. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att dessa verksamheter fungerar och är lika för alla. Därför säjer vi nej till utförsäljning och privatisering av kommunal verksamhet.

  • Author:
  • Filed under: