Återigen når oss nyheten att en av friskolorna i Växjö kommun kräver mer skattepengar till sin skola. Denna gång är det den nystartade Karl-Oskarskolan som vill ha 63 % högre elevpeng för att man renoverat sina lokaler. Idag får skolan 10 938 kr per elev för att täcka lokalkostnaderna, nu vill ha ha 17 860 kr för att man inte kan planera sin verksamhet och för att man inte har kontroll över sina utgifter. Ett skamligt och djupt omoralistiskt förfarande från skolans sida.

Skolan säger sig klara undervisningen även utan dessa extra pengar och där ser man vilka vinster ägarna till dessa skolor kan plocka ut.

Tidigare har Växjö Fria krävt 18 miljoner extra av kommunen för undervisning som man själva hittat på att eleverna ska ha. Den nya Internationella Engelska skolan ljög inför Skolinspektionen och sa att man skulle starta sin skola i Komvux lokaler. Hela situationen inom ”skolmarknaden” i Växjö kommun är absurt. Man måste rensa upp i detta bluffmakarträsk. Inga extra skattepengar till myglarna på Karl-Oskarskolan! Man måste nu sätta stopp för denna plundring av kommunens resurser och sätta eleverna i främsta rummet och inte ägarnas jakt på vinster. Vi i Kommunistiska partiet arbetar för att Växjö kommun ska säga nej till friskolor. Vi är för en statlig enhetsskola och vi säger att man borde expropriera friskolorna!