Den nyöppnade friskolan som drivs av kapitalisten Bengt Eriksson överklagar nu Växjö kommuns nej till extra bidra till hans Karl-Oskarskola. Med en argumentation hämtad ur sandlådan försöker Eriksson påskina att kommunen och därmed skattebetalarna ska ge honom ökade anslag på över 60% för att han renoverat sina lokaler. Med utgångspunkt i sin profitstyrda värld hävdar Eriksson att eftersom kommunen inte har några lokaler att hyra ut till honom så ska kommunen stå för de extra kostnader han fått för att ordna en lokal. Ett fullständigt abnormt påstående! Ingen har tvingat Eriksson att starta en skola, speciellt inte Växjö kommun. Inte heller har någon önskat att han ska starta en skola. 

Vi inser att Eriksson vill göra ”en Växjö fria” och kräva kommunen på pengar, sedan överklaga så långt det går för att i en förlikning pressa kommunen på så mycket pengar som möjligt. På detta sätt fick Växjö fria förra året 1,6 miljoner kronor av Växjö kommun, när man man krävade 18 miljoner för utbildningar som man själva hittat på.

Hela friskolesystemet är korrupt och måste tas bort. Lika så gäller det Karl-Oskarskolan som verkar ha allt annat än pedagogik och elevernas bästa för ögonen. Vi upprepar det krav vi drivit i valrörelsen och som vi kommer att fortsätta driva framöver – vi säger nej till friskolor!