Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Valet 2018

Kommunistiska Partiet kandiderar i kommunvalet i Växjö
Utmana etablissemanget och rösta in solidariteten och arbetarnas röst i kommunfullmäktige!

Använd våra skattepengar på rätt sätt!
Växjö kommun satsar på fel saker. I stället för att bygga nya skolor och lägenheter byggs ett nytt kommunhus för över 700 miljoner. I stället för att höja vårdpersonalens löner höjs politikernas löner. I stället för kollektivavtal verkar man för lönedumpning. I stället för att satsa på hela kommunen är fokus enbart på Växjö stad.

I Växjö köar just nu 40 000 personer till 55 lediga lägenheter. Snittkötiden är 8,5 år. Det ensidiga byggandet av villor och bostadsrätter måste brytas. Bygg fler hyreslägenheter och det i kommunens alla tätorter.

Växjö kommun delade 2016 ut 12 miljoner kronor till friskolornas vinster, samtidigt tvingades Centrumskolan sparka 13 personer. Om fem år går det 1711 fler elever i kommunens skolor alltså måste fler kommunala skolor byggas. Elever är inga handelsvaror därför säger vi nej till friskolor.

I Växjö går just nu 3477 personer helt arbetslösa, varav 544 ungdomar. Massarbetslösheten består och en politik för jobben saknas. Växjö kommun borde införa försök med sex timmars arbetsdag. Ungdomar ska inte ha lägre lön än andra och de ska rätt till körkortsutbildning i gymnasiet. Lönedumpning måste förhindras och krav på svenskt kollektivavtal vid kommunens inköp och upphandlingar införas.

Kommunalrådens löner har sedan förra valet ökat med 15000 kr/månad. Anna Tenje (M) tjänar 81750 kr/mån och både S och M vill se fortsatta att kraftiga höjningar. Att vara politiker är ett förtroendeuppdrag, därför borde politikernas löner sänkas till en genomsnittlig arbetarlön.

Kommunistiska Partiet är ett verkligt oppositionsparti. Vi utgår från arbetares och vanligt folks villkor. Solidaritet, jämlikhet och rättvisa står i centrum för oss. Detta skrämmer politikerna, därför kastade de ut oss från Det fria ordets hus i vintras.
Stå upp för demokratin, rösta på Växjös enda oppositionsparti – Kommunistiska Partiet.

Vi kandiderar på helheten i vår politik, men i valet arbetar vi framförallt med sju huvudpunkter som vi menar sätter fingret på det som man först måste börja arbeta med för att göra vår kommun mer rättvis och solidarisk. Vi säger: ARBETE OCH FRAMTIDSTRO, SOLIDARITET – INTE EGOISM

 • Inför sex timmars arbetsdag med full lön
  Börja med de vårdboenden som ha högst sjukskrivningstal.
 • Stoppa friskolorna, bygg nya kommunala skolor
  Om fem år går det 12 % fler elever i våra skolor, de måste få en likvärdig utbildning.
 • Bygg bort bostadsbristen, satsa på hyresrätten
  Det är helt orimligt med 40 000 personer i kommunens bostadskö.
 • Inför krav på svenskt kollektivavtal vid kommunens upphandlingar
  Självklart är utländska arbetare välkomna hit, men de ska ha lika lön och samma villkor som sina svenska arbetskamrater.
 • Öppna fler fritidsgårdar och utveckla de kommunala föreningsbidragen
  Höga medlemsavgifter ska inte hindra barn och ungdomar att ha en meningsfull fritid.
 • Nej till ett nytt kommunhus
  Skrytbygget kostar 713 miljoner kr, men tror någon slutsumman stannar där? Pengarna behövs på andra ställen i den kommunala verksamheten
 • Sänk politikernas löner till en genomsnittlig arbetarlön
  En kommunalrådslön på 81750 kr/månad är inte rimligt.

Dessutom verkar vi för att skolan ska få mer resurser så att det går max 20 elever i varje klass; att ingen utförsäljning av kommunal egendom sker, att den utsålda allmännyttan ska återkommunaliseras; att körkortsutbildning ska ingå i gymnasieskolan; att en kommunal bojkott av israeliska varor införs och att det införs gratis kollektivtrafik i kommunen.

Här är våra kandidater i kommunvalet. Listan toppas av Gabriela Inostroza, undersköterska, följd av Jan-Åke Karlsson, gymnasielärare, Joel Sandström, stödassistent och Gunnel Thörn, f.d. lärare. På femte plats Juan Carlos Sepulveda, metallarbetare och på sjätte plats David Petersson, fritidsledare. Nr 7 Susanna Eriksson, bibliotekarie, nr 8  Jan-Olof Johansson, f.d. metallarbetare, nr 9 Mirja Troberg, logoped och nr 10 Erik Gustafsson, metallarbetare

Vi sprider vår valinformation genom ett lokalt flygblad som vi delar ut i brevlådorna, genom vår valstuga på gågatan, vid våra torgmöten, i våra kanaler på internet samt vid våra Proletärenförsäljningar. Välkommen att diskutera politik och Växjös framtid med oss.

Här kan du ladda ned vårt valflygblad, som vi just nu sprider i Växjös brevlådor: Kommunisternas valflygblad Växjö

Vår valstuga står på gågatan, Storgatan 22 (strax öster om Speakers corner)
Öppettider:   Onsdagar kl 11.00 – 17.00
Torsdagar kl 11.00 – 17.00
Lördagar kl 10.00 – 14.00

Valrörelsen kostar mycket att genomföra, speciellt för oss som enbart bekostar vårt arbete med medlemsavgifter och stöd från våra vänner. Stöd vårt valarbete genom att sätta in en slant på vår valfond. Postgiro 723044-4.

 

 

 

Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!