Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Bli medlem – gå med i Kommunistiska partiet

Kommunistiska partiet har stora uppgifter och mål, men vi behöver bli fler. Kom med oss i arbetet mot högerpolitiken, för arbetarpolitik och socialism! Ju fler vi är desto närmare ett rättvisare samhälle kommer vi.

Som medlem i Kommunistiska partiet betalar man medlemsavgiften, ställer sig bakom vårt partiprogram och våra stadgar, och är aktiv efter förmåga i det politiska arbetet. Vi försöker hålla medlemsavgiften så låg som möjligt, och vi tar hänsyn till att medlemmarna i olika perioder av livet kan engagera sig olika mycket.

För dig som vill veta mer har vi tagit fram presentationsbroschyren här bredvid. Den presenterar kortfattat våra politiska ställningstaganden och förklarar vad vi menar med att organisera sig för arbetarsaken och socialismen. Broschyren ingår även i vår studiecirkel om partiprogrammet – vi diskuterar gärna innhållet och svarar på dina frågor. Hör av dig!

Kontakta oss för att få veta mer och bli medlem! Och naturligtvis är även du som inte i dagsläget är beredd att ta steget att bli partimedlem välkommen att delta i studiecirklar, gå på offentliga möten och hjälpa till i det politiska arbetet! Kanske vill du komma som gäst till ett medlemsmöte för att känna på atmosfären? Välkommen att organisera dig, tillsammans är vi starka!

Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!