Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Om skogen

Publicerad i Proletären nr 3 – 2005

Sveriges skogsmarksareal är 22,7 miljoner ha. 51 % ägs av enskilda privata skogsägare, 24% privata aktiebolag, 6% övriga privata ägare (t ex Kyrkan), 18% Staten och 1% övriga allmänna ägare (kommuner, landsting, stiftelser).

Tidigare förvaltades allmänhetens skog av det statliga Domänverket. Detta ombildades 1993 till bolaget Assi-Domän,som nu till huvuddelen privatiserats.

Den återstående skogen är uppdelad på två olika organ för förvaltning, Fastighetsverket och Sveaskog, där Sveaskog AB är den största ägaren i landet.

I det drabbade området, Halland, Jönköping och Kronobergs län, är ägarfördelningen annorlunda. 75-80% ägs av enskilda privata. Skogsfastigheterna är också mindre än i norra Sverige. Normalstorleken för en skogsfastighet i privat ägo ligger mellan 30 och 70ha.

Skogsnäringen har mycket stor betydelse för Kronobergs län och sysselsätter nästan 10 000 personer eller ca 10 procent av arbetskraften om man också inräknar transporter och kringservice.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!