Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Kamp mot högerpolitiken – Sverige ut ur EU

Publicerad i SMP 010424

Drygt två månader är kvar av Sveriges ordförandeskap i den Europeiska Unionen. Ministärerna i Perssons regering verkar trivas eftersom det är nu de ska övervinna de ”tjuriga” svenskarna om att EU föder något gott med sig. Intet då. EU är i grunden ett folkfientligt projekt som inte tar hänsyn till någon folkvilja – den räds EU istället för. Vaksamma Växjöbor kanske minns avspärrningarna kring Teatern i Växjö den 19-21 mars då en europeisk företagarkonferens anordnades. Distanseringen mellan makthavare och maktlösa kunde inte illustrerats tydligare. Samtidigt ägde en demonstration anordnad av Folkrörelsen Nej till EU rum. Demonstrationen var en positiv kraft som visade på en verkligt deltagande demokrati, fjärran från plenisalar och tjänstemannavälde. Arbetare, studenter och pensionärer ställde kravet på ett utträde ur den Europeiska Unionen helt i linje med flertalet av svenskarnas önskan.
Socialdemokratin, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vilka utgör regeringsunderlaget under löpande mandatperiod kan inte ge tyngd åt något EU-motstånd. I själva verket är det dessa partier som gjort avkall om demokratins bas i nationalstaten till förmån för tankar om en europeisk federation. Det är just mot ett federalt Europa vi är på väg mot (med gemensam valuta, skatteuttag, försvar, polis, m.m.) om inte folkviljan hörsammas. All heder därför till de organisatoriska och deltagande krafter i detta land som vågar hålla EU stången.
Varav denna rädsla för folkets vilja? Därför att unionens funktion står att finna i kapitalets frihet och därmed i direkt polemik med, och på bekostnad av folkets frihet. Inskränkningar av demokratiska- och fackliga rättigheter, undergrävd arbetsrätt och uppgivandet av den svenska neutraliteten är något av det som medlemskapet fört med sig och på sikt åsyftar till. De som opponerar mot den förda EU-politiken riskerar att hamna i Schengen Information System (SIS), vilket kan försvåra vid inresa i de övriga EU-länderna. Detta förstärker än mer bilden av EU som det odemokratiska politiska projekt det verkligen är med bristande, eller avsaknad, av demokratisk kontroll och insyn över initiering och beredning av ärenden. Allt enligt modellen: Var god lyd europé! ”Festung Europa” är snart en realitet.
Därför måste den folkfientliga unionen bekämpas och övervinnas på bred front. All verklig förändring är annars dömd att misslyckas. Kommunistiska Partiet, KPML(r), ställer parollen Sverige ut ur EU – Nej till EMU!, som det främsta kravet i kampen för nationell självständighet och för en politik som vanligt folk gynnas av. Vi i KPML(r) ser till Sveriges rätt att utifrån nationalstatens grund utforma sin egen politik. Denna självklara rätt är dock ett minne blott om integrationen inom EU får fortgå. Det kommunistiska partiet uppmanar därför ärligt kämpande demokrater och socialister att sluta upp bakom kravet Sverige ut ur EU på 1:a maj. En arbetarnas dag, genomsyrad av socialism och internationell solidaritet, vilken går stick i stäv med EU:s högerpolitik. Låt det förbli så och väl mött den 1 maj!

Olof Hultman
KPML(r), VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!