Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Den nya gymnasieskolan är en sorteringsskola!

Svar till Jenny Löweroth SMP 091030
Publicerad i SMP 091107 med någon ändring

Gymnasienämndens ordförande Jenny Löweroth lovordar förslaget till ny gymnasieskola. Hon påstår att alla som vill läsa in grundläggande högskolebehörighet får möjlighet att göra det. Men i själva verket är det tvärtom. Dagens gymnasieprogram ger denna möjlighet, men i den skola som borgaralliansen nu vill införa försvinner denna möjlighet. Man vill sortera upp framtidens gymnasieskola genom att i grunden skilja på de praktiska och de teoretiska programmen. I den nya skolan kommer enbart de som läst ett teoretiskt program få högskolebehörighet, inte de som läst ett praktiskt program. Den som vid femton års ålder valt ett yrkesförberedande program förväntas alltså inte läsa vidare på en eftergymnasial utbildning. Är det troligt att alla femtonåringar är så säkra på sina framtidsplaner att de inte ska kunna omskola eller vidareutbilda sig? Borgarnas nya skola är en återgång till det gamla parallellskolesystemet; en skola som inte är likvärdig och som sorterar ungdomar efter klasstillhörighet.

En likvärdig skola kräver att man behandlar alla elever lika och ger dem likvärdiga möjligheter, inklusive möjligheten att omskola sig senare i livet. Allas rätt till kunskap måste vara ledstjärnan för skolpolitiken. Tyvärr saknas detta synsätt i förslaget till ny gymnasieskola. Likaså saknas denna syn även i dagens skola då kommunaliseringen av skolan skapat ojämlika förutsättningar mellan kommunerna. Dessa ojämlikheter har sedan förvärrats genom friskolesystemet där hugade kapitalister tillåts sko sig på elevernas rätt till kunskap, dessutom med skattepengar. Löweroths alliansbroder Jan Björklund har rätt när han vill förstatliga skolan. Men Björklund bedrar allmänheten med detta utspel eftersom han endast vill förstaliga den offentliga skolan, inte friskolorna. Med kommunaliseringen och friskolesystemet har vi fått mängder av nedskärningar inom den svenska skolan. Kan Jenny Löweroth förklara varför Växjös tre kommunala gymnasieskolor ska spara ytterligare fem miljoner nästa år samtidigt som staten skjuter till 61 miljoner för att kommunen inte ska tvingas skära ned på den offentliga verksamheten? Redan idag lägger Växjö kommun betydligt mindre på gymnasieskolan än genomsnittet och nu ska vi skära ned ännu mer. Är det så framtidens skola ska byggas?

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!