Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Fullmäktige avslog medborgarförslag om körkortsutbildning

Publicerad i Proletären nr. 36 2009

Förra veckan behandlade kommunfullmäktige i Växjö kommunisternas medborgarförslag om att körkortsutbildningen borde ingå i gymnasieskolan.
Förslaget avslogs efter votering där samtliga partier utom vänsterpartiet var emot förslaget. Debatten som föregick beslutet var kort och gav ett förvirrat intryck. Dels framgick det av möteshandlingarna att fullmäktiges ledamöter inte kunnat läsa medborgarförslaget utan endast haft tillgång till en resumé och dels presenterades felaktig fakta av gymnasienämndens ordförande Jenny Löwerot (C) vilket gjorde att ett avslagsyrkande framstod i bättre dager.

Lågvattenmärket stod dock den socialdemokratiska gruppen för som menade att de delade förslagets intensioner men att det skulle bli för dyrt att införa en körkortsutbildning för kommunens gymnasieelever. Ett märkligt resonerande eftersom frågan om kostnaderna inte har berörts alls i den beredning som kommunen stått för samt att Per Boberg och undertecknad i sitt försvar av medborgarförslaget i fullmäktigesalen visade på undersökningar som pekar på att införande av körkortsutbildningen mycket väl kan rymmas inom den befintliga budgeten för skolornas individuella val eller valbara kurser.

I vår bakgrundsbeskrivning kunde vi visa att såväl eleverna som kommunen skulle gynnas av att alla gavs möjlighet till körkortsutbildning. Att ta körkort är idag så dyrt att många aktivt väljer bort att ta det, detta samtidigt som det många gånger krävs för att få ett jobb. Inför fullmäktige visade vi att i de 99 platsannonser som för tillfället fanns i Växjö kommun krävde hela 43 tjänster tillgång till körkort. Till detta kommer att med fler utbildade i trafik- och fordonskunskap kommer sannolikt olycksstatistiken att minska. Men vår huvudpoäng inför kommunfullmäktige i Växjö denna kväll var att visa att man nu hade en möjlighet att göra något åt den ekonomiska krisen som slår hårt mot Växjö genom att göra en reform som skulle göra ungdomar mer attraktiva på arbetsmarknaden samtidigt som kommun skulle kunna öka sina skatteinkomster.

Sista ordet i denna fråga är inte sagt eftersom motivet till majoritetens avslagsyrkande var att invänta den nya gymnasieskolan som ska komma om två år. Vi i Kommunistiska Partiet i Växjö kommer därför fortsatt att driva denna fråga och vi avser att lämna in förslaget på nytt när den nya gymnasieskolan står klar.

Den som är mer intresserad av denna fråga kan läsa mer på vår lokala hemsida där såväl vårt förslag som vårt inlägg i fullmäktigesalen återfinns: http://kvaxjo.se/.

Jan-Åke KarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!