Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Oklara signaler om körkortsutbildning i gymnasiet

Publicerad i SMP 090908
Svar till Jenny Löweroth och Gudrum Lindqvist SMP 090904

Ni verkar se det som svårt och omständigt att införa körkortsutbildningi gymnasiet. Men redan idag ger Växjö kommun såväl praktisk som teoretisk körkortsutbildning till elever på Kungsmadskolan och Teknikum; det gäller dem som går Fordonsprogrammet respektive Omvårdnadsprogrammet. Motivet är att ”tillgång till körkort är en uppenbar förutsättning för framtida yrkesutövande”, för att citera kommunchefen. Vi anser att detta inte enbart gäller elever på nämnda program. Tittar man på hur dagens arbetsmarknad ser ut kräver allt fler arbeten körkort. Därmed borde alla elever få denna möjlighet; det handlar helt enkelt om allas rätt att kunna få ett arbete. Tyvärr väljer många ungdomar idag aktivt bort att ta körkort därför att kostnaderna är för höga. Följden blir minskad anställbarhet, vilket bidrar till den höga ungdomsarbetslösheten.

Ni verkar förutsätta att om kommunen inför körkortsutbildning idag så kommer Skolverket att underkänna denna utbildning i en eventuell framtida
kvalitetssäkring. Ett märkligt förhållningssätt i så fall. Man kan väl inte förutsätta att kommunen kommer att ta fram en undermålig utbildning? Anser ni att kvalitén i den nuvarande körkortsutbildningen på Fordon och OP också är för låg och därför inte heller kommer att klara kvalitetssäkring? I enlighet med ert
anförda resonemang borde ni väl då ta bort denna utbildning eftersom framtida elever kan missgynnas. Vi önskar att Jenny Löweroth deklarerar tydligt
om hon tycker det är bra sak eller ej att införa körkortsutbildning i gymnasieskolan.

Slutligen förstår vi inte vad det är för konspirationsteorier ni anför? Vi har bara sagt att sossarnas resonemang i frågan är obegripligt när de säger sig vara positiva till vårt förslag men samtidigt röstar emot det med hänvisning till att det blir för dyrt, trots att de ej utrett påstådda merkostnader. Här bör de förklara sig!

Per Boberg & Jan-Åke KarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!