Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

EU-parlamentet är en kuliss

Refuserad av SMP juni 2009

Under 2008 avgjordes 535 ärenden i EU-parlamentet. I endast två procent av omröstningarna stod det konservativa blocket mot det socialdemokratiska. Nästan alla ärenden av dessa två procent var rena åsiktsyttranden utan betydelse för lagstiftningen. Till detta kommer åtta ärenden där motsättningarna var mer oklara, men när man summerar förra årets omröstningar i parlamentet var konservativa, liberaler och socialdemokrater överens i 97 % av alla frågor!

EU vill gärna ha folklig legitimitet, det är därför man just nu för en massiv propaganda för att folk ska rösta i EU-valet 7 juni. Men varför ska man rösta till ett parlament där ledamöterna är helt överens? EU-parlamentet är dessutom inte ett parlament i normal mening eftersom det saknar förslagsrätt och beskattningsrätt samt har begränsade möjligheter att påverka lagstiftningen. EU-parlamentet har fått viss utökad vetorätt men fortfarande är det ministerrådet som fattar alla formella beslut. EU-parlamentet är endast en fasad för att ge sken av folkinflytande och ett demokratiskt uppbygge. Sveriges möjligheter att påverka i EU är minimala. Våra 18 platser av 736 i parlamentet utgör 2,4 % och i det lagstiftande ministerrådet har vi 10 röster av 345, vilket motsvarar 2,9% av inflytandet.

Det är detta demokratiska underskott som en majoritet av svenskarna har insett och därför aktivt väljer att inte rösta i EU-valet. Valet är helt enkelt ett bluffval, en kuliss för att dölja ett demokratiskt underskott.

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!