Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Medborgarförslaget om körkortsutbildning i gymnasieskolan behandlat

Kommunfullmäktige har behandlat vårt medborgarförslag om gratis körkortsutbildning i gymnasieskolan. Flera ledamöter var för vårt förslag, men tyvärr röstade en majoritet av fullmäktiges ledamöter nej till förslaget.

Du kan läsa vårt medborgarförslag här och läs även hur vi försvarade förslaget i fullmäktigesalen här.

Vi kan konstatera att Växjös politiker inte vill att dagens ungdomar i möjligaste mån ska kunna få ett jobb. Istället är den borgerliga regeringens strävan efter en sorteringsskola något som utmärker skolpolitiken i Växjö kommun. Vi lovar att fortsätta driva denna rättvisefråga framöver.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!