Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Medborgarförslag om körkortsutbildning i gymnasieskolan

Publicerad i Proletären nr 35 / 2009

Kommunisterna i Växjö har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att Växjö kommun borde införa körkortsutbildning i gymnasieskolan.

Detta är ett krav som kommunisterna länge har drivit. Den främsta orsaken bakom detta krav är att körkortsinnehav idag är en viktig klassfråga eftersom körkortsutbildningen är mycket dyr. Till detta kommer att många arbetsgivare kräver att man har ett körkort för att man ska få ett jobb. Den nuvarande ekonomiska krisen har slagit hårt mot ungdomen, som är kraftigt överrepresenterat i arbetslöshetsstatistiken. En orsak till detta är att körkortslösa ungdomar inte är kvalificerade för att ens söka många av de jobb som trots allt finns.

Införandet av körkortsutbildningen i gymnasieskolan skulle innebära att man kommer till rätta med en klassorättvisa. I stället för att främst de med rika föräldrar tar körkort ges alla möjlighet att konkurrera om jobben på mer jämlika villkor. En gemensam körkortutbildning i skolan skulle säkerligen även förbättra förståelsen för trafik och fordon och därmed minska olyckstatistiken. Ungdomar är ju som bekant kraftigt överrepresenterade när det gäller trafikolyckor.

Redan idag erbjuds elever i vissa kommuner på framförallt fordons- och omvårdnadsprogrammen körkortsutbildningen, oftast genom att kommunen upphandlat utbildningen av de lokala körskolorna. Men det mest rimliga hade varit att låta alla elever få ta del av detta erbjudande. Frågan kommer inom kort upp på fullmäktiges bord i Växjö och de olika instansernas yttrande till vårt medborgarförslag visar att kommunen är splittrad i sin uppfattning i denna fråga.

Proletären VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!