Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Tal av Jan-Åke Karlsson, KPML(r):s centralkommitté

OBS: det talade ordet gäller naturligtvis.

Kamrater

Vi firar 1 maj. Vi firar arbetarklassens högtidsdag, 1 maj. En högtid tillägnad den stora massan i samhället – arbetarklassen. En klass man försöker hävda inte finns. Men visst finns arbetarklassen. Vilka är det annars som bär upp samhället och som skapar allt värde? Jo arbetarna. Alla industriarbetare, alla vårdare, alla chaufförer, alla byggnadsarbetare, alla barnskötare osv

Det är arbetarklassen som är ryggraden i samhället. Arbetarklassen är ryggraden i vårt kapitalistiska samhälle. Men det kapitalistiska samhället vårdar inte sin ryggrad. Tvärtom man har givit sin ryggrad ryggskott, man är t.o.m. på väg att knäcka sin ryggrad. I vart fall så försöker kapitalisterna och makthavarna att knäcka den. För det är den utveckling som vi ser i dagens Sverige.

Under mer än ett decennium har kapitalet ägnat sig åt en hänsynslös attack på den svenska arbetarklassen. Man rustar ned det allmänna till förmån för avregleringar, bolagiseringar och privatiseringar.

Se på sjukvården till exempel, under 1990-talet halverades antalet vårdplatser i vårt land, från 62 000 till 31 776. 1990 hade vi 89 kompletta akutsjukhus i Sverige och idag finns det 64. Dessutom finns konkreta planer på att ytterligare 15 akutsjukhus ska läggas ned. Mellan åren 1988 och 1999 försvann 139 123 sjukvårdsanställda. Detta har lett till att sjukvården i Sverige idag är i kris.

Det fattas pengar, det fattas resurser och framförallt fattas det personal. Det fattas en ryggrad. Som man bäddar får man ligga. Och vem är det som har bäddat för dagens situation inom vården. Jo det är arroganta politiker, som skär ned och skär ned och skär ned. Allt för att tillfredsställa EU:s krav på budgetbalans och utgiftstak.

I spetsen för denna utveckling har den svenska socialdemokratin gått, ivrigt uppbackat av Vänsterpartiet. Två partier som säger sig värna om de utsatta och de svaga i samhället. Men ord är en sak och praktik är en annan för dessa arbetarfientliga partier.

Som man bäddar får man ligga, sa jag tidigare. Och bäddat har dessa politiker verkligen gjort. Men inte för de sjuka och utsatta utan för de karriärsugna och för de som vill berika sig. Under de två senaste åren har landstingspolitikernas löner i genomsnitt ökat med 16 000 kr i månaden. Vi talar om 20 – 30 – procentiga lönelyft som belöning för att skära ned den svenska välfärden i rekordtakt. Snacka om förräderi!

Men förräderiet handlar inte bara om sjukvården. Vi har ett skattefrälse i Sverige – en klick av oerhört rika personer, såsom HM:s Stefan Persson och IKEA:s Ingvar Kamprad, som inte betalar någon skatt alls. De är så rika att de har befriats från skatt – helt sanslöst. Och nu vill man sänka förmögenhetskatten så att de redan rika ska bli ännu rikare, medan vanliga löntagare ska fortsätta att stå för finansieringen av det gemensamma.

Vi kommunister säger att detta är fel, det är så långt ifrån rättvisa man kan komma. Vi kommunister säger – inför skatt efter bärkraft. Låt de rika betala mer, höj skatten för de rika och höj den rejält. Sedan kan borgarna få yla och gläfsa bäst de vill – ett rättvist och solidariskt system kräver att de som har mer delar med sig till de som har mindre.

Försämringarna av det gemensamma genomsyrar samhällets alla delar. Jag säger avregleringar och ni alla borde rysa av förtvivlan, för ni tänker på att ni går till posten och inte kan köpa ett frimärke, för posten säljer inga frimärken längre.

Ni får hämta ut era paket på macken eller i blomsteraffären. Ni tänker på otaliga strömavbrott för att det visst råkar snöa lite i det här landet under vintern och ni tänker på elräkningar som idag är dubbelt så dyra jämfört med innan avregleringseländet satte i gång. Ni tänker på SJ och tåg som inte längre kommer i tid och ni tänker på Telia och de gånger som ni förgäves försökt nå en levande människa när ni ringt till deras kundtjänst.

Telia ja. Vem privatiserade Telia? Ja inte var det de borgerliga partierna i början av 90-talet. Utan det var den socialdemokratiska regeringen som gjorde det.

Och om sossarna gjorde något så gjorde Vänsterpartiet likadant. Vänsterpartiet röstade aktivt för att Telia skulle privatiseras – fy skäms Vänsterpartiet! I dag på 1 maj har Vänsterpartiet här i Växjö som paroll för sitt 1 majfirande ”solidaritet med Palestinas folk”. En mycket bra och nödvändig paroll. Men då måste vi fråga varför Vänsterpartiet här i Växjö aktivt röstade emot det medborgarförslag om en kommunal bojkott av israeliska varor som vi i KPML(r) tog initiativ till här på 1 maj för exakt ett år sedan? Detta förslag röstades enhälligt ned av alla sju partier i kommunfullmäktige – ingen solidaritet med de utsatta och förtryckta palestinierna där inte.

Vänsterpartiet säger en sak till växjöborna i sin propaganda och sedan agerar de precis tvärtemot i kommunfullmäktige. För Vänsterpartiet går det tydligen bra att i retoriken och agitationen säga en sak och sedan i praktiken agera rakt motsatt – fy skäms Vänsterpartiet!

I Sverige går utvecklingen åt fel håll, se bara på kvinnolönerna. Förra året skedde ett trendbrott. Från att sakta, sakta ha minskat klyftan mellan manliga och kvinnliga löner, ökade nu klyftan. Idag tjänar svenska kvinnor endast 84% av männens lön. Och vem sitter som ansvarig vid makten när vi tvingas ta del av denna utveckling. Jo socialdemokratin och dess stödparti Vänsterpartiet – fy skäms på er båda!

Mysfeministen Göran Persson och kvinnosakskämparna i Vänsterpartiet för en politik som har udden riktad mot just kvinnorna. Det är främst kvinnorna som förlorar mest på dagens svenska politik. Det nya pensionssystemet är en kvinnofälla; nedmonteringen av välfärden sätter kvinnorna i en situation där man blir beroende av sina män och deras inkomster, den ökande stressen och hetsen på arbetsmarknaden bränner ut fler kvinnor än män – äldre kvinnor inom vård och omsorg toppar idag statistiken över förslitningsskador; 60% av de arbetslösa är kvinnor och 75% av de deltidsarbetslösa.

Det förs en kvinnofientlig politik i dagens Sverige. En kvinnofientlig politik som Vänsterpartiet plockar röster på. Det måste man komma ihåg. Vänsterpartiet säger en sak och gör i praktisk verksamhet en helt annan. Man måste se Vänsterpartiet för vad det är. Politiska opportunister som sätter sin egen roll och sin egen maktställning före vanliga människors.

Vi kommunister gömmer oss inte bakom ord eller begrepp som är på modet. Vi kallar oss vanligtvis inte feminister. Det finns ingen anledning att använda sig av ett begrepp som ingen förstår. Vad som räknas är praktisk politik, och den praktiska politiken måste vända dagens kvinnofientliga politik.

Vi måste bygga ut den offentliga sektorn istället för att skära ned på den. Vi måste sänka arbetstiden till 6 timmar om dagen för att vi alla ska orka med, för att vi ska dela på jobben och för att vi alla ska kunna ta del av samhällsutvecklingen. Och framförallt måste vi lämna EU. Ett EU som står som garanten för fortsatt utsugning av arbetarklassen, en utsugning som drabbar kvinnorna extra hårt.

Vi kommunister talar ofta om att lämna EU. Men går det verkligen? Javisst går det, och det måste gå.

Vi måste lämna EU för att de 24 miljarder som vi varje år betalar till EU ska höjas till 32 miljarder. Vi måste lämna EU för att vi har fått en permanentad massarbetslöshet. Vi måste lämna EU därför att EU är garanten för lägre löner och en sämre välfärd och vi måste lämna EU för att utvecklingen går mot en superstat där medborgarna inte har något att säga till om utan där endast marknadens diktat gäller och det med pengar som enda drivkraft.

I dag har EU utvidgats med 10 nya medlemsländer. Vad kan vi förvänta oss av det. Jo vi kan förvänta oss en fortsatt högervridning av samhället. Polen har kommit med som medlem. Polen, ett land som är nära lierat med USA och som aktivt stödde kriget mot Irak. Lettland har kommit med som medlem.

Lettland, ett land som förtrycker 40% av den egna befolkningen och förvägrar dem grundläggande demokratiska fri- och rättigheter.

Tio nya medlemsländer, varav flertalet låglöneländer. EU:s nyliberala regelsystem innebär att det är fritt fram för svenska företag och s.k. förmedlingsfirmor att importera lågavlönad arbetskraft från dessa låglöneländer. Nästan alla länder i EU har infört övergångsregler för de nya länderna, men inte Sverige.

I stället för att värna arbetarna och arbetarklassen i både Sverige och de nya länderna så sätter man kapitalisternas intressen i främsta rummet. Vem kan hävda att det råder brist på arbetskraft i Sverige när vi har en öppen arbetslöshet på 6%? I dag är nästan var sjätte byggnadsarbetare arbetslös och bland målarna är arbetslösheten 18%

Att inte införa övergångsregler är ett sätt för kapitalet att roffa åt sig ännu större profiter och vinster. Organiserad arbetskraftsimport kommer att pressa ner löner för redan lågavlönade arbetare i Sverige.

Utländska arbetare är välkomna till Sverige, men då ska de arbeta under de regler som gäller på den svenska arbetsmarknaden och de ska få samma lön som svenska arbetare. Det är just lägre löner som är tanken för kapitalisterna med att öppna upp marknaden ännu mer.

Sedan tidigare har ju alla medborgare inom EU fritt kunnat komma till Sverige för att arbeta, men det har inte varit intressant för kapitalisterna då lönerna för västeuropéerna varit på lika nivå som de svenska. Vi kommunister slår vakt om de reformer som arbetare i det här landet kämpat till sig genom decennierna, reformer som EU raserar i raskt takt. Vi kommunister arbetar för att Sverige ska lämna EU – ju fortare desto bättre.

Om en och halv månad är det val till EU-parlamentet. För tredje gången vill man att vi ska utse representanter till ett bluffparlament som inte har något att säga till om. Sossarna har sitt 1 maj möte en bit bort härifrån och där står de och propagerar för ett val som en majoritet av arbetarklassen inte vill veta av.

”EU handlar om höger eller vänster” påstår sossarna i ett försök att ge EU-valet ett innehåll. Men vad då höger eller vänster. I EU-parlamentet för sossar och moderater i princip samma politik och röstar oftast likadant.

Vi kommunister säger bojkotta bluffvalet. EU är ett kapitalistiskt högerprojekt och valet till EU-parlamentet syftar bara till att ge folklig legitimitet åt detta högerprojekt. Bakom den demokratiska kulissen är det kapitalisterna, byråkraterna och den politiska eliten som styr.

Så gör som majoriteten av svenskarna gjorde vid förra valet, bojkotta valet.

62% bojkottade vid förra valet för fem år sedan och det som ett medvetet val. Majoriteten av svenskarna har för länge sedan fått nog av EU och därför bojkottar man detta bluffval. Så låt oss alla arbeta för att ännu fler ska bojkotta EU-valet i juni.

Ytterligare ett skäl till att vända EU ryggen fick vi härom veckan då ett antal svenska generaler var ute och krävde att man skall införa en yrkesarmé i Sverige. En yrkesarmé som ska bestå av en elit väldrillade soldater som gör vad man säger åt dem. Vi ska komma ihåg att det var yrkessoldater som kallblodigt mördade fem arbetare i Ådalen 1931.

I den mån vi behöver en militärmakt så måste det vara en värnpliktsarmé, bestående av vanligt folk med sans och vett som just vanligt folk har. Vi betackar oss för yrkessoldater som vanligen är våldsromantiker och saknar vanliga spärrar. Se bara på de avskyvärda avslöjanden som kom ut i går om hur de amerikanska soldaterna i Irak torterar sina irakiska fångar.

Det är nu över 1 år sedan USA genomförde sitt olagliga angreppskrig på Irak. Vi ställer oss frågan, idag precis som för ett år sedan – var är massförstörelsevapnen?

Var är massförstörelsevapnen?

Var är massförstörelsevapnen?

Det frågan måste ställas om och om igen, och det till alla de krigshetsare som ville ha det imperialistiska oljekriget. Vi ställer frågan till Bush, till Blair, till den svenska regeringen och vi ställer den till Smålandspostens ledarsida

Var är massförstörelsevapnen?

Men sanningen är att det fanns inga massförstörelsevapen i Irak oavsett hur många lögner USA försöker skyla över detta med. Inte ens USA:s egna handplockade vapeninspektör har hittat något. USA gick till krig på falsk information.

Den lilla klick som styr USA hittar nu på helt nya förevändningar för kriget. Krigshetsare finner som vi vet alltid en förevändning att starta krig. Se bara på hur Claes-Göran Hegnell på Smålandsposten härom veckan på ledarsidan hetsade till att USA skulle starta ett anfallskrig mot Nordkorea.

Idag heter det att man befriat Irak så att ”demokrati” kan införas. Kriget mot Irak var ett led i det som USA kallar ”kriget mot terrorismen”. Men är det inte mer terrorism i Irak idag än innan kriget startade för ett år sedan? I Irak idag finns det antagligen mycket fler Al Qaida män än för ett år sedan.

På vilket sätt var den irakiska regimen lierad med Al Qaida? George Bush är oss och irakierna svaret skyldiga. Men USA och Bush vet att Saddam inte var lierad med Usama bin Laden. Kriget hade helt andra orsaker än massförstörelsevapen och terrorism. Det handlade om oljan och USA:s självpåtagna rätt att leka världspolis. Varhelst USA:s intressen hotas så ska dessa uppstickare bekämpas.

Det är USA:s arroganta budskap till: araber, palestinier, kubaner, venezuelaner, eller vet som helst som vågar ifrågasätta USA-imperialismen och dess världsherravälde. USA kommer för lång tid att befinna sig i Irak. Man vill slå vakt om oljekällorna och upprätthålla en lydregim som följer minsta order från Washington.

Den amerikanska ockupationsmakten av Irak har enligt Amnesty dödat över 10 000 civila Irakier. Lägg till detta avrättningen av 30-40 000 försvarslösa soldater. Sammanlagt har över en miljon irakier dödats på grund av de USA-styrda FN-sanktionerna mot landet. De mest utsatta och drabbade har varit barnen, där över 500 000 barn har dött till följd av hunger och medicinbrist.

Amerikanerna har dock uppgett att man inte är intresserad av att räkna irakiska liv. Det pågår ett folkmord i Irak. Ett folkmord som får gå obemärkt och obestraffat förbi. Det är skamligt och manar alla progressiva krafter till att protestera mot folkmordet och mot den olagliga ockupationen av Irak.

Detta borde Göran Persson ha gjort vid sitt besök hos folkmördaren Bush i veckan. Men ynkryggen Persson bedyrar sin lojalitet och går i imperialismens ledband – se bara på hans stöd till den rasistiska staten Israel. Göran Persson är en skam för Sverige!

Alla vi som är här i dag inser att vi måste få annan världsordning. Vi måste skapa en bättre värld. Vi måste tydligt säga ifrån och visa att det aldrig är rätt att bomba ett land för egen vinnings skull. Det är aldrig rätt att bomba oskyldiga människor och påtvinga dem den starkes makt. Anfallskrig är inte en humanitär intervention, ockupationssoldater är inte fredsstyrkor.

Fred, frihet och demokrati är inte möjligt att uppnå under en fientlig ockupation. Att tro att det irakiska folket inte själva klarar av att ta hand om problemen i sitt land är ett förakt för det irakiska folket. Den irakiska motståndskampen är värd allt stöd och vi kräver att USA omedelbart lämnar Irak! Stöd irakiska folkets motståndskamp mot ockupationen!

Och allt stöd till det palestinska folkets kamp för sitt land. Det palestinska motståndet mot den olagliga israeliska ockupationsmakten är legitim och är värd allt stöd. Den som inte stödjer det palestinska folket kamp för sitt land kan aldrig vara en demokrat eller humanist. Vi säger: leve ett fritt och demokratiskt Palestina!

Men vi som är här idag ska inte bara protestera mot det som vi tycker är fel utan vi ska föra fram vad vi vill ha i stället. Vi ska föra fram socialismens visioner och kommunismens ideal.

Vi vågar talar om rättvisa och solidaritet. Vi vågar tala om att vi ska utmana makten och skapa ett samhälle där humanism och människovärde står i centrum. Så kom med i kampen för ett bättre och rättvisare samhälle. Ta upp socialismens röda fana och håll den högt. För vi är stolta över den röda fanan och vi är stolta över att vi står på de förtryckta och utsugna folkens sida. Vi är stolta över att vi är kommunister och vi är stolta över att vi tillhör arbetarklassen.

Röd Front Kamrater!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!