Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Tal av Hannah Boberg, Kommunistiska Partiet

OBS! Det talade ordet gäller naturligtvis!

Kamrater, vänner och åhörare!

Idag är det första maj, arbetarklassens högtidsdag, och vi går ut tillsammans i Röd Front! Röd front mot den vidriga och människofientliga kapitalismen i kamp för socialismen!

Det internationella läget har på sista tiden präglats av vad borgare och deras medlöpare kallar ”finanskrisen” men vars riktiga namn är kapitalismens överproduktionskris. Spekulationen och övervärderingen inom bank- och finanssektorn satte igång krisen, men allteftersom de kapitalistiska dominobrickorna faller blir det mer tydligt vem som får betala krisen. Inte är det giriga bankdirektörer och aktieägare som i åratal roffat åt sig bonusar, utdelningar och förmåner. Inte heller är det deras lobbyister och hejdukar i parlament, ting och riksdag.

Det är vi, vanliga arbetare och tjänstemän som får betala genom bland annat uppsägningar, nedskärningar i offentlig sektor, försämrad äldreomsorg och lönesänkningar. När kapitalisterna och deras lakejer misskött sig är det plötsligt ”vår kris”. Den svenska regeringen har bara haft en ambition i krisen, att rädda kapitalisterna. Då finns det pengar, men när offentlig sektor behöver resurser får man höra att inga finns att få. När giriga banker vill ha pengar ställs garantier på över tusen miljarder kronor till förfogande. Men när läraren i skolan vill ha nya läroböcker eller mer tid till eleverna genom mindre klasser, då finns inga pengar. När vårdpersonalen går på knäna och inte har tid för mer än det mest grundläggande av brukarnas behov, då finns inga pengar.

Den svenska regeringen har i sin marknadsfundamentalism en hatisk inställning till allt vad trygghet och rättigheter heter. Inte nog med att man har slagit sönder a-kassan och attackerat sjukförsäkringen, så satsar man nu pengar på helt meningslösa projekt där arbetslösa ska lära sig söka nya jobb. Hur man nu ska kunna söka jobb som inte finns framgår dock inte.

Vi kommunister förordar en helt annorlunda politik. Satsningar ska göras på offentlig konsumtion genom nyanställningar och ökade resurser till den offentliga sektorn. Vi vill bygga bort krisen. I dagsläget byggs få bostäder, varav de flesta är bostadsrätter. Vi vill bygga nya billiga hyresrätter till ungdomar och vanligt folk. På så sätt förbättrar man ekonomin – inte genom att göda giriga bankdirektörer och aktieägare.

Volvo AB delade trots massvarsel och lönesänkningar ut otroliga fyra miljarder kronor till sina aktieägare. Samtidigt avskedas arbetare, och för bara någon vecka sedan lades ett nytt jättevarsel. Vi anser att Volvo har gått över alla gränser. Ägarna och ledningen har visat sig vara totalt inkompetenta och enbart intresserade av aktieägarnas vinst. Därför vill vi befria dem från bördan att leda företaget.

 • Förstatliga Volvo utan ersättning till aktieägarna!
 • Så tryggar vi jobben och säkrar Svensk bilindustris fortlevande. Även det katastrofala läget på SAAB talar sitt tydliga språk, SAAB måste också räddas genom förstatligande – för arbetarnas skull.

  Det finns dock ljusglimtar i mörkret. Arbetarna på Volvo gick i tisdags ut och krävde företagsledningens och styrelsens avgång. På ett stormöte bröt de tystnaden och passiviteten och ställde egna krav! Kommunistiska Partiet står bakom volvoarbetarnas krav till hundra procent!

  Samtidigt som arbetare måste stå ut med företagsledningars inkompetens och aktieägares girighet, får de utstå något ännu mer oacceptabelt. Vissa av de fackföreningar som en gång grundades för att värna arbetarklassens rättigheter går nu helt i kapitalismens ledband. IF metall slog alla rekord i förräderi när man tecknade ett avtal med arbetsköparen om lönesänkningar. Fackföreningen ska företräda arbetare, inte kapitalet! Samtidigt finner man förräderiet och inkompetensen på andra håll inom facket.

  LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin röstar ja till pensionsavtal inom AMF på fantasisummor. Vilken arbetarföreträdare. Förutom sin lön på närmare 60 000 kronor i månaden från LO (mer än trefalt vad många arbetare får) tjänar hon närmare 400 000 kronor om året från sina styrelseuppdrag. Man kan undra vad den kapitalistmedlöparen ska tala om idag när hon går i bräschen för ett sossetåg under en EU-fana?

  Vi kommunister har alltid sagt att arbetarföreträdare måste leva på samma villkor som folket för att kunna företräda folket. Wanja Lundby Wedin är ett typexempel på hur den socialdemokratiska rörelsens privilegiesystem har gjort ledningen till en ny överklass, en nomenklatura som bara ser till sina egna och kapitalismens intressen.

  Det närmar sig val till EU-parlamentet, och än så länge har det varit tyst från de etablerade partierna. Sossarna har annonserat i lite facktidningar, men i övrigt inget. Något som dock fångade mitt intresse var just en sosseannons i Kommunalarbetaren. Där man på fullaste allvar hävdar att man är i opposition i såväl Sverige som EU! Kan något vara mer falskt? Den stora socialdemokratiska partigruppen i EU röstar i huvuddelen av alla frågor med den liberal/konservativa gruppen! Man ställer sig för en konstitution som ger EU mer makt och flyttar makten från de nationella parlamenten. Är detta opposition?

  Även Vänsterpartiets hållning till kapitalets EU är tämligen märklig. Man påstår sig driva ett eu-kritiskt vänsteralternativ, men legitimerar kapitalets EU genom att delta i EU-parlamentsvalet. Är det en sann EU-opposition att legitimera ett system där inflationsbekämpning ställs framför rätten till arbete åt alla? Vårt svar på detta är givetvis NEJ! Vår hållning är inte vacklande som den reformistiska så kallade vänstern. Vi säger: Vänd EU ryggen. Bojkotta valet!

  I internationella sammanhang framställs USA:s nye president Barack Obama gärna som någon slags frälsare. Även reformistisk vänster har fallit för frestelsen att sätta sitt hopp till den nye USA-presidenten. Han må vara lite mindre extremistisk i sin marknadsfundamentalism än den förra, men är knappast någon företrädare för vanligt folk. Enda skillnaden är att Obama representerar andra marknadsintressen än sin företrädare. Man bör bedöma honom efter handling, inte ord. Och vad har då Obama gjort? Han ser till att USA:s imperialism består. Han vill satsa på imperialistiskt krig med tonvikt på Afghanistan istället för Irak. Som att folkmord och terror skulle vara bättre i Afghanistan än i Irak?

  Våldets världsmakt fortsätter kränka andra folk och länder oavsett det sitter en demokrat eller en republikan i vita huset. Obama stödjer den rasistiska och terroristiska statsbildningen Israel, som i början av året utförde ett folkmordskrig utan motstycke mot Gazaremsan. Vår solidaritet är med det palestinska folket och alla andra offer för USA-imperialismen och dess hejdukar. I vår solidaritet med Palestina bedriver vi idag en insamling till förmån för barnen i Gaza.

  Vi säger:

 • Bojkotta Israel – Leve Palestina!
 • Krossa USA-imperialismen!
 • Man ska dock inte säga att den internationella situationen är fullständigt hopplös. Det finns ljusglimtar. Det socialistiska Kuba fortsätter att bygga socialismen på hemmaplan samtidigt som man bidrar starkt till den internationella solidariteten. Trots USA-blockad och orkanskador fortsätter man oupphörligt med uppbygget av det socialistiska samhället! Ett litet och fattigt land som Kuba sänder tusentals läkare och lärare utomlands i osjälvisk solidaritet. I latinamerika blåser vänstervindar fortfarande, och flera länder har progressiva ledningar som arbetar för folket istället för för kapitalet.

  Jag har berört situationen på hemmaplan i samband med den ekonomiska krisen, men tänkte nu gå in på lite mer lokala frågor.

  Här i Växjö skär man också ner på kommunens verksamhet och offentlig konsumtion och bidrar därmed till att förvärra krisen – detta trots att Växjö kommun gått med vinst föregående år och har stora mängder pengar lagda på hög sedan tidigare. I ”Europas grönaste stad”, tidigare ”expansiva Växjö” förs sannerligen ingen politik för att skapa nya jobb eller stimulera ekonomin.

  Ungdomsarbetslösheten är liksom i övriga delar av landet hög i Växjö. I Mars gick 8,5 % av ungdomarna i åldern 18-24 år arbetslösa i Växjö. Den styrande högerminoriteten i Växjö kommunfullmäktige och nämnder gör inget för dessa ungdomar. I dagens hårda läge på arbetsmarknaden är körkort i det närmaste ett krav när man söker jobb. Körkortet har dock blivit en klassfråga när privata körskolor tar allt högre priser på körkortsutbildning, såväl praktik som teori.

  Med andra ord blir det de ungdomar vars föräldrar har råd som kan ta körkort kort efter att de fyllt 18, vilket i sin tur innebär att de har stora fördelar vid jobbsökande jämfört med andra ungdomar med samma kvalifikationer. Det är inte alla som har råd att betala över 600 kronor i timmen för körlektioner. Kommunistiska Partiet har lämnat in ett medborgarförslag där vi föreslår gratis körkortsutbildning i gymnasieskolan. Som ett första steg tycker vi att teoridelen ska ingå, men målet är att även praktiken ska kunna vara tillgänglig. Vi vill att ungdomar ska få bättre chanser till jobb, och även att man ska satsa på det offentliga – i detta är körkortsutbildningen en viktig del.

  Privatiseringsivern fortsätter också i Växjö. I höst ska en ny privatskola öppna på Teleborg. Man försöker locka föräldrar till att välja skolan med att barnen ska få egna laptop-datorer. Jag blev själv uppringd av dessa privatiseringsivrare. Mycket underligt med tanke på att mitt telefonnummer inte finns listat i telefonkatalogerna. Men jag tackade givetvis nej. Jag vill inte att min dotters kommunala skola ska få mindre resurser för att någon vill göra vinst på barnens utbildning. En slutsats man kan dra från detta är dessutom att Växjö kommun ivrigt delar med sig av skolans telefonlistor till privata bolag. Något vars laglighet kan ifrågasättas.

  Vi säger nej till dessa privatskolor!

 • Värna den offentliga sektorn och återinför en statlig enhetsskola!
 • Avveckla de så kallade friskolorna!
 • I landstinget är den ekonomiska situationen i det närmaste katastrofal. Trots underskottet inför man nu ett vårdval som innebär större möjligheter för privata företag att dränera den offentliga sektorn på pengar. Man påstår att verksamheten ska bli mer effektiv och att ”valfriheten” ska öka. Effekten blir den motsatta, ett vinstdrivande företag arbetar inte för vårdtagarens väl. Vinstintresset blir det centrala. Psykiatrin går också på knäna. Man genomför en stor omorganisation samtidigt som man skär ner på verksamheten. En verksamhet som redan innan detta hade knappa resurser.

  Effekterna blir sämre vård, färre akutplatser och sämre tillgänglighet. Detta märks även inom äldrepsykiatrin genom att personalen på äldreboenden runt om i länet får ta ett större ansvar för psykiatrisk vård. Något som de i många fall inte har utbildning till. För att landstinget ska fungera bättre krävs satsningar. Ökade statsanslag är en nödvändighet! En massiv satsning på såväl allmänsjukvård som psykiatri är för oss kommunister ett självklart krav! Privatiseringen måste också vändas i socialisering, så att privata vårdföretag inte längre ska kunna parasitera på den offentliga sektorn och dränera landstingets ekonomi.

  En annan framtid är möjlig. En socialistisk framtid är möjlig! Reformistiska rörelser, däribland socialdemokraterna, må vackla fram och tillbaka och kräva socialism ena dagen men i handling agera för marknaden nästa. Feminister må försöka skymma undan kampen för klasskraven och jämställdhet genom att ställa arbetare av olika kön mot varandra. Vi kommunister kommer däremot aldrig att vika från kampen för arbetarklassen. En kvinnlig och en manlig arbetare har mer gemensamt än en kvinnlig arbetare och en kvinnlig kapitalist.

  Insatser för att minska den kapitalistiska krisens effekter för vanligt folk är en självklarhet, men för en varaktig förändring krävs en ändring av samhället i grunden. Marknadsekonomin och kapitalismen måste sopas bort och ersättas av ett förnuftigt system där vi planerar samhället efter människors behov, inte efter fåtalets girighet. Ett system där vi alla bidrar efter förmåga och därför också får det vi behöver.

  Vi vill ha ett samhälle där arbete är en rättighet, där avskedanden och lönesänkningar är en omöjlighet, där rättvisa och solidaritet är en solid grund, där rätten till en god utbildning, bra vård, en trygg ålderdom och ett rikt kulturliv dikterar villkoren. En framtid i en svensk socialistisk republik!

  Röd front kamrater!  Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!