Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

”Nu bildas nätverk mot nazism och rasism”

Publicerad i Proletären nr 47 – 2003

Under parollen ”Så skall vi stoppa nazismen” samlades 50 personer i det invandrartäta Araby för att lyssna på Joe Nilsson (KPMLr) från Helsingborg. Efter mötet tog 27 personer initiativ till att starta ett nätverk mot nazism.

Den 12/11 bjöd KPML(r)-Växjö in till möte angående den organiserade nazismen i Växjö. Mötet hölls på tallgården i Araby och bevakades av såväl Smålandsnytt som Växjöbladet/Kronobergaren. Mötet var välbesökt och visar på att det finns ett uppdämt behov bland Växjöborna att gemensamt agera mot nazism och rasism. Den stora uppslutningen är möjligtvis också orsakad av den flathet som Växjös kommunpolitiker visat i frågan.

Kvällens talare, Joe Nilsson, pekade på den samhällsutveckling som föder nazism och rasism. Han visade på den omfördelningspolitik från de fattiga till de rika som skett i landet och som skapar grogrunden för egoism och rasism. Från sitt eget politiska arbete i Helsingborg gav han exempel på vad nazisterna är kapabla till samt vad man kan göra för att bekämpa nazismen lokalt. Han betonade vikten att inte ge efter för hot och behovet av gemensam handling mot nazisterna. Diskussionen under och efter mötet visade på en samstämmighet med Joes analys och utmynnade i krav på ett nytt möte samt i bildandet av ett nätverk mot nazism.

Vi från Växjö-avdelningen tackar Joe Nilsson och alla deltagande för ett lyckat möte.

Tom CarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!