Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Kriminalisera nazistiska organisationer!

Publicerad i Smålandsposten 031114

Den senaste tiden har en öppet nazistisk rörelse visat upp sig i Växjö. En rörelse som utmanar det öppna samhället och som det öppna samhället tagit emot, bland annat genom att bevilja dem demonstrationstillstånd. Efter andra världskriget dömdes nazismen som en kriminell rörelse och som ett brott mot mänskligheten i rättegången i Nürnberg. Detta domslut har senare bekräftats av en FN-konvention. Sverige har dock inte levt upp till dessa domar, trots att vi skrivit under FN-konventionen. I Sverige betraktas nazismen inte som en kriminell rörelse utan som en politisk. Men de fruktansvärda polismorden som skedde i Malexander för några år sedan är ett illustrativt exempel på det felaktiga i denna politik. De tre bankrånarna och polismördarna hade alla nazistisk anknytning. Mordet på fackföreningsmannen Björn Söderberg är ytterligare ett exempel på nazismens brottsliga väsen, så även det åsiktsregister som nazister upprättat över sina motståndare. Ett olagligt register som just nu är uppe för prövning i hovrätten i Malmö. Överallt där nazismen visar upp sig i organiserad form begås lagbrott bl.a. i form av hets mot folkgrupp och brott mot förbudet att bära uniform. Att det nazistiska och det kriminella flyter samman är ingen tillfällighet, tvärtom bekräftar det vad som slogs fast i Nürnberg; att nazismen är kriminell till hela sitt väsen. Att motsätta sig en kriminalisering av dessa organisationer med hänvisning till åsikts- och organisationsfriheten är att förringa nazismens brottsliga karaktär. Vem kan idag betvivla att det handlar om en kriminell rörelse, inte en politisk? Att Sverige vägrat att följa domslutet från Nürnberg och FN-konventionen om förbud mot nazistiska organisationer, har inget med demokrati att göra. Det handlar om att den svenska överheten har fruktat och fruktar en uppgörelse med den nazism som här i landet till stor del var och är en överklassnazism. Det är orimligt att denna smutsiga byk ska få ligga i vägen och hindra Sverige från att följa historiens och det internationella samfundets dom över nazismen. Det är dags att kriminalisera nazistiska organisationer!

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska partiet KPML(r) – Växjö.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!