Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Utdrag ur valflygbladet 2002

Innehåll

Det är vanliga människor som ska bestämma, inte EU!
KPML(r)s valsedel 2002
In med fler arbetare i fullmäktige!
Så mycket betalar vi till EU och så lite får vi tillbaka
Politiska krav!

Det är vanliga människor som ska bestämma, inte EU!

Kommunpolitik och EU hör i allra högsta grad ihop. Idag är det EU som bestämmer vad vi får och inte får göra i Växjö kommun.

De utgiftstak som Bosse Ringholm och hans samarbetspartners brukar hänvisa till har sin grund i EU:s krav på budgetbalans och inflationsbekämpning; en politik som hämmar samhällsnyttiga satsningar och utlämnar medborgarna till marknadskrafternas fria härjningar.

KPML(r) anser det oacceptabelt att skattebetalarna i Växjö kommun årligen betalar 197 miljoner kronor i avgift till EU och endast får tillbaka 47,5 miljoner kronor. Vi förlorar alltså nästan 150 miljoner kronor om året i kommunen på EU-medlemskapet. Dessa pengar skulle kunna användas till många nyttiga kommunala reformer och investeringar.

Medlemskapet i EU utplånar demokratin och vårt nationella självbestämmande samt är förödande för vanligt folk. Nedläggningen av däckfabriken i Gislaved utgör ett konkret exempel på hur EU påverkar Sverige och enskilda kommuner.

De etablerade partierna i Sverige talar gärna om rättvisa, skattesänkningar och mer resurser. Men utvecklingen i Sverige går idag åt fel håll, klyftan mellan rik och fattig ökar, två exempel:

  1980 tjänade en genomsnittlig toppdirektör 9 gånger mer än en industriarbetare. 1999 var motsvarande relation 32 gånger mer.

  1980 tjänade en genomsnittlig toppolitiker 2,9 gånger mer än en industriarbetare. 1999 var motsvarande siffra 5,6 gånger mer.

Detta är en politik som alla riksdagspartier sluter upp bakom, från höger till vänster. De s.k. arbetarpartierna S och V har övergivit allt vad solidaritet och rättvisa heter.

Sossarna för idag en borgerlig politik där man lyder USA:s diktat och sjunger marknadens lov.

Vänsterpartiet är inget annat än ett falskt vänsterparti som säger en sak och agerar helt annorlunda. De som önskar en rättvis och solidarisk politik har inget att hämta hos Vänsterpartiet som glatt t.ex. stödjer socialdemokrater i nedskärningar och försämringar.

V i Växjö företräder dessutom en öppen högerpolitik där riksdagsmannen Lennart Wärmby propagerar för EU och EMU, och kommunalrådet Carin Högstedt talar sig varm för privata lösningar samt driver linjen att det kommunala självstyret är viktigare att slå vakt om än det offentliga, när hon säger nej till stopplagar för att hindra utförsäljning av vår gemensamma kommunala egendom.

Ett solidariskt Sverige och Växjö kräver en annan politik, kräver ett nytt parti i fullmäktige – KPML(r)!

– Jan-Åke Karlsson, förstanamn på KPML(r)s lista i valet 2002.

Vår valsedel

KPML(r)s valsedel 2002

In med fler arbetare i fullmäktige!

KPML(r) står för en solidarisk politik där de som har mer delar med sig till de som har mindre. Arbetarklassen i Sverige har under 1990-talet utsatts för hårda attacker från höger med nedmontering och utförsäljning av det allmänna.

Vi kommunister sätter fokus på de viktiga arbetarfrågorna och säger: inför sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön. Det är ett måste för alla kvinnor och män som sliter ut sig i offentlig sektor och industri. Arbetsskadorna ökar inom LO-området och mest bland kvinnor, det talar flera rapporter om. Utbrändhet drabbar allt fler.

8-timmarsdagen är på många arbetsplatser satt ur spel genom s.k. konjunkturanpassad arbetstid och ett kraftigt övertidsuttag. Varningssignalerna duggar lika tätt som sjukskrivningarna ökar.

Samtidigt är hundratusentals öppet arbetslösa eller placerade i åtgärder och därmed avstängda från anständigt arbetsliv.

6-timmars arbetsdag är ett offensivt drag för att bekämpa arbetslösheten, för att minska utslitningen och för att ge alla mer tid över till livets goda.

Slakten av den allmänna tilläggspensionen, ATP, utgör ett av de största politiska bedrägerier som ägt rum i Sverige i modern tid.

Det påstods att ATP-systemet inte skulle klara framtidens krav. Någon gång på 2030-talet skulle pengarna ta slut. Det var bluff. En rapport från Riksförsäkringsverket visade att med en liten höjning av arbetsgivaravgifterna skulle ATP klara sig alldeles utmärkt även framöver.

Det nya pensionssystemet gör stora grupper av LO-medlemmar, framförallt i kvinnoyrken, till fattigpensionärer. För dem handlar det om garantipensioner, d.v.s. om 6500 kr i månaden före skatt.

Skrotandet av ATP handlar också om att kapitalet vill lägga beslag på pensionspengarna för att hålla liv i pyramidspelen på börsen. Det nya pensionssystemet bygger på att vi ska arbeta allt längre upp i åldern, men vet då att idag arbetar endast 20% av landets 64-åringar och inom många sektorer ligger den faktiska pensionsåldern under 60 år.

En tryggad ålderdom kräver att ATP återinförs och att man sänker pensionsåldern till 60 år.

Allt värde i samhället kommer från de som arbetar såsom industriarbetare, vårdare, chaufförer, snickare, förskollärare etc. Dessa grupper har i dag mycket lite att säga till om men utgör den största samhällsklassen, arbetarklassen.

En verklig demokrati är representerad så som samhället ser ut, men i dagens samhälle domineras politiken av välutbildade tjänstemän i övre medelålder och bakom dessa styr storföretag och EU.

KPML(r) vill föra politiken närmare vanligt folk och arbetar för att fler ska engagera sig i samhällsdebatten.

Därför krävs det fler ungdomar och arbetare i de valda församlingarna, inte minst i kommunfullmäktige i Växjö.

KPML(r) kräver:

  • En pension att leva på – återinför ATP
  • Sänk pensionsåldern till 60 år
  • 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
  • En genomsnittlig arbetarlön till de med förtroendeuppdrag

– Jan-Olof Johansson, andranamn på vår lista

Så mycket betalar vi till EU och så lite får vi tillbaka

Källa: Sören Wibe, professor i nationalekonomi och f.d. EU-parlamentariker (s).

  AVGIFT
miljoner kr
2000-2004
STÖD
miljoner kr
2000-2004
NETTO
miljoner kr
2000-2004
NETTO
miljoner kr
1995-1999
Sverige 120 000 47 645 -72 355 -42 570
Kronobergs län 2 437 789 -1 648 -1 023
Växjö kommun 987 238 -749 -467

Politiska krav!

Skatt efter bärkraft!

De som har mer ska dela med sig till de som har mindre. Skattesystemet måste göras progressivt så att de rika ska betala mer i skatt.
  I Sverige finns t.o.m. en grupp oerhört rika personer som är skattebefriande och slipper betala förmögenhetsskatt, detsamma gäller en del företag.

Förändra maxtaxan!

Det är höginkomsttagarna som tjänat på maxtaxereformen inom barnomsorgen. Det är fel att statsbidrag ska gå till att fylla redan välfyllda plånböcker.
  Utforma i stället maxtaxan underifrån. Dra den första tusenlappen på barnomsorgsavgiften för alla och inför däröver en progressiv taxeskala baserad på familjeinkomsten och antalet barn.

Bojkotta israeliska varor!

Det palestinska folkets kamp för sitt land är en fråga för alla fredsälskande och demokratiskt sinnade människor. Israels människofientliga politik måste bekämpas.
  Kommunalt kan vi införa en handelsbojkott mot israeliska varor, som t.ex. inte ska få serveras i kommunens skolor, äldreboenden eller daghem.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!