Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Chilekuppen 50 år – hälsningsanförande

K-Växjö var inbjudna att hålla en hälsning i samband med minnesarrangemanet ”Chilekuppen 50 år” på Bergendalskagården 230909. Det hölls av vår ordförande Jan-Åke Karlsson:

För 50 år sedan våldtogs ett land, men inte bara ett land utan en våldtäkt på hel värld. Det var också en våldtäkt på en dröm, på drömmen om ett bättre och mer rättvist samhälle. Militärkuppen i Chile 11 september 1973, var inte bara en fascistisk statskupp, det var en medveten ideologisk krigsförklaring, regisserad av CIA och sanktionerad av de ledande kapitalisterna. Blodbadet som följde var en tragedi för som drabbades och har lämnat livslånga sår hos många, varav flera av er är här i lokalen idag.

De personliga tragedierna var åtskilliga; men rättvisa och upprättelse har ännu inte skett.
Omvärlden har fortsatt att titta åt ett annat håll. Numer är det ju så länge sedan så de styrande vill inte peta i gamla sår, rädda för vad som ska komma fram.

Till de personliga tragedierna kommer de politiska tragedierna. Chile blev nyliberalismens experimentverkstad; experiment som förbluffade världen men som idag är allmänt accepterade och tillämpas runt om i världen. Se bara på det svensk friskolesystemet. Det var Pinochets Chile som var först med detta system, Sverige var land nummer två .

I Chile har man efter den fascistiska diktaturens fall tagit bort detta djupt inhumana och orättvisa system eftersom det helt enkelt inte fungerar. Men inte i Sverige, vi är det enda land i världen som har detta nyliberala friskolesystem som är sprunget ur militärkuppen i Chile för 50 år sedan.

De krafter som låg bakom kuppen i Chile 1973 är samma krafter som idag styr USA:s militärallians NATO. Och denna aggressiva krigsallians håller de styrande politikerna nu på att driva in Sverige i.

En gång i tiden var Sverige känt som ett öppet och solidariskt land som värnade om utsatta och fattiga.
Det var en av orsaken till varför så många chilenska flyktingar hamnade just här i Sverige under 1970 och 80-talet. Ni var mycket välkomna då och vi kommunister fortsätter att välkomna er och alla andra som flyr undan fascistiskt förtryck, krig och terror.

Tyvärr gör allt färre det i vårt land, välkomnar andra människor. I dagens Sverige dikteras politiken av ett främlingsfientligt parti som kommer från den nazistiska rörelsen. Sverigedemokraterna är samma sorts personer som drev igenom kuppen i Chile för 50 år sedan, i Chile framträdde de i militärkläder här i Sverige framträder de i kostym. Men deras människosyn och politiska riktning är densamma, en politik för splittring, för kapitalism och nyliberalism och för ett krossande av arbetarklassen.

I dagens Sverige genomförs nu anti-demokratiska lagar av samma sort som i Chile efter kuppen. Skolpersonal och vårdpersonal ska tvingas bli angivare av flyktingar. Vid årsskiftet kom en lag som gör att pressen inte kan skriva vad de vill med hänvisningar till andra länders statshemligheter.

En ny terroristlagstiftning har införts för att blidka Turkiets fascistiske diktator Erdogan och en ny Nato-lag infördes i våras som flyttar en del av makten från riksdagen till regeringen. Sverige går alltmer i en totalitär riktning och parallellerna med Chile är tyvärr alltför många.

Borta är det solidariska Sverige som välkomnade flyktingar från Chile och andra länder. Borta är den anda som företräddes av Harald Edelstam, där civilkurage och att stå upp för det rätta gjorde Sverige vida känt. Idag utmärks vårt land av en tilltagande krigshets och vapenexport, riksdagspartierna tävlar om att skicka vapen till krigets Ukraina. Nu vill de även skicka svenska JAS-plan till detta krig.

Fred och samtal ska ersättas med bomber och hot. Sverige ska med i Nato och alla röster som är kritiska till utvecklingen tystas.

Så kommer en ny lag om mediestöd att gälla från årsskiftet. Den kommer ta bort stödet till alla vänstertidningar, inklusive den tidning som jag själv jobbar på – Proletären.

Återigen ser vi otäcka paralleller till hur det var i Chile, där den fria pressen försvann och endast en bild fick komma fram. Här behöver vi idag er hjälp och ert stöd, att låta de kritiska medierösterna få fortsätta att komma fram.

För 50 år sedan var det Chile, en kupp som vi aldrig får glömma. Idag gäller det Sverige. Här kan vi stoppa utvecklingen, ännu finns tid att återgå till de ideal som Sverige en gång reste – fred, solidaritet och rättvisa.

Ni här inne vet hur viktig denna kamp är och ni vet hur snabbt drömmar kan krossas. Låt oss aldrig låta våra drömmar krossas, låt oss drömma om socialismen, låt oss gör den verklig.

Låt oss tillsammans stå för för solidariteten och rättvisan, låt oss tillsammans aktivt arbeta mot fascism, nyliberalism och högerpolitik. Låt oss med stolthet minnas alla dem som deltagit i kampen och som inte längre är med oss, så här 50 år efter tragedin som hände i Chile.

Tack för ordet.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!