Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Nya anti-demokratiska lagar – värna rättsstaten!

1 majfirare
I år är det 30 år sedan den 30 kilometer breda neutrala demilitariserade zonen mellan Sverige och Norge togs bort. Under hela kalla kriget bibehöll Sverige detta avstånd till Natos gräns. Men sedan förra året har först Magdalena-regeringen och nu Kristersson-regeringen ökat militarismen, i stort fullbordat ett svenskt Nato-medlemskap och urholkat demokratin.

Vi skriver 2023 och kan konstatera att det demokratiska underskottet är enormt i vårt land. Utan att svenska folket fått säga sitt lades den tvåhundraåriga utrikespolitiken baserad på neutralitet och alliansfrihet i graven. Socialdemokraterna spottade på sina egna värderingar men även på demokratins grunder när de gick emot den linje de blivit valda på och lämnade in den svenska Natoansökan.

Men för de patentdemokrater som finns i såväl den förra som den nuvarande regeringen betyder vare sig medborgarnas bästa eller väljarnas uppfattning någonting. Natofrågan sopades undan från förra årets valrörelse och folket sattes på åskådarläktaren. Ett minimum av demokrati kräver att svenska folket ska få säga sitt om en så stor förändring som ett Nato-medlemskap.

Rysslands invasion av Ukraina är ett folkrättsvidrigt krig, som vi i Kommunistiska Partiet fördömt från krigets första dag. Men det ryska agerandet motiverar inte att vi ska gå med i den krigsallians som leds av det land som startat flest krig efter andra världskriget.

Kriget i Ukraina är tyvärr inget nytt .Ryssland gör faktiskt bara exakt likadant som USA och Nato gjorde mot Jugoslavien 1999, mot Afghanistan 2001 och mot Libyen 2011. Och glöm inte att Nato 2004, året efter USA:s olagliga anfallskrig mot Irak 2003, accepterade kriget och gjorde insatsen där till en Nato-insats.
Vi i Kommunistiska Partiet protesterade då som nu mot krigen.
Vi sätter freden främst.

Men var var alla de som nu pekar finger mot Ryssland och kräver blod, hämnd och mer krig? Var var ni när bomberna föll över Belgrad, Kabul och Tripoli? Hyckleriet är monumentalt.

Likaså är hyckleriet monumentalt i lovorden för Nato. Nato är en aggressiv krigsallians som ytterst vilar på sitt kärnvapenparaply och därmed på allas vår undergång. Som Nato-medlem blir Sverige både måltavla och uppmarschområde.

Krigsfaran för Sverige har aldrig varit större för oss i modern tid; och ansvariga för detta är sossarna, borgarna och Sverigedemokraterna. Historiens dom kommer vara hård över er; och vi kommer inte glömma vad ni gjort när svenska soldater skickas ut över världen och en del kommer hem liksäckar.

Kriget i Ukraina har polariserat världen och brutaliserat de inblandande. I svensk media framstår det som att hela världen står enad mot Ryssland och det olagliga anfallskriget. I verkligheten intar många länder en mer neutral eller försiktig hållning. De inser vad som ligger i potten och vilka faror som hotar.

Freden verkar längre bort än på länge, inte minst genom västvärldens allt mer öppna deltagande i kriget. Fler och tyngre vapen pumpas in till striderna. Men freden måste få en chans och fred kan man bara skapa med sina fiender. Alla krig slutar vid ett förhandlingsbord, men idag är det närmast en förbjuden tanke att föra fram.

Den som inte är för mer vapen till Ukraina eller den som yttrar något om att parterna i Ukrainakriget borde sätta sig vid förhandlingsbordet stämplas genast som Putinvän. Nyanserna saknas helt.

Att vara för fred och nedrustning är en humanistisk tanke som alla fredsälskande människor borde föra fram. Att vara för upprustning och Nato är en reaktionär ståndpunkt, som aningslösa personer genom massiv propaganda luras att omfatta. Det är som ett eko från tiden före 1914, när stormakternas ledare duperade sina befolkningar att gå ut i masslaktens världskrig.

Sverige måste bibehålla sin neutralitet och alliansfrihet. Vi fredsvänner säger Nej till Nato!

I vårt demonstrationståg har vi skanderat: Alla onda ting är tre – Strömmer, Busch, Tobias B.
Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer är ond. Han driver igenom lag efter lag som urholkar demokratin. Han begränsar yttrandefriheten, han inskränker mötesfriheten och han gröper ur rättssäkerheten.

Vid årsskiftet kom en ny lag om utlandsspioneri, som gör det förbjudet att röja hemliga uppgifter som citat ”kan skada Sveriges relationer med andra länder”, slut citat. Journalister och visselblåsare kan inte längre säga vad de vill och vem är det som avgör vad som skadar Sveriges relationer med andra länder? Ja ett svar vet vi, det bestämmer Erdogan i Turkiet.

Att vifta med flaggor för organisationer som anses misshagliga av svenska och utländska politiker kan nu komma att bli olagligt – likt Kubaflaggan och Palestinaflaggan här i vår fanborg. Och hur blir det med dockor av politiker i framtiden? Yttrandefriheten och pressfriheten har begränsats och kommer ytterligare att begränsas av en alltmer maktfullkomlig elit såväl här hemma som utomlands.

Gunnar Strömmer gick i början av mars ut och trotsade Lagrådets omfattande kritik mot hans och regeringens förslag till ny terroristlagstiftning. En lag som vill kriminalisera deltagande i terroristorganisation, trots att lagar mot detta redan finns.

Men den nya lagen är en gummiparagraf för det är helt subjektivt vem som bestämmer vad som är en terroristorganisation. Hade den nu föreslagna lagtexten funnits på 1970- och 80-talen hade den svenska Vietnamrörelsen klassats som del av en terrororganisation, likaså det omfattande solidaritetsarbetet mot apartheid och för ANC.

Att stödja befrielserörelser och grupper som bekämpar utländska kolonialmakter faller inom Strömmers antidemokratiska lagförslag. Vi förstår alla att Gunnar Strömmers förslag handlar om att allt stöd till kurdiska organisationer likt PKK ska kriminaliseras, men även andra solidaritetsyttringar riskerar att dras med i drevet mot yttrandefriheten, mot mötesfriheten och mot föreningsfriheten.

Fortsätter utvecklingen kan vi snart inte hålla den här typen av 1 majmöten och vi kommer definitivt inte att få säga vad vi vill och vad vi tycker. Den här utvecklingen är mycket farlig och det är förvånande att så få protesterar mot den.

Sverige står inför ett paradigmskifte. Justitieminister Strömmer förändrar lagarna i rask takt. Steg för steg går vi mot en allt mer repressiv stat. Bakom hörnet lurar en reaktionär polisstat utan att vi medborgare fått möjlighet att reagera.

För några veckor sedan presenterade regeringen ihop med Sverigedemokraterna ytterligare en ny lag. Utifrån Tidöavtalet går borgarna fram med förslaget om hemliga preventiva tvångsmedel för brottsbekämpning. Nu passeras en principiell gräns. Staten ska få ta till hemlig övervakning och avlyssning utan att det finns en brottsmisstanke, utan att en förundersökning är inledd. I praktiken riskerar vem som helst att få sina samtal avlyssnade.

En rättsstat använder inte hemliga tvångsmedel och övervakar inte sina medborgare. Men det vill Gunnar Strömmer att man ska få göra, därför är han ond.

Alla onda ting är tre: Strömmer, Busch, Tobias B
Kristdemokraten Ebba Busch är ond. Och då tänker jag inte på hennes bostadsaffärer utan på hur hon i valrörelsen lovade svenska folket att vi skulle få billigare bensin och kompensation för de höga elpriserna. Dieseln skulle sänkas med 9 kronor litern och SD lovade ett bensinpris på 10 kr vid pump. Matematik är inte borgarnas starka sida för sänkningen blev 14 öre.

Men vad är väl lite löften när man fått sina röster och sedan kan göra vad man vill? Ebba Busch lovade elstödspengar på kontot före 1 november, men många hushåll har ännu inte fått pengarna. Borgarna utformade dessutom ett uselt elstöd där mest pengar skulle gå till storföretag och inte till vanliga hushåll.

Ebba Busch är sannerligen en ond politiker, som näringsminister och vice statsminister är hon tillsammans med finansminister Elisabeth Svantesson en av de ytterst ansvariga för att inte göra något åt inflationens och prisökningarnas skadeverkningar. De skenande matpriserna är en tickande bomb.

Vi hör om barn som kommer hungriga till skolan och hjälporganisationer larmar om ett växande antal familjer i behov av stöd.Matpriserna har ökat mer än genomsnittet i Europa och betydligt mer än i våra grannländer. Och det från en redan hög nivå. Sverige har under hela 2000-talet legat på 20 – 25 procent dyrare matpriser än EU-snittet. Orsaken stavas oligopol.

LO agerade genom att kräva löneökningar som inte ens motsvarar hälften av inflationen. Ni kommer vi alla få reallönesänkningar, rejäla sådana. Och det kommer slå hårt mot ensamstående, arbetslösa och pensionärer.

Vad gör då regeringen? Jo, de samlade matjättarna för att vädja till dem att sänka priserna. Men det är självklart inte en framkomlig väg att vädja till kapitalisterna att inte vara kapitalister. Profit och vinstmaximering är själva grundbulten i det kapitalistiska systemet och det gäller oavsett om kapitalisterna heter Ica, Preem eller Fortum.

Inflationen drevs tidigare av elpriserna men den milda vintern har dämpat dessa priser. Nu är det matpriserna som driver på inflationen. Att få ned matpriserna hade varit ett sätt att få ned inflationen, men det vill inte regeringen göra. Därför är det en ond regering!

Självklart går det att agera mot de höga matpriserna. Det handlar om politisk vilja. Kan politiker i Frankrike och Spanien införa olika typer av prisregleringar på basmatvaror kan vi göra det i Sverige också.
Vi i Kommunistiska Partiet säger – inför ett prisstopp på mat.

Alla onda ting är tre: Strömmer, Busch, Tobias B
Utrikesminister Tobias Billström är ond. I december var han i Ankara och fjäskade för den diktatoriske Erdogan. Billström lovade att nya svenska terrorlagar ska antas till sommaren. Det är de lagar som Lagrådet nu avrått från men som Gunnar Strömmer ändå lägger fram. Trots att statsminister Ulf Kristersson sagt att Turkiet kräver saker som vi varken kan eller vill uppfylla är Tobias Billström i Ankara och lovar just detta, att uppfylla turkiska krav som varken kan eller bör uppfyllas.

I mars drev Tobias Billström tillsammans med Strömmer igenom den nya Natolagen. En lag som innebär att makt flyttas från riksdagen till regeringen som på egen hand nu ska kunna besluta om militära insatser från Nato och att vissa förvaltningsuppgifter ska kunna överlåtas till Nato-ledningen. Lagen är en ond lag som tillåter att utländska makter får inflytande över Sverige. De som driver igenom dessa lagar är sannerligen onda politiker.

Tobias Billström har beskrivit de lagar som han, regeringen och Sverigedemokraterna nu driver igenom som ”ett historiskt steg”. Ja, det är ett historiskt steg, ett dåligt steg och helt igenom ett ont steg som det måste backas ifrån. Lås oss tillsammans ta kamp mot borgarnas onda politik och det genomusla Tidöavtalet.

Slutligen måste några ord sägas om vad som sker här i Växjö.
Därborta ligger det nya dyra kommunhuset. Ett hus som politikerna hade oerhört bråttom att klubba före valet 2018. Växjös befolkning fick inte vara med och säga sitt. Där borta ligger det gamla kommunhuset, som nu stått tomt i flera år och kostar 250 000 kronor i månaden.

Nu upprepas denna sorgliga historia. Före valet förra året hade politikerna oerhört bråttom att klubba bygget av det nya sjukhuset. Växjös och Kronobergs befolkning fick inte vara med och säga sitt. Sedan valet har kostnaderna för sjukhusbygget skenat. Idag ligger de beräknade kostnaderna tre gånger så högt som när beslutet tog. Detta samtidigt som regionen skär ned på verksamheten, bara i år med hela 67 miljoner kronor.

Sjukhusbygget i Räppe riskerar att bli ett nytt Karolinska. Kravet idag är att stoppa bygget tills finansieringen är löst; och ett sådant stopp måste inkludera en ordentlig och saklig utredning om var sjukhuset ska placeras.

Det gamla kommunhuset är redan på plats. I det anser vi i Kommunistiska Partiet att en ny kommunal gymnasieskola borde öppna och ett resurscentrum för barn med särskilda behov inrättas. Fjäsket för friskolorna i Växjö måste upphöra och politikerna satsa på den offentliga skolan.

Likaså borde man satsa på kommunens hyresgäster. Dubbelbeskattningen av allmännyttan måste upphöra. Tyvärr har sossarna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet fortsatt borgarnas politik att plundra kommunens hyresgäster genom höga hyror och felaktiga överföringar till kommunkassan. Bara i år handlar det om 80 miljoner kronor som ska överföras från Vidingehem till kommunens kassa. Man måste fråga sig om inte kommunledningen i Växjö, både den gamla och den nya, är ond?

Brutna vallöften, kommunhus, sjukhus, Nato och nya reaktionära lagar – folket får inte säga sitt och får inte vara med och påverka. Så här kan vi inte ha det. Vi behöver något annat, något nytt och rättvist. Vi behöver ett system där behoven styr och folket få bestämma – vi behöver socialism.

Här i Röd Front reser vi tanken på ett annat samhället, på solidaritet och på rättvisa. Men vi får det inte gratis, vi måste kämpa för det och vi måste försvara våra rättigheter. Och det kan vi bara göra tillsammans. Låt oss kasta det gamla och onda på skräphögen, låt oss i stället föra fram det nya och friska.

Låt oss tillsammans ta makten över samhällsutvecklingen.
Röd Front kamrater!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!