Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Bra möte om Västsahara i Växjö

Onsdag 12 juni gästade Proletärens Patrik Paulov Växjö för att berätta om situationen i Västsahara och om sin resa till de västsahariska flyktinglägren i Algeriet tidigare i år. 20 personer sökte sig denna vackra sommarkväll till mötet och många fick en aha-upplevelse samt lärde sig mycket nytt om denna nästan bortglömda konflikt i Afrika.

Särskilt stor uppmärksamhet fick Patrik av åhörarna när han berättade om den mur som den marockanska ockupationsmakten byggt upp genom Västsahara, denna mur var en fullständigt nyhet för majoriteten av publiken. Stor vikt lades även vid FN:s roll i konflikten och det faktum att frågan ska upp till behandling i generalförsamlingen i sommar. Frågan är då om FN kommer att stå fast vid den fredsplan som både Marocko och västsahariernas företrädare Polisario accepterat, att en folkomröstning om självständighet ska genomföras?

Att situationen för det västsahariska folket berörde märktes även i den frågestund som följde på Patriks föredrag. Vilken roll har religion i det västsahariska samhället, vilka möjligheter har Polisario att bedriva kampen mot Marocko, vad kan vi i Sverige göra till stöd för det västsahariska folket och vad har vi att vänta framöver i denna konflikt var några av de ämnen som diskuterades. Även vid bokbordet såldes en hel del material och mest gick broschyren om den svenska pensionsfrågan(!), men så hör ju också de flesta frågor ihop, imperialismens framflyttade positioner i Palestina och Västsahara och kapitalismens rofferi från arbetarnas pensioner i Sverige är två led i konflikten mellan ont och gott, mellan kapitalism och socialism.

Tack Patrik för ett oerhört intressant och lärorikt föredrag!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!