Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Natomedlemskap ökar krigsrisken

Publicerad i SMP 220309 med en ändring (siffran 37 publicerades inte)

Signaturen ”Frågande kronobergare” undrar hur Kommunistiska Partiet och tidningen Proletären ser på hur länder ska skydda sig. Skydda sig mot krig och angrepp får man förmoda avses. Svaret är enkelt, genom att verka för fred och samförstånd samt visa respekt för folkrätten.

Rysslands angrepp på Ukraina är ett olagligt överfallskrig som strider mot folkrätten. De agerar nu på samma avskyvärda sätt som USA och Nato gjorde vid de olagliga överfallskrigen på Jugoslavien, Afghanistan, Irak och Libyen. Den omdefiniering av folkrätten som västerländska länder gjort de senaste 25 åren är farlig och hotar allas vår säkerhet.

Här måste alla fredsälskande och humanistiskt sinnade personer sluta sig samman och låta fredsduvan flyga framför krigshöken. Upprustningar, aggressioner och hot måste stoppas på ett tidigt stadium. FN är den internationella arena som ska hantera konflikter och diktera utvecklingen, inte krigsrum i Washington, Bryssel eller Moskva.

Att Nato är en aggressiv krigsallians vet även höga politiker från USA. Så här kommenterade den amerikanska f d kongressledamoten och presidentkandidaten Tulsi Gabbard kriget i Ukraina samma dag som det bröt ut: ”Detta krig och lidande hade lätt kunnat undvikas om Biden-administrationen/Nato helt enkelt hade erkänt Rysslands legitima säkerhetsproblem angående ett ukrainskt medlemskap i Nato, vilket skulle innebära amerikanska/Nato-styrkor precis vid Rysslands gräns.”

De flyktingar vi nu ser från Ukraina har mött samma öde som de 37 miljoner människor som tvingats fly som ett omedelbart resultat av krig utkämpade med USA efter 11 september 2001 sedan det s k kriget mot terrorismen inleddes. USA:s och Natos rustningar, utvidgningar och hot har skapat konflikter världen över och fått länder att rusta upp.

Små länder, likt Sverige, skyddar sig om de verkar för fred och nedrustning och genom att vara neutrala och alliansfria. I stället för att skicka vapen till krigförande länder borde Sverige arbeta för diplomatiska lösningar och erbjuda sig att medla. Om inte dömer vi våra barn till en fasansfull framtid.

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!