Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Röd Front 1 maj

Coronapandemin försvårar för oss att fira arbetarklassens egen dag 1 maj. Dessutom har myndigheterna begränsat antalet som får delta i en allmän sammankomst till åtta personer. I andra länder har undantag gjort för demonstrationer men så inte i Sverige vilket utgör en allvarlig inskränkning av mötes- och demonstrationsfriheten.

Vi i Kommunistiska Partiet kommer fira 1 maj med offentliga Röd Front-tillställningar. Det kommer ordnas en nationell livesändning med tal av vår partiordförande Povel Johansson med start kl 14.00. Arrangemanget kommer sändas på vår nationella Facebookssidan.

Här i Växjö kommer vi också ha ett offentligt arrangemang med tal och musik. Kl 15.30 kommer vi sända live på vår lokal Facebookssida.

Välkommen till Röd FrontPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!