Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Behövs ett nytt reformistiskt parti?

För drygt 100 år sedan splittrades arbetarrörelsen i en reformistisk och en revolutionär inriktning. Dåtidens ideologiska diskussioner skapade tydliga linjer i politiken.

Socialdemokraterna har för länge sedan övergivit både sin ideologi och sina principer. Det är uppenbart för de flesta. Det övergripande målet för dem är att behålla regeringsmakten. Kosta vad det kosta vill.

Socialdemokratin har under lång tid vägletts av reformismen. men är länge sedan nu. Men drömmen om reformismen lever kvar bland enskilda socialdemokrater, som Daniel Suhonen, och i Vänsterpartiets toppskikt. Här skriver vår avdelningsordförande, tillika Kommunistiska Partiets vice ordförande Jan-Åke Karlsson en längre ideologiska artikel om den reformistiska drömmen.

Vad är egentligen skillnaden mellan den reformistiska vägen och den revolutionära?

Artikel publicerades i Proletären nr 5 – 2021Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!