Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

KPML(r) vill utöka demokratin

Publicerad i Växjöbladet Kronobergaren 020517

Lennart Allard angriper KPML(r) i förra veckans Kronobergaren. Ett kort svar på Allards fråga om KPML(r) står för demokrati är ja! Men Allard är inte ut efter korta svar utan efter att misstänkliggöra KPML(r) och metoden är som vanligt att påstå att vi är anti-demokratiska. KPML(r) är det mest demokratiska partiet i Sverige eftersom vi, till skillnad från övriga partier, står för en utökad demokrati som omfattar hela samhället och alla dess institutioner.

Ett ställningstagande för- och en röst på KPML(r) i höstens val är ett steg på vägen mot verklig demokrati, som endast kan existera om alla människor ges likvärdiga möjligheter och rättigheter. En valframgång för KPML(r) visar att den demokratiska processen går åt rätt håll, för då har frågor om rättvisa, solidaritet och behov satts på den politiska agendan till skillnad från dagens profithunger och egenintresse.

Demokrati idag tas för självklart men man måste ständigt föra en kamp för demokratins bevarande. För vad är det för demokrati vi har idag när regeringen och alla ledarsidor i Sverige inte protesterar i högan sky mot det flagranta övergreppet på demokratin, när man i Venezuela försöker störta den folkvalde presidenten i en militärkupp? När Zimbabwe och Robert Mugabe ville genomföra den jordrefom man blivit lovad för 20 år sedan ylade regeringen och pressen i korus, men nu kom inte ett pip från Göran Persson eller ledarsidorna till stöd för Hugo Chavez. En folkvald progressiv ledare som utmanar västerlandet med USA i spetsen är inte värd att försvara i dagens Sverige. Patentdemokrater är det gott om i ledande samhällsskikt, men när det kommer till frågor om verklig demokrati och folkligt inflytande är demokratin inget värt.

För vari ligger det demokratiska att regeringen ger sitt oförblommerade stöd till USA och stöder terrorbombningar av civilbefolkningen i Afghanistan? Vari ligger det demokratiska att föra upp tre svenska medborgare på en terrorlista utan att undersöka fakta och utan att de anklagade ges möjlighet att försvara sig? Vari ligger det demokratiska att Sverige varje år betalar 24 miljarder kronor till EU och endast får tillbaka 9,5 miljarder? Vari ligger det demokratiska att skrota ATP-systemet och tvinga in folks pensionspengar i svindleriet på börsen? Och vari ligger demokratin, Allard, när man tar KPML(r):s partiprogram och lösryckt citerar vissa valda stycken utan att förklara dess sammanhang?

Om man läser vårt partiprogram, som Allard hävdar att han gjort, finner man att KPML(r) efter förmåga deltar i valen till de parlamentariska församlingarna då de demokratiska fri- och rättigheter, som arbetarklassen tillkämpat sig, är viktiga för de arbetande i den mån att de underlättar arbetarklassens organisering och ger en liten men ändock en möjlighet att hävda sina intressen (punkt 34). Men lika klart är att samhället inte kan förändras genom valframgångar och stegvisa reformer, det kommer aldrig borgarklassen att tillåta då de alltid agerar för att behålla sin privilegierade ställning som överklass. Historien är full av exempel på detta, Spanien på 30-talet, Chile på 70-talet och nu Venezuela. Ett gott samhälle skapas endast om det gamla sjuka samhället rycks upp med rötterna, dvs att samhället revolutioneras och att man upprättar en socialistisk samhällsordning i folkflertalets intresse.

Allard frågar hur KPML(r) ska finansiera de krav vi reser för att göra tillvaron bättre för växjöborna. Är det den mest relevanta frågeställningen? Är det pengarna som ska styra vår tillvaro och lägga hinder för de nyttigheter som vi människor behöver? KPML(r) arbetar för ett samhälle där girighet och pengar inte är det väsentliga utan solidaritet, engagemang och behov. Men för all del, du ska få en konkret pengapung att ösa ur. Växjöborna betalar varje år nästan 150 miljoner kronor netto till EU. Pengar som vi inte får ett skvatt ut av mer än minskat inflytande och en ökad byråkratisering och högervridning. Verklig demokrati i Sverige och Växjö kräver att vi lämnar det odemokratiska och inhumana EU.

Noterbart är att Allard inte vet skillnad mellan ett program och en stadga, då han hänvisar till punkt 34 i KPML(r):s stadga trots att den bara omfattar 5 punkter! Dessutom är det mycket oförskämt av Allard att hävda att KPML(r):s agerande är schizofrent, det vittnar om osaklighet och en debatt på låg nivå.

Slutligen kan jag försäkra Allard om att KPML(r) inte har blivit ett reformistiskt parti och heller aldrig kommer att bli det. Så länge världen ser ut som den gör behövs ett kommunistiskt parti som står för en total förändring av samhället, en revolutionär process alltså. Och som ett led i denna process ställer KPML(r) upp som kandidat i höstens kommunval i Växjö!

Jan-Åke Karlsson
Fullmäktigekandidat
Kommunistiska Partiet – KPML(r) i VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!