Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Så möter vi coronakrisen

Kommunistiska Partiet lanserar nu ett nationellt program för att möta den kirs som coronapandemin orsakat i samhället. Arbetare kastas ut i arbetslöshet, vårdpersonal går på knäna och samhällets funktioner är på bristningsgränsen. Samtidigt försöker delar av kapitalet flytta fram sina positioner i skuggan av krisen vilket riskerar att kraftigt försämra för arbetarklassen. Därför behöva ett program som ser till arbetarna och vanligt folk och som sätter den lilla människan i fokus, inte företagen.

Hjälp till att sprida programmet. ta del av vår kampanj på Facebook, Instagram, Twitter och på vår webbplats. Följ utvecklingen av krisen i Proletären och sprid vår flygblad med programmet till vänner, bekanta och arbetskamrater. Nu behöver vi solidaritet i samhället i stort, tillsammans kan vi klara av detta!

VÅRDEN
Bygg ut vård och omsorg i hela landet!
• Öka kraftigt och omedelbart statsbidrag till kommuner och regioner.
• Häv alla lagda varsel.
• Öppna omedelbart alla stängda vårdavdelningar och nyanställ personal.
• Höj vårdarbetarnas löner.

Inga gräddfiler i vården!
• Sätt privata vårdföretag under statlig tvångsförvaltning.
• Ogiltigförklara privata vårdförsäkringar. Ingen skall kunna köpa sig förtur till respiratorvård.

Säkra materialtillförseln!
• Statlig produktion och kontroll av livsnödvändigt sjukvårdsmaterial och läkemedel.
• Säkerställ tillgång till skyddsutrustning inom all vård och äldreomsorg.

JOBBEN
Rädda jobben, inte aktieägarna!
• Statliga ägarandelar som villkor för statligt företagsstöd!

Värna anställningstryggheten!
• Nej till försämringar av LAS och annan arbetsrätt.

Bekämpa arbetslösheten! Trygghet för löntagare!
 Förläng perioden för statligt subventionerad permitteringslön.
• Höj A-kassan och gör den tillgänglig för fler, också för timanställda.
• Återför alla delar av arbetsförmedlingen i statlig regi.
• Nyanställ i offentlig sektor.

RÄTTVISAN
Förbjud aktieutdelningar!
• Företag skall inte kunna ta emot statliga stödpengar och samtidigt dela ut miljarder till aktieägarna.

Förstatliga bankerna!
• Samhällsintresset, inte privata vinstintressen, skall styra över utlåningen.

Rättvisa för hyresgäster!
• När villa- och bostadsrättsinnehavare bjuds på amorteringsfria lån skall hyresgäster ges en hyresfri månad.

SAMHÄLLET
Håll igång samhället!
 Stäng inte för- och grundskolor i panik. Lägg om skolverksamheten för minimerad smittspridning.
• Täta kollektivtrafiksturer i rusningstrafik.

Försvara demokratin!
• Använd inte tillfälliga restriktioner för att inskränka demonstrations- och mötesfriheten.

Solidaritet i vardagen!
• Gå samman i lokala samordningsgrupper för att organisera civilsamhällets och föreningslivets ideella insatser.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!