Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Invandringen är inte orsak till kommunernas dåliga ekonomi

Publicerad i Smålandsposten 200305

Göran Peterson verkar ha läst min insändare om behovet av en skattereform slarvigt. För att säkra välfärden måste de rika bidra mer, deras skatt måste höjas enligt principen skatt efter bärkraft.

Sverige är det land i världen där klyftorna ökar mest och är nu lika djupa som i 1680-talets England. Som enda industriland har vi avskaffat arvsskatten, fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Därför har vi 206 miljardärer samtidigt som 160 000 barn lever i fattigdom. Skattesänkarpolitiken har skapat stora hål i det offentligas kistor och värst drabbade är kommunerna. 69 av 290 svenska kommuner gick enligt SKR med underskott 2019 och prognoserna visar att denna siffra kommer öka de närmaste åren.

Tyvärr går Göran Peterson, i sin insändare den 26 februari, på högerpopulismens enkla retorik och pekar ut invandringen som orsak till kommunernas dåliga ekonomi i stället för den nyliberala skattesänkarpolitiken. Regeringskansliet anger i statens budget för i år att migrationens post 2019 var 12,2 miljarder kronor och i år 11.4 miljarder.

Kommunernas kostnader för invandringen är svår att finna, den särredovisas inte av SKR. Men ser man till SCB är kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd 2018 totalt 14,1 miljarder kronor eller 2,1 procent av kostnaderna. Socialstyrelsen anger summan 11,2 miljarder och att 206 000 hushåll 2018 tog emot ekonomiskt bistånd, här ingår även flyktinghushåll. Kommunernas kostnader för flyktingmottagande 2018 är enligt SCB 14,397 miljarder kronor.

När man talar om siffrorna för invandring och flyktingmottagande ska man hålla i minnet att svenska statens budget för 2020 innehåller utgifter på 1 069 miljarder kronor och inkomster på 1 116 miljarder kronor. Staten väntas göra ett överskott på 47 miljarder kronor där kostnaderna i budgeten för migrationen utgör 1,07 procent.

Statens migrationsutgifter är alltså en fjärdedel av EU-avgiften och 53,4 miljarder lägre än försvarsbudgeten. Jämför dessa siffror med de 324 miljarder jag visade saknas i det offentliga under ett enda år till följd av otaliga skattesänkningar. Alla inser att kommunernas utsatta ekonomier beror på skattesänkningarna, inte på vare sig invandrare eller invandringen.

På en punkt har dock Göran Peterson rätt om han nyanserar sina uttalanden om invandringen. Invandring i form av arbetskraftsimport medför stora kostnader, men inte för kommunerna utan för vanligt folk som får se sina löner dumpade och massarbetslösheten bestå. Arbetskraftsimport borde förbjudas i yrken där det inte råder brist på inhemsk arbetskraft.

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!