Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

En skattereform behövs för att klara ekonomin

Publicerad i Smålandsposten 200217

Det är kärvare tider och kommunerna saknar pengar. Visserligen pekar Växjö kommuns senaste prognos mot en budget i balans, men det budgeterade underskottet var på 107 miljoner vilket skapat stor oro bland kommuninvånarna.

Neddragningarna med fem miljoner inom Växjös kulturliv och den stora kommande bristen på skolplatser är två områden där kommuninvånarna känner av utvecklingen och bekymras.

En del försöker skylla kommunernas dåliga finanser på invandringen, men den som granskar siffrorna och den politiska utvecklingen sedan 90-talet inser att det främst handlar om skattepolitiken och de dramatiska överföringarna från det gemensamma till det individuella som är boven i dramat.

1990 var det så kallade skattetrycket i Sverige 50,4 procent av BNP. 2018 var siffran nere i 43,7 procent. Omräknat i pengar handlar det om 323,8 miljarder kronor. Så mycket mer hade staten och kommunerna disponerat 2018 om vi haft samma skatteuttag som 1990.

Det som nu saknas i kommunernas kassor återfinns hos de mest välbeställda i samhället. Avskaffad förmögenhetsskatt, gåvoskatt och arvsskatt kombinerat med sänkt bolagsskatt, de orättvisa jobbskatteavdragen och nu avskaffad värnskatt har tillsammans med bidrag till redan välbeställda i form av ROT och RUT dränerat det offentliga på sina resurser.

Därför står vi inför dramatiska neddragningar inom välfärden. Som vanligt är det de mest utsatta som drabbas; sjuka, arbetslösa och pensionär samtidigt som klassklyftorna i landet skenar i höjden. En direktör tjänar nu motsvarande 61 industriarbetarlöner eller 76 arbetarkvinnors lön, vilket är rekord sedan mätningarna infördes.

För att klara välfärden behöver Sverige en skattereform, där de som har mycket bidrar mer enligt principen skatt efter bärkraft.

Vi måste komma bort från systemet med indirekta skatter som gör att de med låga inkomster betalar en större andel av sin inkomst i skatt än de med höga inkomster.

Ska hela vårt land kunna leva kan vi inte ha olika skatteuttag beroende på var man bor utan det borde införas en enhetlig statlig progressiv inkomst- och förmögenhetsskatt. Först då kan Växjö kommuns invånare sluta oro sig för utvecklingen i kommunen.

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!