Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Palestinademonstration

Donald Trump påstår att han skapat ett varaktigt fredsavtal för Palestinakonflikten. Inget kan vara mer felaktigt när hans s.k. fredsavtal innehåller utökad ockupation och fortsatt fördrivning av palestinierna.

Lördag 15 februari ordnade palestinska gemenskapen i Kronoberg en demonstration för att protestera mot Trumps avtal och för att visa på Palestinasolidariteten i vår trakt. Kommunistiska partiet deltog och Gunnel Thörn från Växjöavdelningen framförde följande tal:Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!