Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

EU-parlamentet är en betydelselös institution

En majoritet av EU:s invånare bojkottar valet till EU-parlamentet. I förra valet röstade endast 42,6 procent och siffran sjunker för varje val. Det är inte konstigt eftersom EU-parlamentet inte är ett parlament i vanlig bemärkelse.

Det är ingen lagstiftande församling, utan ett tandlöst organ för medbestämmande. I EU är det Ministerrådet, EU-kommissionen och EG-domstolen som har makten. Det är institutioner som inte är folkvalda och som EU:s medborgare inte kan välja bort. Bakom dessa icke folkvalda institutioner regerar europeiska storföretag och deras lobbyister.

Vanligt folk kan inte och får inte påverka EU:s politik och utveckling. Den är bestämd i fördragen som dikterats av kapitalet och teknokraterna. För detta betalar Sverige i år 40.9 miljarder kronor i medlemsavgift. Det motsvarar 4 000 kronor för varje person i vårt land. För Växjö kommuns del handlar det om 370 miljoner kronor om året. Tänk om dessa 370 miljoner kronor gått som statsbidrag till oss i Växjö i stället för att slösas bort som bidrag till EU, vilken välfärd vi hade kunnat ha.

Sveriges inflytande i EU-parlamentet är litet. Vi tillsätter 20 av 751 ledamöter, vilket ger 2,66 procent av inflytandet i ett parlament som inte är ett riktigt parlament.

Vi kan inte påverka EU-politiken genom att rösta i EU-valet, det enda man gör genom att rösta är att ge den grundlagsfästa högerpolitiken demokratisk legitimitet. Då påverkar vi mycket mer genom att inte rösta. Det låga deltagandet i valen till EU-parlamentet är ett av EU-maktens största bekymmer. Det folkliga röstskolkandet i medlemsländerna hindrar maktens ambitioner att gå vidare i bygget av en europeisk superstat. Folk vill ha verkligt inflytande, det är därför valdeltagandet i Europa sjunker val efter val. De gula västarna i Frankrike uppmanar till bojkott av valet till EU-parlamentet. Jag håller med dem. Alla som vill ha folkinflytande och demokrati på riktigt röstskolkar som en aktiv handling söndag 26 maj!

Jan-Åke Karlsson, Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!