Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

En Rak Vänster i valet – Välj Kommunistiska Partiet

Kommunistiska Partiet kandiderar i valet till kommunfullmäktige i Växjö.

(For English, click here)

Tag chansen att rösta in solidariteten i fullmäktige den 17 september. Vi är partiet för dig som vill ge arbetarklassen en röst. Vi är partiet som säger nej till högerpolitik och som sätter rättvisa som solidaritet i främsta rummet. Vi kan inte förändra världen eller Växjö genom ett val eller en röst, men vi kan med Din hjälp göra Växjö kommun till ett ställe där man sätter fokus på andra saker än egoism, konkurrens och vinstintresse. Vi går till val på valplattformen ”Tio punkter för ett rättvisare Växjö” ( se nedan), men givetvis synpunkter på så mycket mer och vi vill så mycket mer. Här kan du läsa hela vårt valflygblad. Undrar du över något så kontakta oss, eller ta ett aktivt steg och hjälp till i valkampanjen. Fram för ett rödare Växjö!

Tio punkter för ett rättvisare Växjö:

  • Bygg fler billiga kommunala hyreslägenheter
  • Nej till utförsäljning av kommunal egendom
  • Inför gratis kollektivtrafik i kommunen
  • Inför gratis körkortsutbildning i gymnasieskolan
  • Växjö kommun ska kräva svenskt kollektivavtal i sina upphandlingar
  • Max 20 elever i varje klass
  • Ge Växjö en vänort på Kuba
  • Sverige ut ur EU – väck med den lagstadgade högerpolitiken
  • Ta pengarna där de finns – skatt efter bärkraft
  • Inga förtroendeuppdrag ska ge mer än en genomsnittlig arbetarlön i ersättning

Samlingsbild


Valmöte

Onsdag 6 september
Kl 18.30 på Tallgården, Hjalmar Petris Väg 4

Kommunistiska Partiets ordförande Anders Carlsson gästar Växjö och berättar om det förda politiken i Sverige och om vårt alternativ.
Jan-Åke Karlsson, förstanamn på vallistan i Växjö berättar vad kommunisterna vill göra i Växjö kommun.

Torgmöten i valkampanjen

Lördag 19 augusti kl 10 – 11 på Speaker’s Corner, gågatan i Växjö

Lördag 26 augusti kl 13 – 14, Speaker’s Corner

Lördag 2 september kl 13 – 14, Speaker’s Corner

Torsdag 7 september kl 17 – 18, Speaker’s Corner

Lördag 9 september kl 13 – 14, Speaker’s Corner

Onsdag 13 september kl 17 – 18, Speaker’s Corner

Lördag 16 September 10 – 11, Speaker’s Corner

Lördag 23 September kl 12 – 13, Speaker’s Corner (veckan efter valet för vi ut valresultat och vår analys av valet)

Valstuga

Besök Växjös finaste valstuga: Kommunistiska Partiets valstuga finns i korsningen Storgatan/Västra Esplanaden, utanför Tegnérgallerian. Vi berättar om vår politik, ger dig den information du önskar samt har intressanta broschyrer, tröjor, musik mm till försäljning.

Valstugans öppettider:
Onsdagar kl 11.00 – 18.00
Lördagar kl 11.00 – 13.00
Dessutom varje fredag på Dalbo torg kl 16.00 – 18.00


Stöd oss!

Vi är det lilla partiet som utmanar de stora. De stora partierna ”köper” sina röster via reklam och påkostade annonser och brev. Deras kampanjer är betalda av dig via partistödet!

Vi kommunister bekostar allt vårt material själva. Vi har inget partistöd och vi delar ut alla våra flygblad för hand. Stöd vår valfond – sätt in en slant på postgiro 723044-4. Märk inbetalningen med ”Kommunistiska Partiets valfond”. Vill du hjälpa till i valarbetet? Hör av dig till oss här eller ännu hellre besök oss vid vår valstuga eller vid våra torgmöten så kan vi talas vid.

Medborgarförslag från Kommunistiska Partiet

Kommunala åtgärder för att förhindra lönedumpning

Kommunal bojkott av israeliska varor

Demonstration

Vår syn på några aktuella lokala frågor

Om att endast partier representerade i kommunfullmäktige får informera på skolorna

– En mycket dålig policy. Det är en viktig demokratisk princip att alla ska ha möjlighet att komma ut med information till gymnasieeleverna och inte bara de redan invalda. Det mest anmärkningsvärda med detta kommunbeslut, förutom att det strider mot såväl skolverkets riktlinjer som justitieombudsmannens påpekanden, är att det enbart efterföljs i valtider.

Om utegångsförbud för ungdomar efter kl 23 (förslag från Vänsterpartiet i Växjö)

– Ett dåligt förslag. Vi är för att alla i samhället ska behandlas lika. Ungdomskriminaliteten är inte större i Växjö jämfört med andra ställen. Om kommunen satsade på en mer meningsfull fritid åt ungdomen skulle grunden för problemen med sysslolösa ungdomar försvinna. Detta samtidigt som man måste se till att bostadssituationen för invånarna blir bättre. Vilka ungdomar vill vara hemma om man är en storfamilj i en två eller en trea?

Om att legalisera prostitutionen (förslag från MUF i Kronoberg)

– Totalt felaktigt. Prostitution är symptom på ett sjukt samhälle med en snedvriden människosyn. Vi vill förbjuda prostitutionen helt och hållet.

Om att bygga ett höghus på tomten för gamla vattentornet

– Växjö behöver fler billiga hyreslägenheter inte dyra skrytbyggen eller lyxbostäder. Detta projekt är inte vad Växjö behöver.

Om att göra om lägenheterna i Araby till bostadsrätter. (Förslag av (s), (v) och (mp))

– Ett dåligt förslag. Allmännyttan är viktig och så även att kommunen ser till att billiga hyreslägenheter finns i kommunen. Om Arabyområdet omvandlas till bostadsrättsområde kommer visserligen detta områdes status att höjas, men det sker till priset av att många av de boende inte kommer att kunna bo kvar i området eftersom de inte kan köpa ut sina lägenheter.

Om att bygga en arenastad vid Värendsvallen

– Området behöver rustas upp, men det får inte ske till priset av höjda planhyror eller mindre pengar till idrottsklubbarna i kommunen. Gärna en arenastad men först en rejäl satsning på breddidrotten.

Om Norrtullsleden (beslutad av Kommunfullmäktige)

– Vi är emot denna ”satsning”. En tidsvinst på några minuter väger inte upp de negativa aspekterna för miljön. Dessutom är det direkt felaktigt att flytta en genomfartsled närmare Norrtullskolan och Teknikum. Bättre att lägga dessa pengar på kollektivtrafiken för att lösa de transportproblem som finns i kommunen.

Undrar du vad vi tycker i aktuella frågor?

Skicka e-post till oss på null så svarar vi dig. Vi lägger även upp svaren här på hemsidan under Kommunpolitik!

(Vill du komma till vår ordinarie förstasida, klicka här.)Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!