Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Stort intresse för Kommunistiska Manifestets betydelse idag

Lördag 20 oktober ordnade vi ett möte med filosofiläraren Johan Wiman på temat ”Spöket lever – Kommunistiska manifestet 170 år”. De var inget historiemöte utan handlade om hur Kommunistiska Manifestet ska användas idag och detta tema intresserade Växjöborna för lokalen var fullsatt och publiken hade många frågor.
Johan Wiman visade att USA:s och Europas dominans i världen snart är slut, inte minst till följd av den tekniska och demografiska utvecklingen. För att kunna påverka och motarbeta de ökande klassklyftorna i världen krävs att arbetarrörelsen är påläst och använder marxismen på rätt sätt.
Häng med i utvecklingen, anmäl dig till en studiecirkel så kan vi tillsammans diskutera samhällsutvecklingen och vad marxister kan och bör göra åt den.  Kontakta oss i Kommunistiska PartietPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!