Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Kräv kollektivavtal vid inköp och upphandlinar

Publicerad i Smålandsposten 180915

I vintras avslog kommunfullmäktige i Växjö ett medborgarförslag av undertecknad växjöbo om att svenskt kollektivavtal ska ingå vid kommunens inköp och upphandlingar. Detta för att förhindra lönedumpning och för att inte behandla personer från andra länder som andra klassens medborgare med lägre löner och sämre villkor än sina svenska arbetskamrater. Huvudargumentet för avslag var att dessa krav inte skulle vara förenliga med svensk lagstiftning. Men detta stämmer inte, vilket vi visade då och återigen kan visa. Botkyrka kommun kräver kollektivavtal i sina upphandlingar och i Lysekils kommun röstade ett enigt kommunfullmäktige i vintras igenom följande skrivning gällande Lysekils inköp och upphandlingar: ”Nivåerna på villkoren rörande lön, semester och arbetstid ska anges enligt de nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Lika lön för lika arbete ska gälla.”.

Varför kan allianspartier och oppositionspartier i Lysekil rösta igenom dessa viktiga skrivningar och krav när allianspartierna och oppositionspartierna i Växjö inte kan göra det? Oavsett partifärg är det en viktig jämlikhets- och rättvisefråga att det råder ordning och reda på arbetsmarknaden, konkurrens på lika villkor och att principen om lika lön för lika arbete gäller.

Växjö kommun bör helt enkelt kräva det som andra kommuner ser som en självklarhet, svenskt kollektivavtal vid sina inköp och upphandlingar.

Erik Gustafsson, Kommunistiska Partiet, Växjö
Yngve Berlin, Kommunstyrelseledamot, Kommunistiska Partiet, Lysekil

 Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!