Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Föredrag förbjuds på Det fria ordets hus

Ryska revolutionen ska uppmärksammas i Växjö genom ett möte med Anders Carlsson, som ska berätta om sin bok ”En resa in i det okända”. Kommunistiska Partiet och ABF har bokat ett möte i Det fria Ordet hus, som drivs av Växjö kommun för att värna yttrandefriheten och vara en fristad för författare. Men i torsdags förra veckan hörde chefer inom Kultur- och fritidsförvaltningen av sig och meddelade helt kort att mötet inte kunde hållas eftersom det ”var för politiskt” och att uthyrningen ”stred mot kommunens uthyrningspolicy”. Förvaltningschefen påstår att Växjö kommun slagit fast att det endast är partier representerade i kommunfullmäktige som får hyra kommunala lokaler. Men att det handlar om politiska påtryckningar uppifrån står klart. Granskas dokumentet som hänvisas till finner man ingen sådan skrivning. Den konkret anförda formuleringen till lyder: ”För medborgardialoger på kommunens bibliotek gäller att dialog kan genomföras om alla partier i kommunfullmäktige bjudits in. Det är sedan partiernas ansvar att vara representerade vid dialogtillfället.” Hur någon kan få den formuleringen till att innehålla att partier ska portas från kommunens lokaler är en gåta. Det anförda policyskälet för att utestänga Kommunistiska Partiet och andra från kommunens lokaler finns helt enkelt inte i kommunens dokument.

Hela saken blir minst sagt tragikomisk eftersom lokalen ligger i Det fria ordets hus som är kommunalt ägd och skattefinansierad verksamhet. På kommunens hemsida står att ”Med Det fria ordets hus förenas det småländska litterära arvet och yttrandefrihetskampen idag, för alla medborgares rätt att göra sin röst hörd – i Småland och i världen.” samt att ”Ideella/icke vinstdrivande föreningar lånar möteslokal utan kostnad, liksom aktörer inom kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö kommun”. Var ska ett författarmöte om en kommande bok hållas om inte på Det fria ordets hus? Mot denna bakgrund är det obegripligt att Växjö kommun nu inskränker yttrandefriheten och på detta antidemokratiska sätt vill slänga ut oss från lokalen och därmed förhindra mötet från att genomföras. Så fritt är tydligen ordet i Växjö kommun. Arbetet med att sätta press på Växjö kommun för att de ska ändra sig har satt igång och många växjöbor har hört av sig och är upprörda. Mötet med Anders Carlsson om Ryska revolutionen kommer att äga rum som planerat torsdag 23 november, det garanterar både vi i Kommunistiska Partiet och ABF. Om det sedan blir i det Fria ordets hus eller i en annan lokal återstår att se, men blir det inte på det Fria ordets hus är det en stor skandal.

Jan-Åke Karlsson

P.s. Se lokal annonsering på internet och Facebook för den slutgiltiga lokalen. D.s.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!